Friss hírek

HELYI KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS /BUSZBÉRLET/

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya megkezdi a 2020. utolsó negyedévre (október, november, december) szóló buszbérlethez biztosított helyi közlekedési támogatás osztását a 2020/2021-es tanévben első osztályos, továbbá a szeptembertől felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató diákok részére.
Helyszín: Újfehértói Polgármesteri Hivatal 4244 Újfehértó, Szent István út 10. fsz. 9.

 

Időpont: 2020. 09. 22. – 2020. 09. 30. (Hétfő 8.00-13.00, Kedd – Csütörtök - Péntek 8.00-12.00, Szerda 8.00 – 17.00)

 

A kérelemnyomtatványok beszerezhetők: www.ujfeherto.hu honlapon, a Polgármesteri Hivatal Portáján, valamint a fsz. 9-es irodában.

A kérelemnyomtatványhoz adategyeztetés céljából szükségesa kérelmező személyes adatait igazoló dokumentumok (személyi igazolvány, lakcímkártya), valamint a gyermek lakcímkártyája, valamint diákigazolványa bemutatásra.

 

Jövedelemvizsgálat nélkül jogosult helyi közlekedési támogatásra az a személy, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

 

Amennyiben a gyermek nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, akkor a kérelemhez csatolni kell a család jövedelmét igazoló dokumentumokat (a háztartásban az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg a 142.500.- Ft/fő összeget):

- a kérelmező és házastársának/élettársának, a kérelem benyújtását megelőző hónap (2020. augusztus havi) nettó jövedelmét igazoló, a munkáltató által kitöltött cégszerű bélyegzővel hitelesített dokumentumot, vagy folyószámla kivonatot

- gyermekek után kapott ellátást, ellátásokat (családi pótlék, gyermektartásdíj) igazoló dokumentum (postai szelvény/számlakivonat)

- elvált kérelmező esetén az egyedülállóság tényét igazoló dokumentum (bírósági végzés).

 

 

Újfehértó, 2020. szeptember 22.

 

dr. Hosszú József sk.
polgármester