Friss hírek

HELYI KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS /BUSZBÉRLET/

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az Újfehértói Polgármesteri Hivatal megkezdi a 2018. szeptember hónap, valamint az utolsó negyedévre (október, november, december) szóló helyi közlekedési támogatás (buszbérlet) osztását a 2018/2019-es tanévben általános iskolai és középiskolai tanulók részére.

Helyszín: Újfehértói Polgármesteri Hivatal (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.)

                Földszint 9. számú hivatali helyiség

 

Időpontja: 2018. 09. 17. (hétfő) napjától -2018. 09. 18. (kedd) napjáig

 

Ügyfélfogadási idő:   Hétfő, Kedd:     8.00-12.00

                                                           13:00-16:00

     

 

A Kérelemnyomtatványok beszerezhetők: www.ujfeherto.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal Portáján.

A kérelemnyomtatványhoz adategyeztetés céljából szükségesa kérelmező személyes adatait igazoló dokumentumok (személyi igazolvány, lakcímkártya), valamint a gyermek lakcímkártyája, valamint diákigazolványának fénymásolata. Kiskorú gyermek ügyintézésre nem jogosult.

 

Jövedelemvizsgálat nélkül jogosult helyi közlekedési támogatásra az a személy, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Kérjük, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat fénymásolatát hozzák magukkal.

 

Amennyiben a gyermek nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, akkor a kérelemhez csatolni kell a család jövedelmét igazoló dokumentumokat:

- a kérelmező és házastársának, a kérelem benyújtását megelőző hónap (2018. augusztus havi) nettó jövedelmét igazoló, a munkáltató által kitöltött cégszerű bélyegzővel hitelesített dokumentumok

- Gyermekek után kapott ellátást, ellátásokat (családi pótlék, gyermektartásdíj) igazoló dokumentum

- Elvált kérelmező esetén az egyedülállóság tényét igazoló dokumentum (bírósági végzés).

 

 

Újfehértó, 2018. szeptember 4.

 

Nagy Sándor sk.

polgármester