Friss hírek

HIRDETMÉNY SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997. évi XXXI. törvény 21/C §-a (1) bekezdése bevezette a szünidei gyermekétkeztetés szabályait.

A jogszabályhely alapján, a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést köteles ingyenesen biztosítani.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet: 13/B. § (a) pontja alapján: a települési önkormányzat jegyzője a 2018/2019. nevelési évben, tanévben az évközi szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről szóló írásbeli tájékoztatást minden év szeptember 15-éig küldi meg azon hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjének, más törvényes képviselőjének, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete 2018. szeptember 1-jén fennáll.

 

A jegyző által kiadott határozat szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleit az alábbiakról tájékoztatom:

Az őszi szünet időtartama (iskolai): 2018. október 27.-november 04. ( 3 munkanap )

Az őszi szünet időtartama (bölcsődei): az intézmény zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon lehet igénybe venni.

A őszi szünet időtartama (óvodai): az intézmény zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon lehet igénybe venni.

A téli szünet időtartama (iskolai): 2018. december 22.-január 02. ( 3 munkanap )

A téli szünet időtartama (bölcsődei): az intézmény zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon lehet igénybe venni.

A téli szünet időtartama (óvodai): az intézmény zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon lehet igénybe venni.

A tavaszi szünet időtartama (iskolai): 2019. április 17.-április 24. munkanapokon.                              

A tavaszi szünet időtartama (bölcsődei): az intézmény zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon lehet igénybe venni.

A tavaszi szünet időtartama (óvodai): az intézmény zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon lehet igénybe venni.

 

Az igénybevétel módja: ételhordóban elszállítható

Helyszíne: P. Dussmann Kft. 4244. Újfehértó Eötvös utca 25.

A szünidei étkeztetésre vonatkozó személyre szóló tájékoztatókat a Hivatal a napokban postázza. Kérjük az érintett Tisztelt Szülőket, hogy a részükre postázott nyilatkozatot kitölteni és azt a Polgármesteri Hivatal (Újfehértó, Szent I. u. 10.) 1. em. 16. hivatali helyiségébe személyesen vagy postai úton 2018. szeptember 30. napjáig visszajuttatni szíveskedjenek.

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást Varga Mihályné nyújt.

( Újfehértó, Szent I. u. 10. 1. em. 16. számú hivatali helyiség. Tel: 42/290-000/116. mellék )

Újfehértó, 2018. szeptember 05.

                                                                                              dr. Szűcs Andrea
                                                                                                       jegyző