Friss hírek

Idősek Napja 2017.

2017. szeptember 30-án ismét kifejezhettük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket városunk idős lakosai iránt.
A rendezvényen többek között Nagy Sándor polgármester úr is köszöntőt mondott, aki az alábbiak szerint emlékezett meg azokról az idős lakosokról, akik köztünk töltik nyugdíjas éveiket:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagy szeretettel köszöntöm Önöket Újfehértó Város Idősek Napi Ünnepségén!
Számos rendezvény szerepel önkormányzatunk esemény-naptárában, de a mai nap még azok között is piros betűsnek számít.
 
Kedves Jelenlévők!
„Nincs egyéb kincsünk, mint mi magunk, az, hogy így vagyunk. Egymásnak-egymással. Kölcsönös szeretettel-tisztelettel, búban-örömben, gazdagon-szegényen.”
Korunk egyik filozófusának sorait idézve boldogsággal tölt el, hogy mi, itt, Újfehértón elmondhatjuk, hogy valóban örömünket leljük egymásban, hiszen sokszor sokan töltjük meg közösségi termeinket közös események keretében.
 
Kedves Nagymamák, Nagypapák!
A valós, élethosszig tartó kincsekről, a szeretetről és tiszteletről Önök jobban és többet tudnának mesélni, mint én.
Hiszen Önök azok, a kedves Szépkorúak, akik őrzik még a lángot, akiktől mi is megtanulhattuk, mit jelent értékesen, becsülettel élni.
Sokszor tűnik úgy, ma már ezeknek a szavaknak alig van jelentésük.
A televízióból, a világhálóról és az utcákról hatalmas mennyiségű és minőségű adatáramlat borít el bennünket, s ezek közül alig akad, amely a világ és az ember valós értékeit mutatná be.
Celebek hirdetik a saját igazukat, hazug emberek vallanak becsődőlt házasságokról, kisiklott sorsokról, kiégett életekről.
 
Kedves Jelenlévők!
S mi észre sem vesszük, hogy helyettük inkább Önöket kellene hallgatnunk és Önöktől kellene tanulnunk.
Az Önök értékrendjében még első helyen áll a család, a házasság védelme, hiszen tudják, ez olyan védőháló mind a szülők és mind a gyermekek esetében, amely nélkül életképtelenné válunk.
Mert család nélkül sebezhetőek, kiszolgáltatottak vagyunk.
Egy brit irodalmár szerint „a holtig tartó házasság és hűség nem giccs, hanem a legnemesebb, a legbátrabb dolog, amire két ember törekedhet."
Itt most, Önök között, vannak olyanok, akiknek megadatott, hogy évtizedeket tölthessenek együtt, hogy ezüst vagy arany lakodalmat ünnepeljenek.
Biztos vagyok benne, hogy gyermekeik és unokáig körében boldogan ülik körbe az asztalt vasárnaponként, vagy ünnepnapokon és semmit sem csinálnának másként a múltjukban.
Egy boldog házasság gyógyír a világ minden bajára.
A család pedig nemzetünk alapköve. Család nélkül nem lenne ország, nem lenne haza sem.
A család olyan csodálatos képződmény, amely erőt, biztonságot ad egész életünkre.
S még ha akadnak is gondok, tudjuk, otthon, családunkban megoldódik.
Még ha rosszat is cselekszünk, tudjuk, családtagjaink mindig megbocsátanak.
 
Kedves Hölgyeim és Uraim!
Mi csak meséikből, történeteikből ismerhetjük meg mindazon értékeket, amelyek mentén Önök felépítették életüket vele együtt az országot.
Hiszen Önök még tudták például, mekkora kincs egy jó szomszéd.
Hányszor hallottam én is, hogy egy jó szomszéd sokszor jobb, mint egy testvér.
Önök tisztelték és tisztelik, becsülték és becsülik egymást.
Megosztották egymással, amijük volt és van.
Legyen szó akár egy disznóvágásról, a hétvégi süteményről, a frissen szedett zöldségről, de ha kellett küldeményt vettek át a postástól, vagy kifizették a villanyszámlát, ha a másik éppen nem volt otthon.
Máshogyan látják az ünnepeket, mást jelent Önöknek a vasárnap és másképp értelmezik a hűség fogalmát.
 
Kedves Ünnepeltek!
Önök nem csak hisznek ezekben.
Úgy éltek és élnek mai napig, hogy ezek az értékek érvényesülhessenek.
Mi, itt Újfehértón hálával tartozunk az Önök szívósságáért, kitartásáért és erejükért.
Köszönjük, hogy megőrizték és megőrzik nekünk nemzetünk erkölcsi kincseit, az emberi lét legfontosabb értékeit.
Hogy városunk boldog, kiegyensúlyozott és nyugodt, Önöknek is köszönhető.
Vigyázzanak továbbra is ránk, vezessenek az úton és kérem, mutassanak továbbra is példát.
Rónay György szavai szerint:
„Bizonyos koron felül már nem az a fontos, hogy mit mondanak az emberről, hanem, hogy ő mit tart saját magáról.
 
Kedves Hölgyeim és Uraim!
Én arra kérem Önöket: ne engedjék, hogy a mindennapok maguk alá gyűrjék Önöket.
Nem szabad, hogy befolyásolja Önöket más véleménye.
Itt az idő, hogy elsősorban a saját maguk érdekét, saját igényeiket és kívánságaikat tartsák szem előtt.
Önök már olyan sokat alkalmazkodtak, kiállták az idő és a történelem viszontagságait.
Most itt az ideje annak, hogy úgy éljenek, ahogyan megérdemlik békében, egészségben, nyugalomban családjuk körében.
Legyenek végre önfeledtek és boldogak.
„ A boldogság olyan, mint a napsütés. Melege semmihez sem fogható. De olyan gyorsan illan el, hogy sokszor azt sem hisszük, itt járt.” – erre figyelmeztet bennünket Müller Péter.
Kérem, tartsák ezt szem előtt!
Tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy boldogan töltsék napjaikat.
Újfehértó Város Önkormányzata képviselőtestülete, hivatali apparátusa minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a lehető legjobb körülményeket teremtsük meg időseinknek.
Biztonság, nyugalom és kiszámíthatóság – ezek a legfontosabb céljaink, amelyeket úgy érzem, sikerült megvalósítanunk, hála annak az együttműködésnek, amelyet kiépítettünk többek között a rendőrség, a tűzoltóság munkatársaival, a háziorvosokkal, a szociális szférában dolgozókkal és az egyesületekkel.
Így lesz ez a továbbiakban is, sőt, önkormányzatunk újabb és újabb lehetőségeket keres azért, hogy minél több programmal bekapcsolódhassanak városunk eseményeibe.
Tartsanak velünk, vegyenek részt rendezvényeinken, amelyekre szeretettel várjuk Önöket!
Köszöntőm végén kérem, engedjék meg, hogy mindannyiuknak jó egészséget és szeretteik körében eltöltött vidám napokat kívánjak Önöknek!
Köszönöm, hogy meghallgattak!
22281746-1586578178054841-6441592984954462410-n
22365433-1586577178054941-6648872536578504582-n
22310388-1586577901388202-5097844827037968662-n
22282087-1586577354721590-9039964318083606886-n
22406229-1586578608054798-1070606315598644974-n