Friss hírek

Álláshirdetés

a Lengyel Laura Óvoda – Napsugár Tagóvoda tagóvoda-vezetői megbízatására a KJT 1992. évi XXXIII. tv. alapján, valamint a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet 22.§-nak (1) bekezdésének figyelembevételével.
Indoklás
a Lengyel Laura Óvoda – Napsugár Tagóvoda tagóvoda-vezetőjének megbízása nyugdíjazás miatt megszűnt.
Pályázati feltételek
  • Közoktatás vezetői szakvizsga.
  • Legalább öt év óvodapedagógusi gyakorlat.
  • Legalább 3-5 év vezetői gyakorlat.
  • A Lengyel Laura Óvodában határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony.
  • Öt évre szóló vezetői program.
  • Büntetlen előélet igazolása.
 
A pályázat beadásának határideje: 2019. május 29.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.
 
A pályázat benyújtása személyesen, vagy postai úton lehetséges: Lengyel Laura Óvoda vezetőjéhez címezve Újfehértó, Árvácska út 2.
A borítékra írják rá: Pályázat a Lengyel Laura Óvoda – Napsugár Tagóvoda tagóvoda-vezetői megbízás betöltésére.
 
Újfehértó, 2019. május 02.                                                                        
     Gyurján László Jánosné
óvodavezető