Friss hírek

F E L H Í V Á S

Lakossági fórum

Tisztelt Újfehértói Lakosok!
Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39/2021. (III.11.) számú határozatában arról döntött, hogy kezdeményezi a településrendezési eszközeinek módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.9.) Korm. rendelete (a továbbiakban: Kormányrendelet) eljárási rendje szerint, tárgyalásos eljárással.

 

A településrendezési eszközök módosításának Kormányrendelet 42. §-a és a Képviselő-testület 4/2017. (II. 14.)határozatával jóváhagyott, a településrendezési eszközök készítése és módosítása során alkalmazott partnerségi egyeztetés szabályai előírásai alapján kívánjuk megvalósítani, azonban a vészhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdés c) pontja alapján a

Lakossági fórumot elektronikus úton bonyolítjuk le.

 

A lakossági fórum témája:

Újfehértó város településrendezési eszközök módosítása 1 beavatkozási területen - Szabolcsi Alma Centrum megvalósítása érdekében - munkaközi tájékoztatás.

 

A településrendezési eszközök módosítása az alábbi területeket érinti:

Újfehértó Város Farkasnyári u. – 0108 hrsz-ú út – 0150 hrsz-ú út – 0116 hrsz-ú út által határolt tömb.

 

A településrendezési eszközök módosításának munkaközi anyaga az önkormányzat hivatalos honlapján (www. ujfeherto.hu) megtekinthető.

Kérjük, hogy a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos észrevételeiket 15 napon belül (legkésőbb 2021. április 07.24:00 óráig) elektronikus úton tegyék meg az alábbi e-mail címeken:

polghiv@ujfeherto.hu

 

Kérjük, észrevételeikkel tiszteljék meg az elektronikus úton lebonyolított lakossági fórumot!

Kelt.: 2021. március 22.

  

   Tisztelettel:                      
   
  Dr. Hosszú József sk.
                                                                                                                                                                                                                             polgármester

felhivas-hirdetmeny-1