Friss hírek

Pályázati felhívás

Újfehértó Város Önkormányzata pályázatot ír ki az Újfehértó Böszörményi út 13. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakására:
 

Helye

Alapterület

Paraméter

Lakbér mértéke

Újfehértó Böszörményi út 13. 2. ajtó

74,5 m2

1 szobás

0.- Ft/hó

 

A szolgálati lakásba 2017.január 1. napjától lehet beköltözni!

A rendelet szerint a lakás annak a 35 életévét be nem töltött főiskolai vagy egyetemi végzettséget igazoló diplomás munkavállalónak adható bérbe, aki:

a.) Újfehértó Város Önkormányzatánál vagy Újfehértó Város közigazgatási területén működő költségvetési szervnél közszolgálati, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik vagy munkaviszonyban áll, vagy Újfehértó Város Önkormányzata által kötelezően biztosítandó feladat ellátására az önkormányzattal kötött szerződéssel rendelkezik,

b.) a kérelmező, házastársa, élettársa, vagy a vele közös háztartásban élő gyermeke – Újfehértó Város közigazgatási területén – lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,

c.) közhitelesen igazolja, hogy minimum havi 10.000 Ft/fő lakáscélú megtakarítással rendelkezik a bérleti jogviszony hatálya alatt.

d.) a kiadások fedezésére biztosítékként előzetesen 50.000 Ft óvadékot fizet meg Újfehértó Város Önkormányzata számlájára.

Polgármester a döntésre előkészített bérleti ajánlatok közül – a Pénzügyi Bizottság előzetes véleménye alapján – dönt.

 

A pályázatokat írásban, az előírt formanyomtatványon, a szükséges bizonylatok csatolásával a Polgármesteri Hivatal iktatójába kell benyújtani. (I.em.12.számú hivatali helyiség )

                                                           2016. december 15.–e 14.00-ig.

                                                    

A pályázat részletes feltételeiről szóló tájékoztató megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Újfehértói Apró újságban,Újfehértó Város Honlapján.

A szükséges formanyomtatvány itt tölthető le: pályazati adatlap továbbá átvehető és személyes információ kérhető a Polgármesteri Hivatal 2. sz. szobájában.

 

 

    
Nagy Sándor 
polgármester
s.k.