Friss hírek

HELYI KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS /BUSZBÉRLET/

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya megkezdi a 2020. évre szóló buszbérlethez biztosított helyi közlekedési támogatás osztását.

Helyszín: Újfehértói Polgármesteri Hivatal 4244 Újfehértó, Szent István út 10. fsz. 9.

 Időpont: 2020. 01. 13. – 2020. 01. 20. (Hétfő – Kedd – Csütörtök 8.00-16.00, Szerda 8.00 – 17.00, Péntek 8.00 – 12.00)

 A kérelemnyomtatványok beszerezhetők: www.ujfeherto.hu honlapon, a Polgármesteri Hivatal Portáján, valamint a fsz. 9-es irodában.

A kérelemnyomtatványhoz adategyeztetés céljából szükségesa kérelmező személyes adatait igazoló dokumentumok (személyi igazolvány, lakcímkártya), valamint a gyermek lakcímkártyája, valamint diákigazolványának fénymásolata. Kiskorú személy/gyermek részére a bérletet nem áll módunkban átadni.

 Jövedelemvizsgálat nélkül jogosult helyi közlekedési támogatásra az a személy, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Kérjük, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat fénymásolatát hozzák magukkal.

 Amennyiben a gyermek nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, akkor a kérelemhez csatolni kell a család jövedelmét igazoló dokumentumokat:

- a kérelmező és házastársának, a kérelem benyújtását megelőző hónap (2019. december havi) nettó jövedelmét igazoló, a munkáltató által kitöltött cégszerű bélyegzővel hitelesített dokumentumot, vagy folyószámla kivonatot

- gyermekek után kapott ellátást, ellátásokat (családi pótlék, gyermektartásdíj) igazoló dokumentum (postai szelvény/számlakivonat)

- elvált kérelmező esetén az egyedülállóság tényét igazoló dokumentum (bírósági végzés).

 Újfehértó, 2020. január 03.

 

Dr. Hosszú József sk.
polgármester