Előterjesztések

 2018. február 19. én rendkívüli nyilvános ülés

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2018. január 31. (szerda) du. 16 órai kezdettel

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)
A testületi ülésre tisztelettel meghívom
Napirendi javaslat

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:Meghívó)


 
Pénzügyi Bizottságihoz az anyag itt tölthető le pdf-es formátumban:pénzügyi

  1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-24/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-25/2018.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

      

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

       Száma: 3-35/2018.

      Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  

     fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

     Száma: 3-19/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés pénzmaradvány felhasználásáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

   Száma: 3-21/2018.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

4./ Tájékozató a beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)

     Száma: 3-23/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

5./ Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

   Száma: 3-26/2018.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés Újfehértó Város településképi arculati kézikönyvének jóváhagyásáról

     Száma: 3-29/2018.

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)
(Mellékelt cd-it található pdf-es formátumban:ujfeherto-tak-0120)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

7./ Előterjesztés a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

     Száma: 3-30/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

8./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és

     Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

     Száma: 3-17/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

9./ Előterjesztés az Újfehértó SZOSZOK 2018. évi költségvetésének jóváhagyására

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)

     Száma: 3-27/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

10./ Előterjesztés az Újfehértó 06/6 hrsz-ú ingatlan egy részén használat jogának alapításáról

       Száma: 3-32/2018.

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:10)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

11./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata és Újfehértó Város Roma Nemzetiségi

       Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról és    

       módosításáról

      Száma: 3-31/2018.

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:11)

      Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

12./ Előterjesztés a 2018/2019. nevelési évben induló óvodai csoportok számának

       meghatározásáról

     Száma: 3-5/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:12)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

13./ Előterjesztés az óvodai beiratkozás idejének meghatározásáról

     Száma: 3-7/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:13)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

14./ Előterjesztés önkormányzati intézmények nyitvatartási rendjéről

      Száma: 3-6/2018.

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:14)

      Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

15./ Előterjesztés Újfehértó Város 2018. évi eseménynaptáráról

      Száma: 3-20/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:15)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

16./ Előterjesztés „Újfehértó Zsidó Múltjáért Kulturális Egyesület” névhasználatához való

       hozzájárulásról

      Száma: 3-33/2018.

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:16)

      Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

17./ Előterjesztés a Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének

    jóváhagyásáról

      Száma: 3-28/2018.

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:17)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

18./ Előterjesztés Újfehértó Város Polgármestere 2018. évi szabadság ütemezésének

       jóváhagyásáról

      Száma: 3-18/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:18)

      Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

19./ Beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi munkájáról

      Száma: 3-8/2018.

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:19)

    Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

20./ Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról

      Száma: 3-9/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:20)

      Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

21./ Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok 2017. évi ellátásáról

     Száma: 3-11/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:21)

      Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

22./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi közművelődési tevékenységéről

      Száma: 3-12/2018.

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:22)

      Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

23./ Beszámoló az Újfehértói Települési Értéktár 2017. évi munkájáról

     Száma: 3-10/2018.

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:23)

      Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

24./Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról

     Száma: 3-34/2018.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:24)

      Előadó: Dr. Szűcs Andrea jegyző

 

25./ Tájékoztató a 2017. évben biztosított szociális ellátásokról  

      Száma: 3-22/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:25)

     Előadó: Dr. Szűcs Andrea jegyző

 

26./ Tájékoztató Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól  

      Száma: 3-13/2018.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:26)

      Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

27./ Tájékoztató Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetéről  

      Száma: 3-14/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:27)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

28./ Közérdekű bejelentések, kérdések

2018.01.31. nyilvános ülés


2018. január 17. rendkívüli nyilvános ülés

2017. december 19-én nyilvános ülés2017. december 15. rendkívüli nyilvános ülés

2017 december .01rendkívüli nyilvános ülés

 

2017. november 29. én nyilvános ülés

2017. november 16-án rendkívüli nyilvános ülés


2017. október 25-én nyilvános ülés

2017. október 09-én rendkívüli nyilvános ülés
2017. szeptember 30.-án rendkívüli nyilvános ülés

 

2017. szeptember 27. -én nyilvános ülés


2017. október 25. -én Közmeghallgatás


2017. szeptember 14. én rendkívüli nyilvános ülés


Lakossági Fórum 2017.09.14-én
A Fórum témája: Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének munkaközi tájékoztatása.

 2017. augusztus 30 soros ülés

2017. július 26 rendkívüli nyilvános ülés

2017. július 19. nyilvános ülés

2017. július 12. rendkívüli nyilvános ülés

2017. július 07. rendkívüli nyilvános ülésre2017. június 28-án zárt és nyilvános ülés


2017. június 21. rendkívüli nyilvános ülés

2017. június 01. rendkívüli zárt és nyilvános ülésn

2017. május 30-án zárt és nyilvános ülésre
2017. május 22. én rendkívüli nyilvános ülés
2017. május 15-én rendkívüli nyilvános ülés2017. május 04 rendkívüli nyilvános ülés

2017. április 26. nyilvános ülés


 

2017. március 28 zárt és nyilvános ülés2017. március 01 rendkívüli nyilvános

2017. február 27 rendkívüli nyilvános_1
2017. február 27_rendkívüli nyilvános ülés_2


2017. február 27 rendkívüli ülés


2017. február 22 nyilvános ülés
2017. február 14. rendkívüli nyilvános ülés

2017. február 10 rendkívüli nyilvános ülés

2017. február 03.rendkívüli nyilvános ülés2017. január 24 zárt és nyilvános ülés
2016. december 23. rendkívüli nyilvános ülés


2017. január 10-én rendkívüli nyilvános ülés2016. december 21. zárt és nyilvános ülés
2016. december 07-én rendkívüli zárt-nyilvános ülés2016.november 30-án zárt és nyilvános ülés
2016. november 15. rendkívüli nyilvános ülés2016. október 26. zárt és nyilvános ülés
2016. október 11. rendkívüli nyilvános ülés
2016. október 06-án rendkívüli nyilvános ülés
Közmeghallgatás 2016. október 26. Szerda


2016. szeptember 28. án nyilvános ülés
2016. szeptember 08-án rendkívüli nyilvános ülés

2016. augusztus 31.-i nyilvános ülésre
2016. augusztus 26-i rendkívüli nyilvános ülés
2016.július.20 nyilvános ülés

2016.június 28. án nyilvános ülés
2016. június 15 rendkívüli nyilvános
2016. június 07 rendkívüli nyilvános ülés


2016. május 31 rendkívüli nyilvános ülés
(A CD-n található melléklet itt:palyazat tölthető le pdf-es formátumban)
2016.május 25-i zárt és nyilvános ülés
2016. május 20 rendkívüli nyilvános ülést követő rendkivüli nyilvános ülés
2016. május 20 rendkívüli nyilvános ülés
2016. május 06 rendkívüli zárt és nyilvános ülés

2016.04.26 nyilvános ülés
2016.április 18.-i rendkívüli nyilvános ülés
2016. március 30-i zárt és nyilvános ülésre

2016. március 18. án rendkívüli nyilvános ülés

2016.március 16. án rendkívüli nyilvános ülés
2016. március 07.-i rendkívüli nyilvános ülés

2016. február 24. zárt és nyilvános ülésre
2016. február 16. rendkívüli nyilvános ülésre

2016. január 29.-i zárt-nyilvános ülésére
2016. január 08-i rendkívüli nyilvános ülés


2015. december 21. én rendkívüli-zárt-nyilvános ülésre
2015. december 16-i nyilvános ülésre
2015. november 26 i zárt és nyilvanos ülésére
2015. november 10-i rendkívüli nyilvános ülés
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2013. január 14-i rendkívüli nyilvános ülés

 

2012. december 20-i  nyilvános ülés 2.része

2012. december 20-i  nyilvános ülés  1.része

 2012. december 13-i rendkívüli nyilvános ülés 

 2012. december 10-i rendkívüli nyilvános ülés

 2012. november 28-i Nyilvános ülés

 2012. november15-i rendkívüli nyilvános ülés

2012. október 30-i Nyilvános ülés

2012. november 28-i Közmeghallgatás

2012. október 24-i rendkívüli nyilvános ülés

2012. szeptember 25-i Nyilvános ülés

2012. szeptember 11-i rendkívüli nyilvános ülés

2012. augusztus. 29-i Nyilvános ülés

2012. július 25-i Nyilvános ülés

2012. június 27-i nyilvános ülés

 2012. június 14-i rendkívüli nyilvános ülés

 2012. május 31-i rendkívüli nyilvános ülés

2012. május 30-i rendkívüli nyilvános ülés

2012. május 23-i nyilvános ülés

 
 

2008. december 22. rendkívüli nyílvános ülés
2008. december 11. nyílvános ülés
2008. november 27. nyílvános ülés
2008. november 14. rendkívüli nyílvános ülés
2008. október 30. nyílvános ülés
2008. szeptember 04. rendkívüli nyílvános ülés
2008. augusztus 21. nyílvános ülés
2008. július 24. nyílvános ülés
2008. június 26. nyílvános ülés
2008. június 12. rendkívüli nyílvános ülés
2008. május 29. nyílvános ülés
2008. május 23. rendkívüli nyílvános ülés
2008. április 24. nyílvános ülés
2008. április 09. rendkívüli nyílvános ülés
2008. április 09. 2007. évi költségvetés
2008. március 27. nyílvános ülés
2008.március 07. rendkívüli nyílvános ülés
2008. évi költségvetés rendelet tervezete
2008.február 28. nyílvános ülés
2008.január 28. nyílvános ülés