2018 évi határozatok

2018 Szeptember

2018 szeptemberi határozatok itt olvashatóak PDF-es formátumba
2018 Szeptember
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
188/2018. (IX. 04.)18820180904 számú
H a t á r o z a t a
A „Helyi közösségi közlekedés normatív
támogatási kérelem benyújtásáról”
  szóló 158/2018. (VII.25.) számú határozatát
 visszavonásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
189/2018. (IX. 04.)18920180904 számú
H a t á r o z a t a
 „Helyi közösségi közlekedés normatív
támogatási kérelem benyújtásáról ”
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
190/2018. (IX. 04.) 19020180904számú
H a t á r o z a t a
a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező házi gyermekorvosokkal kötött feladat-ellátási szerződések módosításáról a házi gyermekorvosok rendelési idejének változására tekintettel
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
191/2018. (IX. 07.)19120180907 számú
H a t á r o z a t a
az Újfehértói Református Egyházközséggel kötött közoktatási és használat jogát alapító szerződések  és ezek  módosításainak megszüntetéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
192/2018. (IX. 07.)19220180907 számú
H a t á r o z a t a
Leselejtezett tárgyi eszközök ingyenes átruházásáról az Újfehértói Református Egyházközség részére  
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
193/2018. (IX. 07.)19320180907 számú
H a t á r o z a t a
A Központi Ügyelet üzemeltetéséhez kapcsolódó
koordinálási feladatok ellátásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
194/2018. (IX. 07.)19420180907 számú
H a t á r o z a t a
Háziorvosi központi ügyelet ellátása
 tárgyú Kbt.113.§ (1) bek. szerinti közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának visszavonásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
195/2018. (IX. 07.)19520180907 számú
H a t á r o z a t a
az Újfehértó 15 hrsz-ú  ingatlan egy részén rádiótechnikai berendezések elhelyezésének engedélyezéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
196/2018. (IX. 13.)19620180913 számú
H a t á r o z a t a
Újfehértó III. számú házi gyermekorvosi  körzet vállalkozási formában történő ellátására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
197/2018. (IX. 26.)19720180926 számú
H a t á r o z a t a
Újfehértó város településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv – 2018/IV.-  módosításával kapcsolatos véleményezési szakasz zárásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
198/2018. (IX. 26.) 19820180926számú
H a t á r o z a t a
a településrendezési eszközök módosításáról
2018./V
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
199/2018. (IX. 26.)19920180926 számú
H a t á r o z a t a
Településfejlesztési koncepció
célrendszeréről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
200/2018. (IX. 26.)20020180926 számú
H a t á r o z a t a
Iskola egészségügyi ellátás
tárgyú Kbt.113.§ (1) bek. szerinti közbeszerzési eljárás eredményéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
201/2018. (IX. 26.)20120180926 számú
H a t á r o z a t a
Az iskola- egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó helyiséghasználat biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
202/2018. (IX. 26.)20220180926 számú
H a t á r o z a t a
Személyes közreműködői és szabadfoglalkozású jogviszony létesítésére vonatkozó szerződések jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
203/2018. (IX. 26.)20320180926 számú
H a t á r o z a t a
személyes közreműködői és szabadfoglalkozású jogviszony létesítésére irányuló
megbízási szerződések jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
204/2018. (IX. 26.)20420180926 számú
H a t á r o z a t a
Az egészségügyi alapellátás keretében ellátandó orvosi ügyeleti feladatellátáshoz kapcsolódó gépjárművezetői feladatok ellátásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
205/2018. (IX. 26.)20520180926 számú
H a t á r o z a t a
központi ügyeleti szolgálat ellátásáról szóló megbízási szerződések megszüntetéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
206/2018. (IX. 26.)20620180926 számú
H a t á r o z a t a
központi ügyeleti szolgálat ellátásáról szóló közreműködői megállapodások megszüntetéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
207/2018. (IX. 26.20720180926 számú
H a t á r o z a t a
Álláshely bővítéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
208/2018. (IX. 26.)20820180926 számú
H a t á r o z a t a
az Újfehértói „ Játékvár „ Bölcsőde  létszámbővítéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
209/2018. (IX. 26.)20920180926 számú
H a t á r o z a t a
Gyermekorvosi asszisztens foglalkoztatásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
210/2018. (IX. 26.)21020180926 számú
H a t á r o z a t a
2018. december 01. napjától ellátatlan gyermekorvosi praxis működtetéséről és helyettesítés biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
211/2018. (IX. 26.)21120180926 számú
H a t á r o z a t a
a SUNSHINE MED. Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel, iskola egészségügyi orvosi teendők ellátására kötött szerződés megszüntetéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
212/2018. (IX. 26.)21220180926 számú
H a t á r o z a t a
az Újfehértour Kft-vel orvosi ügyeleti feladatok ellátására kötött közszolgáltatási szerződés és módosításai megszüntetéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
213/2018. (IX. 26.)21320180926 számú
H a t á r o z a t a
a Zajti Ferenc Kulturális Központ 2017. évi pénzmaradványának felhasználásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
214/2018. (IX. 26.) 21420180926számú
H a t á r o z a t a
a Lengyel Laura Óvoda 2017. évi pénzmaradványának felhasználásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
215/2018. (IX. 26.)21520180926 számú
H a t á r o z a t a
az Újfehértói Játékvár Bölcsőde  2017. évi pénzmaradványának felhasználásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
216/2018. (IX. 26.)21620180926 számú
H a t á r o z a t a
az Újfehértói Polgármesteri Hivatal 2017. évi pénzmaradványának felhasználásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
217/2018. (IX. 26.)21720180926 számú
H a t á r o z a t a
Újfehértó város Önkormányzata 2017. évi pénzmaradványának felhasználásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
218/2018. (IX. 26.)21820180926 számú
H a t á r o z a t a
gépi síkosság mentesítési és hó eltakarítási munkák elvégzése, továbbá rendelkezésre állás biztosítása tárgyában létrejött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
219/2018. (IX. 26.) 21920180926számú
H a t á r o z a t a
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozásról, a pályázat kiírásáról és a pályázat lebonyolításához szükséges költségvetési fedezet biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
220/2018. (IX. 26.)22020180926 számú
H a t á r o z a t a
A fiatalok helyben tartását célzó intézkedésekről