2018 évi határozatok

2018 Június

2018 júniusi határozatok itt olvashatóak PDF-es formátumba
2018 Június
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
127/2018. (VI. 05.)12720180605 számú
H a t á r o z a t a
Az Újfehértó 014/68 és 014/69 helyrajzi
számú ingatlanok megvásárlásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
128/2018. (VI. 05.) 12820180605számú
H a t á r o z a t a
az Újfehértó, 1608 hrsz-ú ingatlanra
Újfehértó Város Önkormányzata érdekében bejegyzett
építési tilalom felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és törléséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
129/2018. (VI. 05.)12920180605 számú
H a t á r o z a t a
az Újfehértó, 1513/6 hrsz-ú és 1513/3 hrsz-ú
ingatlanokon felépített lakóházra
Újfehértó Város Önkormányzata javára
bejegyzett kártalanítási  tilalmak
felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és  a törlési engedély kiadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
130/2018. (VI. 08.)13020180608 számú
H a t á r o z a t a
Érpatak Község Önkormányzatához küldendő
a központi ügyelet működtetésével kapcsolatos megkeresésről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
131/2018. (VI. 08.)13120180608 számú
H a t á r o z a t a
Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyelet működtetéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
132/2018. (VI. 08.)13220180608 számú
H a t á r o z a t a
Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó iskola-egészségügyi ellátás működtetéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
133/2018. (VI. 08.) 13320180608számú
H a t á r o z a t a
Gyermekorvosi rendelési idő meghatározásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
134/2018. (VI. 08.)13420180608 számú
H a t á r o z a t a
A Dél- Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással kötött Társulási Megállapodás módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
135/2018. (VI. 14.)13520180614 számú
H a t á r o z a t a
„Újfehértói Iskola épület energia megtakarítást eredményező felújítása a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00027 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú Kbt. 115.§ (2) bek. szerinti közbeszerzési eljárás eredményéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
136/2018. (VI. 22.)13620180622 számú
H a t á r o z a t a
Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és Játszóház
alapító okiratának módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
137/2018. (VI. 22.)13720180622 számú
H a t á r o z a t a
Újfehértó  – 2018/III. számú – településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos
környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
138/2018. (VI. 22.) 13820180622számú
H a t á r o z a t a
Újfehértó város – 2018/III.-  településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása véleményezési szakaszának zárásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
139/2018. (VI. 22.)13920180622 számú
H a t á r o z a t a
a településrendezési eszközök módosításáról
(Lakóterület átsorolása -2018 .IV.)
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
140/2018. (VI. 22.)14020180622 számú
H a t á r o z a t a
hitelkeret szerződés és az azt biztosító jelzálogszerződés megkötéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
141/2018. (VI. 22.)14120180622 számú
H a t á r o z a t a
adásvételi szerződés jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
142/2018. (VI. 22.)14220180622 számú
H a t á r o z a t a
Újfehértó Város Önkormányzata és Érpatak Község Önkormányzata között
a központi ügyelet közös működtetéséről szóló megállapodás megkötéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
143/2018. (VI. 22.) 14320180622számú
H a t á r o z a t a
Háziorvosi központi ügyelet ellátása  tárgyú Kbt.113.§ (1) bek. szerinti közbeszerzési eljárás összefoglaló tájékoztatójának jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
147/2018. (VI. 27.)14720180627 számú
H a t á r o z a t a
az önkormányzat 2018. évi költségvetését érintő döntésről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
148/2018. (VI. 27.)14820180627 számú
H a t á r o z a t a
az Újfehértó 1885 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
149/2018. (VI. 27.)14920180627 számú
H a t á r o z a t a
A kegyeleti közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról és módosításáról, illetve a kegyeleti közszolgáltatási szerződés újbóli megkötéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
150/2018. (VI. 27.)15020180627 számú
H a t á r o z a t a
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának beszámolójáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
151/2018. (VI. 27.)15120180627 számú
H a t á r o z a t a
A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz-és Csatornamű Zrt. beszámolójáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
152/2018. (VI. 27.)15220180627 számú
H a t á r o z a t a
a Nyírség Turizmusáért Egyesület beszámolójáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
153/2018. (VI. 27.)15320180627 számú
H a t á r o z a t a
Az önkormányzat által nyújtott 2017. évi pénzügyi támogatás felhasználásáról
 szóló elszámolás elfogadásáról