2017 évi határozatok

2017 Március

2017 márciusi határozatok itt olvashatóak PDF-es formátumba
2017 Március

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2017. (III. 01.)48 számú
h a t á r o z a t a

Európa jövője- hogyan tovább?” pályázat benyújtásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2017. (III. 01.) 49számú
h a t á r o z a t a

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társasággal kötendő együttműködési megállapodásról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2017. (III. 07.)50 számú
h a t á r o z a t a
 2017. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtásáról

 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2017. (III. 07.)51 számú
h a t á r o z a t a

” Az 1956-os forradalom és szabadságharcnak emléket állító Büszkeségpont kialakítása keretében emlékmű megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról”

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2017. (III. 22.)52 számú
h a t á r o z a t a

Újfehértó város belterületén található meghatározott földutak zúzottkő útalapot is érintő karbantartási munkálatainak, illetve útpadka rendezési munkálatainak elvégzésetárgyú Kbt. 115.§ (1) bek. szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról

 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2017. (III. 22.)53 számú
h a t á r o z a t a
 
”Testvér-települési programok megvalósítása Újfehértón” elnevezésű pályázat benyújtásáról”

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2017. (III. 28.)63 számú

határozata

a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységről szóló  beszámoló elfogadásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2017. (III. 28.)64 számú

határozata
az Újfehértó, belterület 3163 helyrajzi számú ingatlan megvételéről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2017. (III. 28.)65 számú

határozata

A Dél- Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2017. (III. 28.)66 számú

határozata

a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetésének stabilitását célzó önkormányzati hozzájárulásról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2017. (III. 28.) 67számú
határozata

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásával kapcsolatos pályázat benyújtásáról”

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68/2017. (III. 28.)68 számú

határozata

Az Újfehértó Város Önkormányzata és az Újfehértour Kft között 2011. augusztus 31. napján létrejött Közszolgálati Szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért fizetendő közszolgálati díj emeléséről 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/2017. (III. 28.)69 számú

határozata

Újfehértó Város Önkormányzata
 2017. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2017. (III. 28.) 70számú

határozata
Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
szakmai alapdokumentumának véleményezéséről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2017. (III. 28.) 71számú

határozata

az Újfehértó Mályváskert Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2017. (III. 28.)72 számú

határozata

az Újfehértó Vasvári u. 1. szám alatti társasház működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2017. (III. 28.) 73számú

határozata
 

Újfehértó város belterületén található meghatározott földutak zúzottkő útalapot is érintő karbantartási, felújítási munkálatainak, illetve útpadka rendezési munkálatainak elvégzésetárgyú Kbt. 115.§ (1) bek. szerinti közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és az egyéb közbeszerzési dokumentumainak módosításáról