2017 évi határozatok

2017 Április

2017 áprilisi határozatok itt olvashatóak PDF-es formátumba
2017 ÁPRILIS

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

74/2017. (IV. 26.)74 számú

határozata

a településrendezési terv és helyi építési szabályzat
(Hadházi-csatorna – 4. sz. főközlekedési út – Vörösmarty u. külterületi szakasza által határolt terület)
módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2017. (IV. 26.)75 számú
határozata

a településrendezési terv és helyi építési szabályzat
(Hadházi-csatorna – 4. sz. főközlekedési út – Vörösmarty u. külterületi szakasza
által határolt terület) módosításával kapcsolatos véleményezési szakasz lezárásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
76/2017. (IV. 26.)76 számú

határozata

Újfehértó város belterületén található meghatározott földutak zúzottkő
útalapot is érintő karbantartási munkálatainak,
illetve útpadka rendezési munkálatainak elvégzése

tárgyú Kbt. 115.§ (1) bek. szerinti közbeszerzési eljárás eredményéről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2017. (IV. 26.)77 számú

határozata

A Környezetvédelmi alap 2016. évi felhasználásának  jóváhagyásáról

 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2017. (IV. 26.)78 számú

határozata

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat részére az Országos Közfoglalkoztatási Program keretében foglalkoztatottak többletköltségének részleges fedezetéről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2017. (IV. 26.)79 számú

határozata
a helyi adók beszedésének 2016. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2017. (IV. 26.)80 számú

határozata

A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

81/2017. (IV. 26.)81 számú

 

határozata

 

az Újfehértó, belterület 1858/14 helyrajzi számú, állami tulajdonban lévő ingatlan megigényléséről

 

 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
82/2017. (IV. 26.)82 számú

határozata

A „Dél-Nyírségi foglalkoztatási paktum létrehozása” című kérelem keretében létrejövő foglalkoztatási paktumszervezethez történő csatlakozásról

 

 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2017. (IV. 26.)83 számú
határozata
Hozzájárulás tartószerkezettel rendelkező labdafogó háló kiépítéséhez és aszfaltburkolat létesítéséhez