2018 évi határozatok

2018 Március

2018 márciusi határozatok itt olvashatóak PDF-es formátumba
2018 Március
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2018. (III. 05.)5020180305 számú
H a t á r o z a t a
Újfehértó Város Szavazatszámláló Bizottsági
tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2018. (III. 05.)5120180305 számú
H a t á r o z a t a
„A „IX. Fürtös fesztivál 2018” elnevezésű
rendezvény megvalósítására irányuló
pályázat benyújtásáról”
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2018. (III. 05.)5220180305 számú
H a t á r o z a t a
„Hogyan készült Pomádé király ruhája…”
 című pályázat benyújtásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2018. (III. 21.)5320180321 számú
H a t á r o z a t a
„Az újfehértói Honvédelmi Sportközpont
megvalósításával kapcsolatos döntések kiegészítéséről”
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2018. (III. 27.)5420180327 számú
H a t á r o z a t a
az Újfehértó SZOSZOK 2018. évi költségvetésének
módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2018. (III. 27.)5520180327 számú
H a t á r o z a t a
„Az Újfehértói Iskola épület energia-megtakarítást
eredményező felújítása című projekt
megvalósításához saját forrás biztosításáról”
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2018. (III. 27.)5620180327 számú
H a t á r o z a t a
A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat részére
az Országos Közfoglalkoztatási Program
keretében foglalkoztatottak
többletköltségének részleges fedezetéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2018. (III. 27.) 5720180327számú
H a t á r o z a t a
az Újfehértó 065/16, 065/17, és
065/57 helyrajzi számú ingatlanok
eladásra történő kijelöléséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2018. (III. 27.)5820180327 számú
H a t á r o z a t a
Újfehértó Város Önkormányzata
 2018. évi összesített közbeszerzési
tervének jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2018. (III. 27.)5920180327 számú
H a t á r o z a t a
Az UKH Újfehértó és Térsége Komplex
Hulladékhasznosító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Újfehértó, külterület
08/34 hrsz-ú ingatlant érintő beruházással
kapcsolatos kérelmével összefüggő döntések meghozataláról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2018. (III. 27.)6020180327 számú
H a t á r o z a t a
az Újfehértói Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2018. (III. 27.)6120180327 számú
H a t á r o z a t a
Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonában
lévő bérlakások állapotáról szóló beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
62/2018. (III. 27.)6220180327 számú
H a t á r o z a t a
„Újfehértó város belterületén található meghatározott
földutak zúzottkő útalapot is érintő karbantartási
munkálatainak, illetve útpadka rendezési
munkálatainak elvégzése” tárgyú Kbt. 115.§ (1) bek.
 szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2018. (III. 27.)6320180327 számú
H a t á r o z a t a
„Újfehértó Város 0357 és 0348 helyrajzi
számú külterületi útjának felújítása” tárgyú
Kbt. 115.§ (1) bek. szerinti feltételes
közbeszerzési eljárás eredményéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2018. (III. 27.) 6420180327számú
H a t á r o z a t a
az Újfehértó Sportegyesület kérelméről
rendelkező 190/2017. (XII. 19.) számú
képviselő- testületi határozat módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2018. (III. 27.)6520180327 számú
H a t á r o z a t a
az Újfehértói Lövész Sport Egyesület
névhasználatához való hozzájárulásról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2018. (III. 29.)6620180329 számú
H a t á r o z a t a
Újfehértó külterületén, a Hajdúdorog felé
vezető út (3504 sz. országos mellékút)
mentén - sportlőtér megvalósítása érdekében
 – a 0174/174 és 0174/175 hrsz.-ú ingatlanokat
érintő településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatos
 környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2018. (III. 29.) 6720180329számú
H a t á r o z a t a
Újfehértó külterületén, a Hajdúdorog felé vezető út (3504 sz. országos mellékút) mentén - sportlőtér megvalósítása érdekében – a 0174/174 és 0174/175 hrsz.-ú ingatlanokat érintő településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása
 partnerségi szabályozás lezárásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68/2018. (III. 29.)6820180329 számú
H a t á r o z a t a
az Újfehértó, 1559/3 hrsz-ú ingatlanra Újfehértó Város Önkormányzata érdekében bejegyzett építési tilalom felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és törléséről