2017 évi határozatok

2017 Január

2017 januári határozatok itt olvashatóak PDF-es formátumba
2017 Január

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2017. (I. 10.) 120170110számú

h a t á r o z a t a

a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2017. (I. 10.)220170110 számú

h a t á r o z a t a

 

 

az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2017. (I. 10.)320170110 számú

h a t á r o z a t a

 

a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításáról

 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2017. (I. 10.)420170110 számú

h a t á r o z a t a

 

Újfehértó 0706/7-12 helyrajzi számú ingatlanok eladásra történő kijelöléséről

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
8/2017. (I. 25.)8 számú
h a t á r o z a t a
az Önkormányzat adósságot keletkeztetõ
ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
9/2017. (I. 25.)9 számú
h a t á r o z a t a
Zajti Ferenc Kulturális Központ 2015. évi pénzmaradványának felhasználásáró
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
10/2017. (I. 25.) 10számú
h a t á r o z a t a
Lengyel Laura Óvoda 2015. évi pénzmaradványának felhasználásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
11/2017. (I. 25.) 11számú
h a t á r o z a t a
Játékvár Bölcsõde és Játszóház 2015. évi pénzmaradványának felhasználásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
12/2017. (I. 25.) 12számú
h a t á r o z a t a
az Újfehértói Polgármesteri Hivatal 2015. évi pénzmaradványának felhasználásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
13/2017. (I. 25.)13 számú
h a t á r o z a t a
Újfehértó város Önkormányzata 2015. évi pénzmaradványának felhasználásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
14/2017. (I. 25.)14 számú
h a t á r o z a t a
a 2017. évi költségvetési kiadások idõarányos zárolásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
15/2017. (I. 25.)15 számú
h a t á r o z a t a
Az önkormányzati költségvetés tervezésével kapcsolatos tájékoztatás és döntés kezdeményezésérõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
16/2017. (I. 25.)16 számú
h a t á r o z a t a
az Újfehértó SZOSZOK 2017. évi költségvetésének jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
17/2017. (I. 25.)17 számú
h a t á r o z a t a
Újfehértó Város Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
18/2017. (I. 25.)18 számú
h a t á r o z a t a
” Újfehértó, Kodály Z. u. 33. sz. alatti „Hancurka” Játszóház és Fejlesztõ Centrum kialakítása” elnevezésû, TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0118 azonosítószámú projekt támogatási szerzõdésétõl való elállásról”
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
19/2017. (I. 25.)19 számú
h a t á r o z a t a
„Tanulni Örök!- kulturális programsorozat megvalósítása Újfehértón” címû,
EFOP-3.7.3-16 kódszámú pályázat benyújtásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
20/2017. (I. 25.)20 számú
h a t á r o z a t a
Az Újfehértó Rendõrõrs számára 2016. évre nyújtott támogatás felhasználási határidejének módosításáról és az elszámolás határidejének megállapításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
21/2017. (I. 25.) 21számú
h a t á r o z a t a
Kósa László megbízásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
22/2017. (I. 25.)22számú
h a t á r o z a t a
Újfehértó Város Önkormányzata és Újfehértó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
között létrejött együttmûködési megállapodás felülvizsgálatáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
23/2017. (I. 25.)23 számú
h a t á r o z a t a
a 2017/2018. nevelési évben induló óvodai csoportok számának meghatározásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
24/2017. (I. 25.)24 számú
h a t á r o z a t a
az óvodai beiratkozás idejének meghatározásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
25/2017. (I. 25.)25 számú
h a t á r o z a t a
a Lengyel Laura Óvoda nyitvatartási rendjérõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
26/2017. (I. 25.)26 számú
h a t á r o z a t a
az Újfehértó Város Önkormányzata „Játékvár” Bölcsõde és Játszóház nyári nyitvatartási rendjérõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
27/2017. (I. 25.)27 számú
h a t á r o z a t a
Újfehértó Város 2017. évi eseménynaptáráról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
28/2017. (I. 25.)28 számú
h a t á r o z a t a
Újfehértó Város Polgármestere 
2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról