2019 évi határozatok

2019 November

2019 novemberi határozatok itt olvashatóak PDF-es formátumba
2019 November
ÚJFEHERTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
159/2019. (XI. 06.)15920191106 számú
határozata
 2019. évi rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatási igény benyújtásáról
ÚJFEHERTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
160/2019. (XI. 06.)16020191106 számú
határozata
„Piaccsarnok kialakítása fenntartható zöldterület
fejlesztéssel kombinálva Újfehértón a TOP-2.1.2.-15-SB1-2017-00035
azonosítószámú projekt keretében” tárgyú Kbt. 115.§ (1) bek.
szerinti közbeszerzési eljárás (EKR001305922019) visszavonásáról
ÚJFEHERTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
161/2019. (XI. 06.)16120191106 számú
határozata
Az Újfehértói Kézilabda Egyesület részére
rövidlejáratú, kamatmentes kölcsön nyújtásáról
ÚJFEHERTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
162/2019. (XI. 06.)16220191106 számú
határozata
Központi ügyelet ellátására szabadfoglalkozású
jogviszony létesítéséről szóló megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
ÚJFEHERTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
163/2019. (XI. 06.)16320191106 számú
határozata
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásba képviselő delegálásáról
ÚJFEHERTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
164/2019. (XI. 06.)16420191106 számú
határozata
az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulásban való képviseletről
ÚJFEHERTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
165/2019. (XI. 06.)16520191106 számú
határozata
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban való képviseletről
ÚJFEHERTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
166/2019. (XI. 06.)16620191106 számú
határozata
Újfehértó Város újonnan megalakult Képviselő-testületének 2019. év november és december hónapokra vonatkozó Munkatervéről
ÚJFEHERTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
167/2019. (XI. 06.)16720191106 számú
határozata
Újfehértó Város Polgármestere 
2019. évi időarányos szabadság ütemezésének jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
171/2019. (XI. 28.)17120191128
határozata
2020. január 01-től hatályos szolgáltatási díj jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
172/2019. (XI. 28.)17220191128
határozata
Folyószámlahitel igénybevételéről 2020. évre vonatkozóan
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
173/2019. (XI. 28.)17320191128
határozata
A 2019- 2033. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
174/2019. (XI. 28.)17420191128
határozata
Újfehértó Város Önkormányzata önként vállalt feladatairól
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
175/2019. (XI. 28.)17520191128
határozata
2020. évi belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
176/2019. (XI. 28.)17620191128
H a t á r o z a t a
a helyi önkormányzat  és költségvetési szervei 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
177/2019. (XI. 28.)17720191128
H a t á r o z a t a
Az Önkormányzati Tűzoltóság Újfehértó részére 2019. évre biztosított pénzbeli támogatás természetbeni támogatásként történő biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
178/2019. (XI. 28.)17820191128
H a t á r o z a t a
Az Újfehértó Mályváskert Polgárőr Egyesület részére támogatás biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
179/2019. (XI. 28.)17920191128
H a t á r o z a t a
Újfehértó Város Önkormányzata és Újfehértó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról és módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
180/2019. (XI. 28.)18020191128
H a t á r o z a t a
Általános iskolai felvételi körzethatár véleményezéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
181/2019. (XI. 28.)18120191128
H a t á r o z a t a
a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületben való képviseletről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
182/2019. (XI. 28.)18220191128
H a t á r o z a t a
a Nyírség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásban való képviseletről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
183/2019. (XI. 28.)18320191128
H a t á r o z a t a
a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulatban való képviseletről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
184/2019. (XI. 28.)18420191128
H a t á r o z a t a
Újfehértó Város Polgármestere részére 
a 2019. évi időarányos cafetéria juttatás jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
185/2019. (XI. 28.)18520191128
H a t á r o z a t a
A „karácsonyi csomag” természetbeni szociális ellátás többletköltségeinek biztosításáról