Friss hírek

Pályázati felhívás bérlakásra az 55 szobás társasházban

Újfehértó Város Polgármestere meghirdeti az Újfehértó, Vasvári P. u. 1. szám alatti 55 lakásos társasházban lévő
D. lépcsőház em. 5. számú, 48 m2 területű, 1+fél szobás, 2017.02.16.-án beköltözhető bérlakás bérleti jogát.

50lakasos2

A pályázatok 2017.február 14-én 16 óráig,
a Polgármesteri Hivatal Iktatójába (12. számú irodahelyiség) nyújthatók be.
 
Azon pályázók, akik érvényes ajánlatot nyújtottak be, licittárgyaláson vehetnek részt.
 
A licittárgyalás helye, időpontja:
Polgármesteri Hivatal, 4244, Újfehértó, Szent István út 10. 2017. február 15. (szerda), de. 8 óra.
 
A pályázó a licittárgyaláson teheti meg a bérleti díjra, valamint a vállalt egyösszegű befizetésre az ajánlatát. A legkisebb lakbér mértéke: 680.-Ft/nm, - mely nem tartalmazza a külön szolgáltatásokért fizetendő díjakat. (Az önkormányzat évente legfeljebb egy alkalommal módosíthatja a bérleti díjat.)
Az egyösszegű befizetés minimum 3 havi, maximum 5 évi lakbérnek megfelelő összeg lehet.
 
Azonos licitajánlat esetén a lakásra bérleti szerződéssel rendelkező, bérleti díj hátralékkal nem rendelkező licitáló ajánlatát kell elfogadni.
 
A nyertes ajánlattevővel határozott idejű – legfeljebb 5 év – bérleti szerződés kerül megkötésre, amely egyszer, öt évre meghosszabbítható.
 
A bérleti szerződés megkötését megelőzően a sikeres licitáló óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke a liciteljárás alapján kialakuló havi lakbér háromszorosának megfelelő összeg.
 
 
Az önkormányzat fenntartja a pályázati felhívás indokolás nélküli visszavonásának jogát.
 
Az ajánlattételi feltétekről, a pályázathoz kötelezően benyújtandó mellékletekről bővebb tájékoztatás olvasható és a pályázatok benyújtásához szükséges formanyomtatvány letölthető a város honlapjáról (www.ujfeherto.hu). Személyesen vagy telefonon tájékoztatást ad: Csegényné Nagy Nikoletta, a Polgármesteri Hivatal 2. számú irodájában vagy a 06-42/290-000/102 telefonszámon.

Pályázatok benyújtásához szükséges formanyomtatvány itt  letölthető: pályazati-adatlap-2017
 
Nagy Sándor sk.
polgármester