Friss hírek

Álláshirdetés

a Lengyel Laura Óvoda általános helyettes magasabb vezetői megbízatására a KJT 1992. évi XXXIII. tv. alapján, valamint a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet 22.§-nak (1) bekezdésének figyelembevételével.
 
Indoklás
a Lengyel Laura Óvoda általános helyettesét Újfehértó Város Képviselő- testülete 2019. május 1. napjától megbízta a Lengyel Laura Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatának ellátásával.
 
Pályázati feltételek
  • Közoktatás vezetői szakvizsga (vagy folyamatban lévő képzés)
  • Legalább öt év óvodapedagógusi gyakorlat,
  • A Lengyel Laura Óvodában határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony,
  • Öt évre szóló vezetői program,
  • Büntetlen előélet igazolása.
 
A pályázat beadásának határideje: 2019. május 29.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.
 
A pályázat benyújtása személyesen, vagy postai úton lehetséges: Lengyel Laura Óvoda vezetőjéhez címezve Újfehértó, Árvácska út 2.
A borítékra írják rá: Pályázat az általános helyettesi megbízás betöltésére.
 
Újfehértó, 2019. május 02.                                                                        
 
   Gyurján László Jánosné
óvodavezető