2018 évi határozatok

2018 Február

2018 februári határozatok itt olvashatóak PDF-es formátumba
2018 Február

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2018. (II. 19.)3220180219 számú
határozata
„Az újfehértói ravatalozó épületének felújítása
lnevezésű pályázat benyújtásáról”

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2018. (II. 19.) 3320180219számú
határozata
Az újfehértói Honvédelmi Sportközpont megvalósításával
kapcsolatos döntések módosításáról”

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2018. (II. 19.) 3420180219számú
határozata
„Segítő kéz Gút testvér-településnek” című pályázat benyújtásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2018. (II. 19.) 3520180219számú
határozataaz Újfehértó 0364/5 és 0366/25 hrsz-ú ingatlanok vételre felajánlásáról szóló 157/2017. (X. 09.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2018. (II. 19.)3620180219 számú
határozata
Újfehértó város, külterület 4. számú főút és a 4912 j. összekötő út csomópontjában - szervízút megvalósítása érdekében – a 0574, 0557/1, 0573/5, 0573/2, 0573/7, 0573/8 hrsz.-ú ingatlanokat érintő településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2018. (II. 19.) 3720180219számú
határozata
Újfehértó város, külterület 4. számú főút és a 4912 j. összekötő út csomópontjában - szervízút megvalósítása érdekében – a 0574, 0557/1, 0573/5, 0573/2, 0573/7, 0573/8 hrsz.-ú ingatlanokat érintő településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról

 

 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2018. (II. 19.)3820180219 számú

A Fiatalok Újfehértóért Ifjúsági Egyesület részére rövidlejáratú, kamatmentes kölcsön nyújtásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2018. (II. 19.)3920180219 számú
a 13/2018. (I. 31.) képviselő testületi határozat módosításáról, az Újfehértó 06/6 hrsz-ú  ingatlan egy részén  telki szolgalom alapításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2018. (II. 28.)4220180228 számú
H a t á r o z a t a
„Defibrillátor eszköz beszerzése” című pályázat benyújtásáról

 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2018. (II. 28.) 4320180228számú
H a t á r o z a t a
A Fiatalok Újfehértóért Ifjúsági Egyesület részére 3.000.000.-Ft összegű rövidlejáratú, kamatmentes kölcsön nyújtása tárgyú kölcsönszerződés jóváhagyásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2018. (II. 28.) 4420180228számú
H a t á r o z a t a
a „Fehértói Békák” Sportegyesület kérelméről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2018. (II. 28.)4520180228 számú
H a t á r o z a t a
Az önkormányzat által a 2017. évi költségvetés terhére nyújtott pénzügyi támogatások felhasználásáról szóló elszámolások elfogadásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2018. (II. 28.) 4620180228számú
H a t á r o z a t a
Újfehértó Város 0357 és 0348 helyrajzi számú külterületi útjának felújítása”

 tárgyú Kbt. 115.§ (1) bek. szerinti feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról

 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2018. (II. 28.)4720180228 számú
H a t á r o z a t a
„A 32/2018. (II. 19.) számú határozatának visszavonásáról”

 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2018. (II. 28.)4820180228 számú
H a t á r o z a t a
„Az újfehértói ravatalozó épületének felújítása elnevezésű pályázat benyújtásáról”

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2018. (II. 28.)4920180228 számú
H a t á r o z a t a
Újfehértó város, külterület 4. számú főút és a 4912 j. összekötő út csomópontjában - szervízút megvalósítása érdekében – a 0574, 0557/1, 0573/5, 0573/2, 0573/7, 0573/8 hrsz.-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról