Előterjesztések


Meghívó alakuló képviselő-testületi ülésre 2019. október 24.2019. október 9-én rendkívüli nyilvános ülés

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2019. szeptember 25-én (szerda) du. 16 órai kezdettel

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható PDF-es formátumban: meghívó

A Pénzügyi Bizottsághoz tartozó anyag itt olvasható PDF-es formátumban: pénzügyi
A Lengyel Laura Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkaterve: óvodai munkaterv 2019/2020


A testületi ülés helye:
„Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-194/2019.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható PDF-es formátumban: 1a

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-191/2019.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható PDF-es formátumban:1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

      

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható PDF-es formátumban:1c)

         Száma: 3-192/2019.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés a közterület használatáról szóló 10/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet

     módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható PDF-es formátumban:2)

     Száma: 3-196/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés pénzmaradvány felhasználásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható PDF-es formátumban:3)

     Száma: 3-193/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

4./ Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

     szóló 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható PDF-es formátumban:4)

     Száma: 3-197/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

5./ Előterjesztés a futamidőt már teljesítő Fundamenta – lakás - előtakarékossági szerződések

     megszüntetéséről a kiutalások esedékessé tétele érdekében

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható PDF-es formátumban:5)

     Száma: 3-198/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      6./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi

          fordulójához való csatlakozásról, a pályázat kiírásáról és a pályázat lebonyolításához  

        szükséges költségvetési fedezet biztosításáról

          (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható PDF-es formátumban:6)

          Száma: 3-199/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

7./ Előterjesztés a Lengyel Laura Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervének

     véleményezéséről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható PDF-es formátumban:7)

     Száma: 3-200/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

8./ Beszámoló az Újfehértói Települési Értéktár 2019. első félévi munkájáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható PDF-es formátumban:8)

     Száma: 3-188/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

9./ Tájékoztató a 2019. évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható PDF-es formátumban:9)

     Száma: 3-195/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      10./ Közérdekű bejelentések, kérdések
2019. szeptember 13-án rendkívüli nyilvános ülés

2019. szeptember 09-én rendkívüli nyilvános ülés


 

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2019. augusztus 28-án (szerda) du. 16 órai kezdettel

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban meghivo)

A Pénzügyi Bizottsághoz tartozó anyag itt olvasható PDF-es formátumban:pénzügyi

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-180/2019.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

 

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-179/2019.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

      

 

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1c)

         Száma: 3-178/2019.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

 

2./ Előterjesztés „Földgáz energia szállítása Újfehértó Város Önkormányzata és intézményei

     részére 2019. 10. 01. 06:00 CET – 2021. 10. 01. 06:00 cet időszakra vonatkozóan, teljes

     ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú Kbt. 113. § (1) bek.

     szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről

     Száma:3-176/2019.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban2)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

3./ Előterjesztés „Villamos energia beszerzése Újfehértó Város Önkormányzata és intézményei

   részére 2020. 01. 01. 00:00 CET – 2021. 12. 31. 24:00 cet időszakra vonatkozóan tárgyú

     Kbt. 113. § (1) bek. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás összefoglaló tájékoztatójának

     jóváhagyásáról

     Száma:3-177/2019.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

4./ Előterjesztés a 2020- 2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról

     Száma:3-183/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban4)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

 

5./ Előterjesztés az Újfehértó 0551/101 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról

     Száma:3-184/2019.

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban5)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés korai fejlesztés beindításához helyszín biztosításáról

     Száma:3-172/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban6)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

7./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata ifjúsági koncepciójának elfogadásáról

     Száma:3-182/2019.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban7)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

 

8./ Beszámoló a 2019/2020. nevelési év indításának feltételeiről

     Száma:3-171/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban8)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

 

9./ Tájékoztató az Újfehértón működő (bejegyzett) civil szervezetek és a helyi önkormányzat

     viszonyáról

     Száma:3-170/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban9)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

    

 

10./ Előterjesztés az SSB Megyei Terület- és Gazdaságfejlesztési Holding Nonprofit Korlátolt  

         Felelősségű Társaság létrehozásával, továbbá ezen Társaság törzstőkéjének apport útján,

         illetve pénzbeni vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelésével kapcsolatos

         döntések meghozataláról

   Száma:3-185/2019.

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban10)

Előadó: Nagy Sándor polgármester
 

     11./ Közérdekű bejelentések, kérdések

 

 

2019. augusztus 23-án rendkívüli nyilvános ülés2019. augusztus 16. rendkívüli nyilvános ülés

2019. augusztus 07 rendkívüli nyilvános ülés

2019. július 29-én rendkívüli nyilvános ülés

2019. július 25-én rendkívüli nyilvános ülés

2019.július 19-én rendkívüli nyilvános ülés

2019. július 04-én rendkívüli nyilvános ülésM E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2019. június 26-án (szerda) du. 16 órai kezdettel zárt - azt követően -

 

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)


(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)

A Pénzügyi Bizottságihoz tartozó anyag itt olvasható pdf-es formátumban: pénzügyi

A Társadalmi Kapcsolatok Bizottságához tartozó anyag itt olvasható pdf-es formátumban:tkb


A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

(zárt ülés)

 

  1. / Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonában lévő Újfehértour Kft. és az

   Újfehértói Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetőjének teljesítményértékeléséről, a 2018.

     június 01. és 2019. május 31. közötti időszakot figyelembe véve

     Száma: 3-121/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés Újfehértour Kft. költséghatékony működtetését célzó, a 2018. június 01. és a

     2019. május 31. közötti időszakban megvalósított intézkedésekről

     Száma: 3-120/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ÚJFEHÉRTOUR Kft.

     ügyvezetőjének teljesítményértékelési követelményeiről, a 2019. június 01. és a 2020. május

     31. közötti időszakot figyelembe véve

     Száma: 3-125/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

Napirendi javaslat

(nyilvános ülés)

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-130/2019.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-133/2019.

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester

      

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

         Száma: 3-127/2019.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

     7/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

     Száma:3-138/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 2)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés Újfehértó város településrendezési eszközök módosítása jóváhagyásáról –

     „Zsindelyes”

     Száma:3-137/2019.

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

4./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata részére fejlesztési hitel biztosítása tárgyú

     feltétele beszerzési eljárás eredményéről

     Száma:3-129/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

5./ Előterjesztés területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvossal kötött feladat-ellátási

     szerződés módosításáról

     Száma: 3-124/2019.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés az Újfehértó Vasvári Pál út 28. sz. alatti ingatlanon található épületek és

     utcafronti kerítés bontásáról és a kapcsolódó hatósági eljárások lefolytatásáról

     Száma: 3-134/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

                       

7./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának

     elfogadásáról

     Száma: 3-132/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

8./ Előterjesztés Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap programhoz történő csatlakozásról

     Száma: 3-123/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)
                                                                                                Előadó: Nagy Sándor polgármester  
                                                                                        

9./ Beszámoló az önkormányzat által nyújtott 2018. évi pénzügyi támogatás felhasználásáról  

     szóló elszámolás elfogadásáról

     Száma: 3-122/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

10./ Beszámoló a 2018/2019. nevelési év szakmai munkájának értékeléséről  

      szóló elszámolás elfogadásáról

      Száma: 3-136/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:10)
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 11/ Beszámoló az Újfehértó Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő  

     érdekeltségeiről, az önkormányzati társulásokban való részvételről és az ott képviselt

     álláspontokról

     Száma: 3-128/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:11)

    Előadó: Nagy Sándor polgármester


12./ Tájékoztató az önkormányzat foglalkoztatással kapcsolatos intézkedéseiről

     Száma: 3-135/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:12)

   Előadó: Nagy Sándor polgármester

                                                         

     13./ Közérdekű bejelentések, kérdések

2019.május 31. én rendkívüli nyilvános ülés


M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2019. május 29-én (szerda) du. 16 órai kezdettel zárt - azt követően -

 

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház” 4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

(zárt ülés)
Pénzügyi Bizottság anyaga itt olvasható pdf-es formátumban: pénzügyi

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: Meghívó)
 

1./ Előterjesztés az ÚJFEHÉRTOUR Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: )

     Száma: 3-104/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi

     beszámolójának elfogadásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: )

     Száma: 3-107/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

Napirendi javaslat

(nyilvános ülés)

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-114/2019.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a )

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-112/2019.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

     

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c )

         Száma: 3-102/2019.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés a 2019-2033. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról

     Száma: 3-100/2019.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2 )

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés Újfehértó, Zajti Ferenc Kulturális Központ színháztermének és kapcsolódó

     helyiségeinek felújítása tárgyú Kbt. 115.§ (1) bek. szerinti feltételes közbeszerzési eljárás

     eredményessé nyilvánításáról

     Száma:3-108/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 3)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

4./ Előterjesztés az Újfehértó 32 hrsz-ú szabályozással érintett ingatlan megvásárlásáról

     Száma: 3-109/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 4)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

5./ Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásával

     kapcsolatos pályázat benyújtásáról”

     Száma: 3-111/2019.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 5)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés az Újfehértó 5402/3 helyrajzi számú ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlatról

     Száma: 3-113/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 6)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

7./ Előterjesztés területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvossal kötött feladat-ellátási

     szerződés módosításáról

     Száma: 3-99/2019.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7 )

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

8./ Előterjesztés központi ügyelet ellátására szabadfoglalkozású jogviszony létesítésére

   vonatkozó szerződésről

     Száma: 3-103/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 8)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

9./ Előterjesztés a Nemzeti Vágta előfutamán, illetve a Nemzeti Vágtán való részvételről

     és költségeinek finanszírozásáról

     Száma: 3-101/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 9)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

10./ Előterjesztés a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a Lengyel Laura

    Óvoda csoportjaiban

     Száma: 3-110/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 10)

      Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

11./ Előterjesztés az Újfehértó Óvodásaiért Alapítvány kérelméről

      Száma: 3-106/2019.

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 11)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

12./ Közérdekű bejelentések, kérdések

Közmeghallgatás 2019.05.29.
M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét
2019. április 24-én (szerda) du. 16 órai kezdettel
n y i l v á n o s  ü l é s r e   ö s s z e h í v o m
A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)
A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Az Ügyerndi Bizottság anyaga itt olvasható pdf-es formátumban:ügyrendi bizottság

A Pénzügyi Bizottság anyaga itt olvasható pdf-es formátumban: pénzügyi bizottsági


(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban meghívó)

Napirendi javaslat

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról
        Száma: 3-92/2019.  
        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1a)
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
         Száma: 3-88/2019.
         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1b)
         Előadó: Nagy Sándor polgármester
       
    c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1c)
         Száma: 3-85/2019.
         Előadó: Nagy Sándor polgármester

2./ Előterjesztés Újfehértó város településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi építési
     szabályzat és szabályozási terv módosítása („Zsindelyes 2018”) véleményezési szakaszának zárásáról
     Száma: 3-89/2019.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban2)
     Előadó: Nagy Sándor polgármester

3./ Előterjesztés Újfehértó településrendezési eszközeinek módosításához (Zsindelyes/2018”)    
     kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről
     Száma: 3-87/2019.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3)
     Előadó: Nagy Sándor polgármester

4./ Előterjesztés a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező házi gyermekorvosokkal kötött
     feladat-ellátási szerződések módosításáról a házi gyermekorvosok rendelési idejének
     változására tekintettel
     Száma: 3-76/2019.  
    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban4)
     Előadó: Nagy Sándor polgármester

5./ Előterjesztés az Újfehértói Játékvár Bölcsőde intézményvezetőjének (magasabb vezető)
     megbízásáról
     Száma: 3-83/2019.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban5)
     Előadó: Nagy Sándor polgármester

6./ Előterjesztés Újfehértó város belterületén található Bajcsy-Zsilinszky Endre utca mart
     aszfaltozási és meghatározott földutak zúzottkő útalapot is érintő karbantartási, illetve
     útpadka rendezési munkálatainak elvégzése   tárgyú Kbt. 115.§ (1) bek. szerinti
     közbeszerzési eljárás megindításáról
     Száma: 3-91/2019.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján.6)
Az előterjesztést a bizottsági üléseken kiosztással kapják  kézhez!
     Előadó: Nagy Sándor polgármester

7./ Előterjesztés az Újfehértó 574/20 és az Újfehértó 014/85 hrsz-ú ingatlanok cseréjéről
     Száma: 3-82/2019. )
     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban7)
     Előadó: Nagy Sándor polgármester

8./ Előterjesztés a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat részére az Országos Közfoglalkoztatási    
     Program keretében foglalkoztatottak többletköltségének fedezetéről
     Száma: 3-93/2019.)
    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban8)
     Előadó: Nagy Sándor polgármester

9./ Előterjesztés a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról
     Száma: 3-72/2019.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban9)
     Előadó: Nagy Sándor polgármester

10./Beszámoló a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
     Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről és a Nyíregyházi
     Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évben végzett feladatairól
     Száma: 3-74/2019.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban10)
     Előadó: Nagy Sándor polgármester

11./ Beszámoló a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Újfehértói Rendőrőrse Újfehértó Város
       közbiztonságának érdekében végzett 2018. évi tevékenységéről
       Száma: 3-86/2019.  
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban11)
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

12./ Beszámoló a helyi közbiztonság érdekében végzett 2018. évi tevékenységről Újfehértó
       Város Bűnmegelőzési Koncepciója alapján
       Száma: 3-78/2019.  
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban12)
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

13./ Beszámolóaz Újfehértó Mályváskert Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről
       Száma: 3-73/2019.  
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban13)
        Előadó: Nagy Sándor polgármester

14./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
       Száma: 3-84/2019.  
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban14)
       Előadó: dr. Szűcs Andrea jegyző

15./ Beszámoló a helyi adók beszedésének 2018. évi teljesítéséről
       Száma: 3-90/2019.  
    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban15)
       Előadó: dr. Szűcs Andrea jegyző

16./  Közérdekű bejelentések, kérdések


 


2019. április 24-én rendkívüli nyilvános ülés2019. április 17-én rendkívüli nyilvános ülés

2019.április 15-én rendkívüli nyilvános ülésM E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2019. március 27-én (szerda) du. 16 órai kezdettel

 

zárt - azt követően - n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)

Pénzügyi Bizottságihoz tartozó anyag itt olvasható pdf-es formátumban:pénzügyi


A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

(Zárt ülés)

 

1./ Előterjesztés az ÚJFEHÉRTOUR Kft ügyvezetői feladatainak ellátásáról

     Száma: 3-55/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés az Újfehértó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Újfehértour

     Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatának

     felülvizsgálatáról és módosításáról

     Száma: 3-65/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

Napirendi javaslat

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-63/2019.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-64/2019.

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

         Száma: 3-59/2019.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

     szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

     Száma: 3-66/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      3./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának

           elfogadásáról

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

           Száma: 3-61/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      4./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervének

           jóváhagyásáról

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)

         Száma: 3-58/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

      5./ Előterjesztés Újfehértó, Zajti Ferenc Kulturális Központ színháztermének és kapcsolódó  

     helyiségeinek felújítása tárgyú Kbt. 115.§ (1) bek. szerinti feltételes közbeszerzési eljárás

     megindításáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

     Száma: 3-66/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      6./ Előterjesztés az Újfehértó 5089 helyrajzi számú ingatlan eladására történő kijelöléséről

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

         Száma: 3-62/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      7./ Előterjesztés az Újfehértó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének

           véleményezéséről

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)

         Száma: 3-60/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

     

      8./ Beszámoló Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonában lévő bérlakások állapotáról

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)

         Száma: 3-57/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

                 

9./ Közérdekű bejelentések, kérdések

2019. március 12 rendkívüli nyilvános ülés


2019. március 12-én rendkívüli nyilvános ülés


M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2019. február 27-én (szerda) du. 16 órai kezdettel

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban Meghívó
)

Napirendi javaslat

Pénzügyi Bizottsághoz tartozo anyag itt olvasható pdf-es formátumban: pénzügyi

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-49/2019.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-50/2019.

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

      

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1c)

         Száma: 3-51/2019.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

     

      2./ Előterjesztés Újfehértó Város Településfejlesztési koncepciójának elfogadásáról

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban2)
Mellékletek:
ujfeherto-rt-oroksegvedelmi-hatastanulmany-v11
ujfeherto-rt-helyzetfeltaro-dokumentum-v11
ujfeherto-rt-helyzetelemzo-helyzetertekelo-dokumentum-v11
jfeherto-rt-telepulesfejlesztesi-koncepcio-v11

         Száma: 3-45/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

     

      3./ Előterjesztés az Újfehértó belterület 1858/14 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3)

         Száma: 3-48/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

      4./ Előterjesztés az Újfehértó 5086 helyrajzi számú ingatlan eladásra történő kijelöléséről

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban4)

         Száma: 3-42/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      5./ Előterjesztés az Újfehértói Játékvár Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

         ellátására pályázat kiírásáról

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban5)

         Száma: 3-43/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      6./ Előterjesztés a fiatalok helyben tartását ösztönző stratégiai intézkedési terv előkészítésére  

           létrehozott eseti bizottsággal kapcsolatos döntések meghozataláról

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban6)

         Száma: 3-41/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      7./ Előterjesztés a „Fehértói Békák” Sportegyesület kérelméről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban7)

         Száma: 3-44/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      8./ Előterjesztés az egészségügyi alapellátás keretében belül biztosított iskola-egészségügyi

         feladatok ellátásáról szóló szerződések módosításáról

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban8)

           Száma: 3-47/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      9./ Előterjesztés Újfehértó Város Polgármestere 2019. évi szabadság ütemezésének

           jóváhagyásáról

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban9)

         Száma: 3-35/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      10./ Előterjesztés a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár

           2019. évi munkatervének és éves szolgáltatási tervének jóváhagyásáról

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban10)

           Száma: 3-40/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      11./ Beszámoló a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár

             2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyásáról

           (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban11)

         Száma: 3-39/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

      12./ Beszámoló az önkormányzat által a 2018. évi költségvetés terhére nyújtott pénzügyi    

             támogatások felhasználásáról szóló elszámolások elfogadásáról

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban12)

          Száma: 3-46/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

13./ Közérdekű bejelentések, kérdések

2019. február 27 - én nyilvános ülés
2019. február 19-én nyilvános ülés

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2019. január 30-án (szerda) du. 16 órai kezdettel

zárt - azt követően - n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)


A Pénzügyi Bizottságihoz tartozó anyagok itt olvashatóak pdf-es formátumban:

pénzügyi 1
pénzügyi 2

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

(Zárt ülés)

1./ Előterjesztés panaszbejelentéssel kapcsolatos intézkedésről

     Száma: 3-29/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester (2019. január 28-án kerül kiküldésre)

 

 

Napirendi javaslat

(Nyilvános ülés)

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-16/2019.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-17/2019.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1b)

        Előadó: Nagy Sándor polgármester

      

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1c)

         Száma: 3-27/2019.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  

     fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek megállapításáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban2)

     Száma: 3-20/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

3./ Tájékozató a beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3)

     Száma: 3-19/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      4./ Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban4)

         Száma: 3-22/2019.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

5./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló

     18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban5)

     Száma: 3-26/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

     szóló 8/2016. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban6)

     Száma: 3-25/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

     

     7. / Előterjesztés az Újfehértour Kft. 2019. évi költségvetéséről

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban7)

         Száma: 3-18/2019.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      8./ Előterjesztés az Újfehértói SZOSZOK 2019. évi költségvetésének jóváhagyásáról

           (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban8)

           Száma: 3-14/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      9./ Előterjesztés közterület elnevezéséről

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban9)

         Száma: 3-21/2019.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      10./ Előterjesztés az Újfehértó 0672 hrsz-ú árok egy részének kivett úttá történő átminősítéséről

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban10)

          Száma: 3-15/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

11./ Előterjesztés az Újfehértó 5556 helyrajzi számú ingatlan 4239/4637 tulajdoni hányadának

       eladásáról

  (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban11)

     Száma: 3-24/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

12./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának módosításáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban12)

     Száma: 3-30/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      13./ Előterjesztés egészségügyi alapellátás keretén belül biztosított iskola-egészségügyi

           feladatok ellátásáról

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban13)

         Száma: 3-11/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

14./ Előterjesztés a Lengyel Laura Óvoda Óvodavezető munkakörével kapcsolatos

     döntésekről   

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban14)

     Száma: 3-28/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

15./ Előterjesztés a 2019/2020. nevelési évben induló óvodai csoportok számának

     meghatározásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban15)

     Száma: 3-23/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

16./ Előterjesztés az óvodai beiratkozás idejének meghatározásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban16)

     Száma: 3-6/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

17./ Előterjesztés önkormányzati intézmények nyitvatartási rendjéről

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban17)

     Száma: 3-7/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

18./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata és Újfehértó Város Roma Nemzetiségi

     Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról és          

       módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban18)

     Száma: 3-1/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

19./ Előterjesztés Újfehértó Város 2019. évi eseménynaptáráról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban19)

     Száma: 3-10/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

20./ Beszámoló Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban20)

       Száma: 3-8/2019.

       Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

21./ Beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi munkájáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban21)

     Száma: 3-3/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

22./ Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociálisfeladatok 2018. évi ellátásáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban22)

     Száma: 3-12/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

23./ Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban23)

     Száma: 3-9/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

24./ Beszámoló az Újfehértói Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban 24)

       Száma: 3-31/2019.

       Előadó: Dr. Szűcs Andrea jegyző (2019. január 28-án kerül kiküldésre)

 

25./Tájékoztató a 2018. évben biztosított pénzbeni szociális ellátásokról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban25)

     Száma: 3-32/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

26./ Tájékoztató Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetéről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban26)

     Száma: 3-2/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

27./ Közérdekű bejelentések, kérdések

 


M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2018. december 18-án (kedd) du. 16 órai kezdettel

-          zárt – azt követően - n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:Meghívó)

A Pénzügyi Bizottsághoz tartozó anyag itt olvasható pdf-es formátumban: pénzügyi

Napirendi javaslat

(Zárt ülés)

 

1./ Beszámolóaz Újfehértó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Újfehértour Kft. és az

     Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2018. június 01. és

     2019. május 31. közötti időszakra megállapított teljesítményértékelési követelményeihez

     kapcsolódó döntések meghozataláról

     Száma: 3-319/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

Napirendi javaslat

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-323/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-391/2018.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

      

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

         Száma: 3-315/2018.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

2./ Előterjesztés területi ellátási kötelezettséggel járó házi gyermekorvosi szolgálat ellátásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

     Száma: 3-322/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Dália utca 8. szám alatti állami tulajdonú
ingatlan 3 050 m2 területű részének használata tárgyú megállapodás jóváhagyásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

     Száma: 3-314/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

4./ Előterjesztés „Az újfehértói Ebrendészeti telep kialakításához szükséges forrás biztosításáról”

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)

     Száma: 3-321/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

5./ Előterjesztés a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat részére az
Országos Közfoglalkoztatási Program keretében foglalkoztatottak többletköltségének fedezetéről

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

     Száma: 3-312/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés központi ügyelet ellátására létrejött személyes közreműködői szerződés megszüntetéséről

 (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

     Száma: 3-318/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

7./ Előterjesztés a fiatalok helybentartását ösztönző stratégiai intézkedési terv
előkészítésére megállapított határidő meghosszabbításáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)

     Száma: 3-313/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

8./ Előterjesztés Újfehértó Város Képviselő-testületének 2019. évi Munkatervéről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)

     Száma: 3-317/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

9./ Beszámoló az Újfehértói Települési Értéktár 2018. II. félévi munkájáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)

     Száma: 3-316/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

10./ Közérdekű bejelentések, kérdések2018. december 07-én rendkívüli nyilvános ülés

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2018. november 28-án (szerda) du. 16 órai kezdettel

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A Pénzügyi Bizottsághoz tartozó anyag it olvasható pdf-es formátumban:pénzügyi

A testületi ülésre tisztelettel meghívom
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban meghívó)

Napirendi javaslat

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-298/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-291/2018.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

      

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1c)

         Száma: 3-290/2018.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési
díjakról szóló 35/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban2)

     Száma: 3-299/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés a díszpolgári cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk
rendjéről szóló 5/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3)

     Száma: 3-284/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

4./ Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 14/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban4)

     Száma: 3-287/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

5./ Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
szóló 30/2004. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban5)

     Száma: 3-289/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi
személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban6)

     Száma: 3-288/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

7./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata önként vállalt feladatairól

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban7)

     Száma: 3-292/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

8./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérbeadásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban8)

     Száma: 3-281/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

9./ Előterjesztés az Újfehértó, Vasvári Pál utca 1. szám alatti Társasház (55 lakás)
tetőtér beépítéséhez szükséges engedélyes tervek elkészítéséről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban9)

     Száma: 3-297/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

10./Előterjesztés Iskola egészségügyi ellátás tárgyú Kbt.113.§ (1) bek. szerinti
közbeszerzési eljárás összefoglaló tájékoztatójának jóváhagyásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban10)

     Száma: 3-302/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

11./Előterjesztés Egészségügyi alapellátás keretén belül biztosított
iskola-egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos döntésekről

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban11)

     Száma: 3-295/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

12./Előterjesztés a központi ügyelet ellátására szabadfoglalkozású
jogviszonyok létesítésére vonatkozó szerződésekről

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban12)

     Száma: 3-296/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

13./ Előterjesztés az Újfehértó 5454 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban13)

     Száma: 3-285/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

14./ Előterjesztés a helyi önkormányzat és költségvetési
szervei 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban14)

     Száma: 3-291/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

15./ Előterjesztés az Újfehértói Kempo Harcművészeti Sportegyesület kérelméről

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban15)

     Száma: 3-282/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

16./ Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programban
való részvétel támogatásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban16)

     Száma: 3-286/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

17./ Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei című
2019. évi programhoz való csatlakozásról és együttműködési megállapodásról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban17)

     Száma: 3-300/2018.

     Előadó: Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

18./ Közérdekű bejelentések, kérdések

 

2018. november 28-án nyilvános ülésM E G H Í V Ó
Újfehértó Város Képviselő-testületét
2018. október 31-én (szerda) du. 16 órai kezdettel
 n y i l v á n o s  ü l é s r e   ö s s z e h í v o m
A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház” 4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)
A testületi ülésre tisztelettel meghívom
Napirendi javaslat
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: meghívó)


A Pénzügyi Bizottság anyaga itt olvasható pdf-es formátumban:pénzügyi

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról
        Száma: 3-272/2018.  
        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
         Száma: 3-271/2018.
        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)
         Előadó: Nagy Sándor polgármester
       
    c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)
         Száma: 3-268/2018.
         Előadó: Nagy Sándor polgármester

2./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
szóló 21/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)
      Száma: 3-254/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

3./ Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési
díjakról szóló 35/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)
      Száma: 3-262/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

4./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjainak
megállapításáról szóló 10/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)
      Száma: 3-258/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

5./ Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
és kialakításáról szóló 8/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)
      Száma: 3-266/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

6./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)
      Száma: 3-277/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

7./ Előterjesztés az Újfehértói Egészségügyi Nonprofit Kft. jogutód nélküli
megszűnéséről és végelszámolásának elhatározásáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)
      Száma: 3-276/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

8./ Előterjesztés folyószámlahitel meghosszabbításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)
      Száma: 3-267/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

9./ Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetését érintő döntésekről
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)
      Száma: 3-255/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

10./ Előterjesztés az ART-SANO Kft-vel és a „LURKÓ MEDICINA”Gyógyító és szolgáltató    
Bt-vel, iskola-egészségügyi orvosi teendők ellátására kötött szerződések megszüntetéséről
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:10)
      Száma: 3-261/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

11./ Előterjesztés az Újfehértó II. számú házi gyermekorvosi körzet
vállalkozási formában történő ellátására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyásáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:11)
       Száma: 3-269/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

12./ Előterjesztés a Központi Ügyelet működtetéséhez
kapcsolódó Ügyeleti Szabályzat    elfogadásáról
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:12)
       Száma: 3-274/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

13./ Előterjesztés Központi ügyelet ellátására szabadfoglalkozású jogviszony létesítésére  vonatkozó szerződésről  
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:13)
       Száma: 3-278/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

14./ Előterjesztés az egészségügyi alapellátás keretében ellátandó
orvosi ügyeleti feladatellátáshoz kapcsolódó gépjárművezetői feladatok ellátásába
Kiss György egyéni vállalkozó bevonásáról
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:14)
       Száma: 3-275/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

15./ Előterjesztés az újfehértói települési
állati melléktermék gyűjtőhely működési szabályzatának  
       módosításáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:15)
       Száma: 3-260/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

16./ Előterjesztés a Fiatalok Újfehértóért Ifjúsági Egyesület részére rövidlejáratú kamatmentes   
        kölcsön nyújtásáról
        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:16)
        Száma: 3-263/2018.
        Előadó: Nagy Sándor polgármester

17./ Előterjesztés az Újfehértói Nyugdíjasok Egyesülete támogatásáról
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:17)
       Száma: 3-257/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

18./ Előterjesztés az Újfehértói Fúvósok Egyesülete kérelméről
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:18)
       Száma: 3-273/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

19./ Előterjesztés általános iskolai felvételi körzethatár véleményezéséről
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:19)
       Száma: 3-259/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

20./ Előterjesztés a Lengyel Laura Óvoda 2018/2019-es nevelési évre vonatkozót munkatervének    
       véleményezéséről
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:20)
       Száma: 3-256/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester


21./ Előterjesztés Pór Mihály névhasználati kérelméről
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:21)
       Száma: 3-270/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

22./  Közérdekű bejelentések, kérdések2018. október 31-én nyilvános ülés
2018. október 11-én rendkívüli nyilvános ülésre
2018. október 08-án rendkívüli nyilvános ülésre


KözmeghallgatásM E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2018. szeptember 26-án (szerda) du. 16 órai kezdettel

 n y i l v á n o s  ü l é s r e   ö s s z e h í v o m
A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)
A testületi ülésre tisztelettel meghívom
Napirendi javaslat

Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó

Az Ügyrendi Bizottsági üléshez tartozó dokumentum itt olvasható pdf-es formátumban:ügyrendi

A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsági üléséhez tartozó dokumentum itt olvasható pdf-es formátumban: tkb

A Pénzügyi Bizottsági üléséhez tartozó dokumentum itt olvasható pdf-es formátumban: pénzügyi

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról
        Száma: 3-236/2018.  
        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1a)
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
         Száma: 3-240/2018.
        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1b)
         Előadó: Nagy Sándor polgármester
       
    c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1c)
         Száma: 3-238/2018.
         Előadó: Nagy Sándor polgármester

2./ Előterjesztés Újfehértó város településszerkezeti terv és leírása,
valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv – 2018/IV. –
módosításával kapcsolatos véleményezési szakasz zárásáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban2)
      Száma: 3-244/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

3./ Előterjesztés Újfehértó településrendezési eszközeinek 2018/IV. –
módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3)
      Száma: 3-246/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

4./ Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításáról 2018./V
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban4)
      Száma: 3-248/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

5./ Előterjesztés Településfejlesztési koncepció célrendszeréről
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban5)
       Száma: 3-247/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester (2018. IX. 24-én kerül kiküldésre)

6./ Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban6)
      Száma: 3-235/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

7./ Előterjesztés iskola-egészségügyi ellátás tárgyú
Kbt. 113. § (1) bek. szerinti közbeszerzési eljárás eredményéről
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban7)
      Száma: 3-243/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

8./ Előterjesztés az iskola-egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó helyiséghasználat
      biztosításáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban8)
      Száma: 3-225/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

9./ Előterjesztés központi ügyelet 2018. november 01. napján történő működtetéséhez
szükséges szerződéskötésekről, illetve a kapcsolódó döntések meghozataláról
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban)
      Száma: 3-241/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester (2018. IX. 24-én kerül kiküldésre9)


10./ Előterjesztés álláshelyek bővítéséről
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban10)
        Száma: 3-239/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

11./ Előterjesztés gyermekorvosi asszisztens foglalkoztatásáról
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban11)
       Száma: 3-230/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester


12./ Előterjesztés házi gyermekorvosi feladatok
2018. december 01. napjától helyettesítés útján
       történő ellátásáról
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban12)
       Száma: 3-232/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

13./ Előterjesztés a SUNSHINE MED. Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel iskola egészségügyi orvosi   
       teendők ellátására kötött szerződés megszüntetéséről
     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban13)
       Száma: 3-237/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

14./ Előterjesztés az Újfehértour Kft-vel orvosi ügyeleti feladatok ellátására  
       kötött közszolgáltatási szerződés és módosításai megszüntetéséről
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban14)
       Száma: 3-227/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

15./ Előterjesztés pénzmaradvány felhasználásáról
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban15)
       Száma: 3-228/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

16./ Előterjesztés az újfehértói Ebrendészeti telep kialakításához szükséges forrás biztosításáról
        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban16)
       Száma: 3-239/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester (2018. IX. 24-én kerül kiküldésre)

17./ Előterjesztés gépi síkosság mentesítési és hó eltakarítási munkák elvégzése, továbbá  
       rendelkezésre állás biztosítása tárgyában létrejött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel   
       történő megszüntetéséről
       (Írásbeli előterjesztés alapján17)
       Száma: 3-226/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

18./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi
       fordulójához való csatlakozásról, a pályázat kiírásáról és a pályázat lebonyolításához   
       szükséges költségvetési fedezet biztosításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban18)
       Száma: 3-231/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

19./ Előterjesztés a fiatalok helyben tartását célzó intézkedésekről
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban19)
       Száma: 3-242/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester (2018. IX. 24-én kerül kiküldésre)20./  Közérdekű bejelentések, kérdések


2018. szeptember 26. án nyilvános ülés
2018. szeptember 13 rendkívüli nyilvános ülés2018. szeptember 07- rendkívüli nyilvános ülés2018. szeptember 04-én rendkívüli nyilvános ülés
M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2018. augusztus 29-én (szerda) du. 16 órai kezdettel

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m
(Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:meghívó)

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház
” 4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A Pénzügyi Bizottsági ülés előterjesztései itt olvashatóak pdf-es formátumban:pénzügyi

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-213/2018.

         (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-205/2018.

         (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

      

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

         (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:1c)

         Száma: 3-211/2018.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:2)

   Száma: 3-203/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról

     Száma:3-206/2018.

      (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:3)

   Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

4./ Előterjesztés Háziorvosi központi ügyelet ellátása tárgyú Kbt.113.§ (1) bek. szerinti

   közbeszerzési eljárás megindításáról

Száma:3-214/2018.

  (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:(4))

Előadó: Nagy Sándor polgármester (Bizottsági üléseken kerül kiosztásra)

 

5./ Előterjesztés Iskola egészségügyi ellátás tárgyú Kbt.113.§ (1) bek. szerinti közbeszerzési  

     eljárás megindításáról

     Száma:3-216/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:5)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés Az „Újfehértói termék” védjegy Védjegyszabályzatának módosításáról

      Száma:3-215/2018.

   (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:6)

   Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

7./ Előterjesztés a 2019 – 2033. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról

     Száma:3-212/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:7)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

8./ Előterjesztés a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat részére az
Országos Közfoglalkoztatási Program keretében foglalkoztatottak többletköltségének fedezetéről

     Száma:3-196/2018.

      (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:8)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

9./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösség pénzügyi támogatására benyújtott pályázat

     elbírálásáról

     Száma:3-208/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:9)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

10./ Előterjesztés önkormányzati tűzifa értékesítéséről

     Száma:3-202/2018.

        (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:10)

      Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

11./ Előterjesztés Vága (Váhovce) Községgel (Szlovákia) testvér-települési megállapodás    

       megkötéséről

      Száma:3-207/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:11)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

12./ Előterjesztés Ízek és Hagyományok Újfehértón Egyesület névhasználathoz való  

       hozzájárulásról

      Száma:3-209/2018.

    (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:12)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

13./ Beszámoló a 2018/2019. nevelési év indításának feltételeiről

     Száma:3-210/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:13)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

14./ Tájékoztató az Újfehértón működő (bejegyzett) civil szervezetek és a helyi önkormányzat  

       viszonyáról

    Száma:3-201/2018.

      (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:14)

      Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

15./ Közérdekű bejelentések, kérdések


2018. augusztus 29-nyilvános ülés


2018. augusztus 22-2 rendkívüli nyilvános ülés


2018. augusztus 22 rendkívüli nyilvános ülés

2018. augusztus 22 rendkívüli nyilvános ülés
2018. július 27- én rendkívüli nyilvános ülés

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2018. július 25-én (szerda) du. 16 órai kezdettel

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)

Napirendi javaslat

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-190/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-183/2018.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

    

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

         Száma: 3-182/018.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés Helyi közösségi közlekedés normatív támogatási kérelem benyújtásról

     Száma:3-179/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés az Újfehértó 274/1/A/2 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról

     Száma:3-176/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

4./ Előterjesztés az Újfehértói Kézilabda Egyesület kérelméről    

     Száma:3-189 /2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján, amelyet a bizottsági ülésen kap kézhez a Tisztelt Képviselő-testület)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

5./ Előterjesztés a közcélú közvilágítás használati megállapodás megkötéséről

     Száma:3- 188/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés az Európai Autómentes Nap „Közlekedési multimodalitás” témakörű,
„Mix and Move” jelmondatú programokhoz történő csatlakozásról

     Száma:3-177/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

7./ Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ
intézményvezetői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati felhívásról

     Száma:3-187/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

8./ Előterjesztés a 2017/2018 nevelési év szakmai munkájának értékeléséről

     Száma:3-180/2018.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

9./ Beszámoló az Újfehértói Települési Értéktár 2018. I. félévi munkájáról

     Száma:3-181/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

10./ Beszámoló Újfehértó Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeiről, az

      önkormányzati társulásokban való részvételéről

     Száma:3-186/2018.

  (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:10)

   Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

11./ Tájékoztató az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő intézkedéseiről

     Száma:3-184/2018.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:11)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

12./ Tájékoztató „a Területi és Településfejlesztési Operatív Programokra benyújtott támogatási kérelmekről”

     Száma:3-185/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:12)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

13./ Közérdekű bejelentések, kérdések


2018. július 25-én nyilvános ülés

2018. július 16-án rendkívüli nyilvános ülés


2018. július 10-én rendkívüli nyilvános ülés

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2018. június 27-én (szerda) du. 16 órai kezdettel

zárt - azt követően n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)
A testületi ülésre tisztelettel meghívom

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: meghívó )

Napirendi javaslat

(zárt ülés)

 

1./ Beszámolóaz Újfehértour Kft. és az Újfehértói Egészségügyi Nonprofit Kft.        

     költséghatékony működtetését célzó, a 2017. június 01. és 2018. május 31. közötti

     időszakban megvalósult intézkedésekről

     Száma: 3-156/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 2./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonában lévő Újfehértour Kft. és az

   Újfehértói Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetőjének teljesítményértékeléséről, a 2017.

     június 01. és 2018. május 31. közötti időszakot figyelembe véve

     Száma: 3-158/2018.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonában lévő Újfehértour Kft. és az

   Újfehértói Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetőjének teljesítményértékelési    

     követelményeiről a 2018. június 01. és 2019. május 31. közötti időszakot figyelembe véve

     Száma: 3-160/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

Napirendi javaslat

(nyilvános ülés)

 1.a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-168/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-164/2018.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

      

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

       Száma: 3-170/2018.

      Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetését érintő döntéséről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

     Száma: 3-161/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés az Újfehértó 1885 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

     Száma: 3-162/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

4./ Előterjesztés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról és módosításáról,

     illetve a kegyeleti közszolgáltatási szerződés újbóli megkötéséről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)

     Száma: 3-169/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

5./ Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási

   Tanácsának beszámolójáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

     Száma: 3-154/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.

     beszámolójáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

     Száma: 3-155/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

7./ Előterjesztés a Nyírség Turizmusáért Egyesület beszámolójáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)

     Száma: 3-152/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

8./ Beszámoló az önkormányzat által nyújtott 2017. évi pénzügyi támogatás felhasználásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)

     Száma: 3-157/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

9./ Tájékoztató a Nyírségi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás Társulási

     Tanácsának beszámolójáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)

  Száma: 3-153/2018.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

10./ Tájékoztató Újfehértó Város belterületén behajtás gátló pollerek, virágládák telepítéséről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:10)

      Száma: 3-171/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

  1. / Közérdekű bejelentések, kérdések2018. június 27-én zárt és nyilvános ülés

2018. június 22. én rendkívüli nyilvános ülés


2018. június 14-én rendkívüli nyilvános ülés2018. június 08 án rendkívüli nyilvános ülés

2018. júnisu 05 én rendkívüli nyilvános ülés2018. május 31 én rendkívüli nyilvános ülésM E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2018. május 30-án (szerda) du. 16 órai kezdettel

zárt - azt követően - n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)


(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban meghívó )


A Pénzügyi Bizottságihoz tartozó anyag itt olvasható pdf-es formátumban: pénzügyi

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

(zárt ülés)

 

1./ Előterjesztés az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi

     beszámolójának elfogadásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban)

     Száma: 3-124/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés az ÚJFEHÉRTOUR Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban)

     Száma: 3-125/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

Napirendi javaslat

(nyilvános ülés)

 

  1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-131/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-130/2018.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

      

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1c)

       Száma: 3-123/2018.

      Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban2)

     Száma: 3-136/2017.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés folyószámlahitel felvételéről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3)

     Száma: 3-134/2017.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

4./ Előterjesztés álláshely bővítésről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban4)

     Száma: 3-129/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

5./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata, Intézményei, valamint a Polgármesteri  

     Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban5)

     Száma: 3-119/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés állami tulajdonú ingatlan használata iránti kérelem benyújtásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban6)

     Száma: 3-126/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

7./ Előterjesztés az Újfehértó 5226 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban7)

     Száma: 3-132/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

8./ Előterjesztés a Farkasnyári út csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyes tervének

     elkészítéshez forrás biztosításáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban8)

   Száma: 3-128/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

9./ Előterjesztés „A Fiatalok Újfehértóért Ifjúsági Egyesülettel” kötött kölcsönszerződés

     módosításáról

 (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban9)

Száma: 3-127/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

10./ Előterjesztés a Kenguru Tánc Sportegyesület kérelméről

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban10)

      Száma: 3-120/2018.

            Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

11./ Előterjesztés a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a Lengyel Laura

     Óvoda csoportjaiban

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban11)

      Száma: 3-121/2018.

            Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

12./ Előterjesztés „Népkonyha” szolgáltatás módosítására érkezett megkeresésről, és a Nyírségi

       Szociális Centrummal történő együttműködési megállapodás megkötéséről

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban12)

   Száma: 3-133/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

13./ Beszámoló a helyi adók beszedésének 2017.évi teljesítéséről

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban13)

   Száma: 3-135/2018.

           Előadó: Dr. Szűcs Andrea jegyző

14./ Közérdekű bejelentések, kérdések

 2018. május 30-án nyilvános ülés

2018. május 09. rendkívüli nyilvános ülés

2018.  május  02. rendkívüli  nyilvános ülés

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2018. április 25. (szerda) du. 16 órai kezdettel

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)

Napirendi javaslat

 Pénzügyi Bizottsághoz tartozó előterjesztés itt olvasható pdf-es forátumban:pénzügyi

  1. a) Előterjesztés a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-97/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-98/2018.

           (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

         Száma: 3-100/2018.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításáról

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

     Száma: 3-105/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításáról (ebrendészeti telep kialakítása

   érdekében)

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

     Száma: 3-103/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

4./ Előterjesztés Újfehértó város belterületén található meghatározott földutak zúzottkő

     útalapot is érintő karbantartási munkálatainak, illetve útpadka rendezési munkálatainak

     elvégzése tárgyú kbt. 115. § (1) bek. szerinti közbeszerzési eljárás eredményéről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)

     Száma: 3-99/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

5./ Előterjesztés az Újfehértó 274/1/A/3 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

     Száma: 3-102/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés az Újfehértó 0252/7 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

     Száma: 3-92/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

7./ Előterjesztés az Újfehértó 0551/93 helyrajzi számú ingatlan egy részének megvásárlásáról

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)

     Száma: 3-106/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

8./ Előterjesztés a 2018-2032. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)

     Száma: 3-93/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

9./ Előterjesztés a területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat ellátásáról

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)

     Száma: 3-107/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

10./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:10)

     Száma: 3-101/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

11./ Előterjesztés a Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználásáról

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:11)

    Száma: 3-91/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

12./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

     Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-

      parancsnokság 2017. évi tevékenységéről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:12)

     Száma: 3-95/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

13./ Beszámoló a helyi közbiztonság érdekében végzett 2017. évi tevékenységről Újfehértó

     Város Bűnmegelőzési Koncepciója alapján

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:13)

     Száma: 3-104/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

14./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:14)

     Száma: 3-108/2018.

           Előadó: dr. Szűcs Andrea jegyző

 

15./ Beszámoló az Újfehértó Mályváskert Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről

  (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:15)

      Száma: 3-94/2018.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

  1. / Közérdekű bejelentések, kérdések

 2018. április 04-én rendkívüli nyilvános ülés

2018. április 25. én nyilvános ülés

2018. április 10. én rendkívüli zárt és nyilvános ülés

2018. április 10-én rendkívüli nyilvános ülés

2018. április 03- án rendkívüli nyilvános ülés

2018. március 29-én rendkívüli nyilvános ülés

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2018. március 27. (kedd) du. 16 órai kezdettel

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: meghívó)

Napirendi javaslat

A Pénzügyi Bizottsagi anyaga itt olvasható pdf-es formátumban:penzugyi

  1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-78/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-73/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

         Száma: 3-66/2018.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

     szóló 3/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

     Száma: 3-76/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés az Újfehértó SZOSZOK 2018. évi költségvetésének módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

     Száma: 3-67/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

4./ Előterjesztés „Az Újfehértói Iskola épület energia-megtakarítást eredményező felújítása”

     című projekt megvalósításához saját forrás biztosításáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)

   Száma: 3-74/2018.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

5./ Előterjesztés a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat részére az Országos Közfoglalkoztatási

     Program keretében foglalkoztatottak többletköltségének fedezetéről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

     Száma: 3-68/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés az Újfehértó 065/16, 065/17. és 065/57 helyrajzi számú ingatlanokra

     vonatkozó vételi ajánlatról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

     Száma: 3-69/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

7./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata 2018. évi összesített közbeszerzési tervének

     jóváhagyásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)

     Száma: 3-75/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

8./ Előterjesztés az UKH Újfehértó és Térsége Komplex Hulladékhasznosító Zártkörűen

     Működő Részvénytársaság Újfehértó, külterület 08/34 hrsz-ú ingatlant érintő beruházással

     kapcsolatos kérelmével összefüggő döntések meghozataláról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)

     Száma: 377/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

9./ Előterjesztés az Újfehértói Rászorulók Munkahely Teremtéséért Szociális Szövetkezet

   névhasználatához való hozzájárulásról

  (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)

     Száma: 3-72/2018.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

10./ Előterjesztés az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:10)

     Száma: 3-79/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

11./ Beszámoló Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonában lévő bérlakások állapotáról

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:11)

     Száma: 3-71/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester12/ Újfehértó város belterületén található meghatározott földutak zúzottkő útalapot
is érintő karbantartási munkálatainak, illetve údpadka rendezési munkálatainak elvégzése tárgyú.
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:12) 13./ Közérdekű bejelentések, kérdések


2018. március 27-én nyilvános ülés


 

2018. március 21. én rendkívüli nyilvános ülés

2018. március 20. rendkívüli nyilvános ülés

2018. március 05.-én rendkívüli nyilvános ülés
2018. február 28. nyilvános ülés

2018. február 19. én rendkívüli nyilvános ülés2018.01.31. nyilvános ülés

2018. január 17. rendkívüli nyilvános ülés

2017. december 19-én nyilvános ülés2017. december 15. rendkívüli nyilvános ülés

2017 december .01rendkívüli nyilvános ülés

 

2017. november 29. én nyilvános ülés

2017. november 16-án rendkívüli nyilvános ülés


2017. október 25-én nyilvános ülés

2017. október 09-én rendkívüli nyilvános ülés
2017. szeptember 30.-án rendkívüli nyilvános ülés

 

2017. szeptember 27. -én nyilvános ülés


2017. október 25. -én Közmeghallgatás


2017. szeptember 14. én rendkívüli nyilvános ülés


Lakossági Fórum 2017.09.14-én
A Fórum témája: Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének munkaközi tájékoztatása.

 2017. augusztus 30 soros ülés

2017. július 26 rendkívüli nyilvános ülés

2017. július 19. nyilvános ülés

2017. július 12. rendkívüli nyilvános ülés

2017. július 07. rendkívüli nyilvános ülésre2017. június 28-án zárt és nyilvános ülés


2017. június 21. rendkívüli nyilvános ülés

2017. június 01. rendkívüli zárt és nyilvános ülésn

2017. május 30-án zárt és nyilvános ülésre
2017. május 22. én rendkívüli nyilvános ülés
2017. május 15-én rendkívüli nyilvános ülés2017. május 04 rendkívüli nyilvános ülés

2017. április 26. nyilvános ülés


 

2017. március 28 zárt és nyilvános ülés2017. március 01 rendkívüli nyilvános

2017. február 27 rendkívüli nyilvános_1
2017. február 27_rendkívüli nyilvános ülés_2


2017. február 27 rendkívüli ülés


2017. február 22 nyilvános ülés
2017. február 14. rendkívüli nyilvános ülés

2017. február 10 rendkívüli nyilvános ülés

2017. február 03.rendkívüli nyilvános ülés2017. január 24 zárt és nyilvános ülés
2016. december 23. rendkívüli nyilvános ülés


2017. január 10-én rendkívüli nyilvános ülés2016. december 21. zárt és nyilvános ülés
2016. december 07-én rendkívüli zárt-nyilvános ülés2016.november 30-án zárt és nyilvános ülés
2016. november 15. rendkívüli nyilvános ülés2016. október 26. zárt és nyilvános ülés
2016. október 11. rendkívüli nyilvános ülés
2016. október 06-án rendkívüli nyilvános ülés
Közmeghallgatás 2016. október 26. Szerda


2016. szeptember 28. án nyilvános ülés
2016. szeptember 08-án rendkívüli nyilvános ülés

2016. augusztus 31.-i nyilvános ülésre
2016. augusztus 26-i rendkívüli nyilvános ülés
2016.július.20 nyilvános ülés

2016.június 28. án nyilvános ülés
2016. június 15 rendkívüli nyilvános
2016. június 07 rendkívüli nyilvános ülés


2016. május 31 rendkívüli nyilvános ülés
(A CD-n található melléklet itt:palyazat tölthető le pdf-es formátumban)
2016.május 25-i zárt és nyilvános ülés
2016. május 20 rendkívüli nyilvános ülést követő rendkivüli nyilvános ülés
2016. május 20 rendkívüli nyilvános ülés
2016. május 06 rendkívüli zárt és nyilvános ülés

2016.04.26 nyilvános ülés
2016.április 18.-i rendkívüli nyilvános ülés
2016. március 30-i zárt és nyilvános ülésre

2016. március 18. án rendkívüli nyilvános ülés

2016.március 16. án rendkívüli nyilvános ülés
2016. március 07.-i rendkívüli nyilvános ülés

2016. február 24. zárt és nyilvános ülésre
2016. február 16. rendkívüli nyilvános ülésre

2016. január 29.-i zárt-nyilvános ülésére
2016. január 08-i rendkívüli nyilvános ülés


2015. december 21. én rendkívüli-zárt-nyilvános ülésre
2015. december 16-i nyilvános ülésre
2015. november 26 i zárt és nyilvanos ülésére
2015. november 10-i rendkívüli nyilvános ülés
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2013. január 14-i rendkívüli nyilvános ülés

 

2012. december 20-i  nyilvános ülés 2.része

2012. december 20-i  nyilvános ülés  1.része

 2012. december 13-i rendkívüli nyilvános ülés 

 2012. december 10-i rendkívüli nyilvános ülés

 2012. november 28-i Nyilvános ülés

 2012. november15-i rendkívüli nyilvános ülés

2012. október 30-i Nyilvános ülés

2012. november 28-i Közmeghallgatás

2012. október 24-i rendkívüli nyilvános ülés

2012. szeptember 25-i Nyilvános ülés

2012. szeptember 11-i rendkívüli nyilvános ülés

2012. augusztus. 29-i Nyilvános ülés

2012. július 25-i Nyilvános ülés

2012. június 27-i nyilvános ülés

 2012. június 14-i rendkívüli nyilvános ülés

 2012. május 31-i rendkívüli nyilvános ülés

2012. május 30-i rendkívüli nyilvános ülés

2012. május 23-i nyilvános ülés

 
 

2008. december 22. rendkívüli nyílvános ülés
2008. december 11. nyílvános ülés
2008. november 27. nyílvános ülés
2008. november 14. rendkívüli nyílvános ülés
2008. október 30. nyílvános ülés
2008. szeptember 04. rendkívüli nyílvános ülés
2008. augusztus 21. nyílvános ülés
2008. július 24. nyílvános ülés
2008. június 26. nyílvános ülés
2008. június 12. rendkívüli nyílvános ülés
2008. május 29. nyílvános ülés
2008. május 23. rendkívüli nyílvános ülés
2008. április 24. nyílvános ülés
2008. április 09. rendkívüli nyílvános ülés
2008. április 09. 2007. évi költségvetés
2008. március 27. nyílvános ülés
2008.március 07. rendkívüli nyílvános ülés
2008. évi költségvetés rendelet tervezete
2008.február 28. nyílvános ülés
2008.január 28. nyílvános ülés