2018 évi határozatok

2018 Július

2018 júliusi határozatok itt olvashatóak PDF-es formátumba
2018 Július
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
154/2018. (VII. 10.)15420180710 számú
H a t á r o z a t a
Újfehértó város településszerkezeti tervének
és a szerkezeti terv leírás módosításának jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
155/2018. (VII. 10.15520180710) számú
H a t á r o z a t a 
az Újfehértó SZOSZOK 2018. évi
költségvetésének módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
156/2018. (VII. 16.)15620180716 számú
H a t á r o z a t a
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából Emléktábla elhelyezésének támogatásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
157/2018. (VII. 16.)15720180716 számú
H a t á r o z a t a
a Háziorvosi központi ügyelet ellátása tárgyú Kbt.113.§ (1) bek. szerinti
közbeszerzési eljárás megindításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
158/2018. (VII. 25.)15820180725 számú
H a t á r o z a t a
„Helyi közösségi közlekedés normatív támogatási kérelem benyújtásáról.  ”
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
159/2018. (VII. 25.)15920180725 számú
H a t á r o z a t a
az Újfehértó 274/1/A/2 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
160/2018. (VII. 25.)16020180725 számú
H a t á r o z a t a
az Újfehértói Kézilabda Egyesület kérelméről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
161/2018. (VII. 25.)16120180725 számú
H a t á r o z a t a
Közcélú közvilágítás használati megállapodás megkötéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
162/2018. (VII. 25.)16220180725 számú
H a t á r o z a t a
az Európai Autómentes Nap „Közlekedési multimodalitás” témakörű, „Mix and Move” jelmondatú programokhoz történő csatlakozásról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
163/2018. (VII. 25.)16320180725 számú
H a t á r o z a t a
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati felhívásról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
164/2018. (VII. 25.)16420180725 számú
H a t á r o z a t a
a 2017/2018. nevelési év szakmai munkájának érékeléséről szóló beszámoló
elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
165/2018. (VII. 25.)16520180725 számú
H a t á r o z a t a
 „Újfehértói Települési Értéktár” 2018. I. félévi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
166/2018. (VII. 25.)16620180725 számú
H a t á r o z a t a
Újfehértó Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeiről, az önkormányzati társulásokban való részvételéről szóló beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
167/2018. (VII. 27.)16720180727 számú
H a t á r o z a t a
Iskola egészségügyi ellátás  tárgyú Kbt.113.§ (1) bek. szerinti közbeszerzési eljárás
összefoglaló tájékoztatójának jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
168/2018. (VII. 27.)16820180727 számú
H a t á r o z a t a
2018. október 01. napjától ellátatlan gyermekorvosi praxis működtetéséről és helyettesítés biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
169/2018. (VII. 27.)16920180727 számú
H a t á r o z a t a
A Lengyel Laura Óvoda Honvédelmi Intézkedési Tervének jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
170/2018. (VII. 27.)17020180727 számú
H a t á r o z a t a
„A Fiatalok Újfehértóért Ifjúsági Egyesület részére nyújtott kölcsön
lejáratának módosításáról”
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
171/2018. (VII. 27.)17120180727 számú
H a t á r o z a t a
Hajdúdorog Város Önkormányzatával történő együttműködésről