2017 évi határozatok

2017 Május

2017 májusi határozatok itt olvashatóak PDF-es formátumba
2017 Május
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
84/2017. (V. 04.)84 számú
határozata
az Újfehértó, belterület
3163 helyrajzi számú ingatlan
megvételéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
85/2017. (V. 15.)85 számú
határozata
Újfehértó város 11/2010. (VII.15.)
számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott
helyi építési szabályzat módosításával
kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességégéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
86/2017. (V. 15.) 86számú
határozata
 Újfehértó Város 11/2010. (VII.15.) számú
önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi
építési szabályzat módosításával kapcsolatos
véleményezési szakasz lezárásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
87/2017. (V. 22.)87 számú
határozata
A 29/2017. (II.03.) számú
határozat módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
90/2017. (V. 30.)90 számú
határozata
a Nyírségvíz Zrt. Újfehértó városban
2014- 2015-2016. években végzett
víziközmű- szolgáltatásról szóló
beszámolója elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
91/2017. (V. 30.)91 számú
határozata
Újfehértó Város Önkormányzata,
Intézményei, valamint a Polgármesteri
Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési
jelentésének jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
92/2017. (V. 30.)92 számú
határozata
a 2016. évi könyvvizsgálói jelentés és
a 2016. évi belső kontrollrendszer
működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat
elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
93/2017. (V. 30.)93 számú
határozata
Energiamegtakarítási intézkedési
tervek elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
94/2017. (V. 30.)94 számú
határozata
Újfehértó 841/14 és 841/13
valamint 841/12 helyrajzi
számú ingatlanok eladásra
történő kijelöléséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
95/2017. (V. 30.)95 számú
határozata
„Helyi közösségi közlekedés
normatív támogatási kérelem
benyújtásáról.  ”
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
96/2017. (V. 30.)96 számú
határozata
Újfehértói Kempo Harcművészeti
Sportegyesület kérelméről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
97/2017. (V. 30.)97 számú
határozata
A Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény,
Művelődési Központ és Könyvtár
intézményvezetői állásának
betöltésére pályázat kiírásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2017. (V. 30.)98 számú
határozata
a területi ellátási kötelezettséggel
rendelkező házi gyermekorvosokkal kötött
feladat-ellátási szerződések módosításáról
a házi gyermekorvosok rendelési
idejének változására tekintettel
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2017. (V. 30.)99 számú
határozata
a maximális csoportlétszám túllépésének
engedélyezéséről a Lengyel Laura Óvoda
csoportjaiban