Friss hírek

Lakossági tájékoztató síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatokról

Az elmúlt időszakban kialakult időjárási viszonyokra tekintettel, a síktalanítással kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekről az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket.
A hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló 9/2007. ( II. 23) önkormányzati   rendelet 11.§. (7) bekezdése alapján, az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának a kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátóipari egységek, üzemek, üzlethelyiségek és más elárusító helyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztán tartani függetlenül attól, hogy a hulladék üzleti (üzemi) tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.

Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed. Ha a járda területén szilárd útburkolattal ellátott területrész mellett a járdaszegélyig üres „füves” rész vagy „virágos” sáv, illetve fűbeton is van, az egész területet a járdához tartozónak kell tekinteni.

 

A hatályos rendelkezések alapján, az ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször is fel kell hinteni. A felhintéshez bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot kell használni. A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.

Az épületek ereszcsatornáján, tetőszerkezetén megjelenő jégcsap okozta veszélyhelyzet elhárítása szintén az ingatlan tulajdonosának, használójának a kötelessége.

A fentiek elmulasztása esetén az okozott károkért a károsulttal szemben, az épület tulajdonosa a felelős, aki a balesettel összefüggő egyéb kiadások megtérítésére is kötelezhető.

Tájékoztatom Önöket, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló 20/2017. (XI.16.) önkormányzati rendelet 8.§. d) pontja alapján, aki közterületen a hó és síkosság mentesítésről nem gondoskodik, 150.000 Ft‐ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a téli időszakban az Újfehértó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő közutak síkosság-mentesítési, hóeltakarítási munkálatainak elvégzéséről Újfehértó Város Önkormányzata köteles gondoskodni a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28) GKM rendelet szerint.

A jogszabály alapján, a hóeltolási és síkossági mentesítési feladatokat minden esetben a Újfehértó város belső főútjaival, azok mellet lévő gyalog és kerékpárutakkal valamint az autóbuszjáratok nyomvonalain illetve közintézmények kiszolgálását szolgáló utakon kell megkezdeni. Ezek után következhet a belső gyűjtő utak majd az alárendelt utak síkosság elleni védekezése, valamint a lehullott hóréteg eltávolítása, az alábbi táblázatban összefoglalt határidőben.

 

 

 

 

 

Síkosság elleni védekezés

 

Szórási munka megkezdése észleléstől számítva

Síkosság megszűntetése az észleléstől számítva

I. rendű főutak és ezek mellet lévő gyalog és kerékpárutak, autóbuszjáratok nyomvonalai, közintézmények kiszolgálására szolgáló utak.

 

0,5-1 óra

 

                 4 óra

II. rendű főutak

 

1,5-2,0

              

                   6 óra

Belterületi III. rendű gyűjtő utak.

2-3 óra

8 óra

Belterületi IV. rendű kiszolgáló és lakó utak, egyéb önk.-i utak.

 

4-5 óra

 

24 óra

Külterületi V. rendű megjelölt szilárdburkolatú közútak.

 

4-5 óra

 

24 óra

 

Az 5/2004. (I.28) GKM rendelet szerinti határidők figyelembevételével készült 2018/2019. téli üzemeltetési terv itt olvasható.

                                                                                           

     Dr. Szűcs Andrea
                                                                                                             jegyző