Friss hírek

Önkormányzati Földingatlanok Haszonbérbe Adásáról

Újfehértó Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról, és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 1/2013. ( I.31) önkormányzati rendelet alapján árverés útján a 2018-as gazdasági évre nyilvános versenytárgyaláson haszonbérbe meghirdeti az Önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági föld ingatlanjait az alábbiak szerint:

Ingatlan helyrajzi száma

Ingatlan

Hasznosítása

Terület

(ha)

Aranykorona

Tulajdoni

hányad

Induló ár/ha/ gazdasági év

058/9

Szántó

0,3978

1,39

1/1

80.000 Ft

0252/7

Gyümölcsös

0,5434

9,46

1/1

80.000 Ft

0191/16

Szántó

2,4919

17,49

1/1

80.000 Ft

 

A versenytárgyalás helye:               Újfehértói Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

                                                           Újfehértó, Szent István út 10. Fsz.8.

A versenytárgyalás időpontja:                    2017. október 02. 08:00 óra

További tájékoztatás:                      Csegényné Nagy Nikoletta, Újfehértói Polgármesteri Hivatal Fsz. 2-es számú hivatali helyisége vagy a 42/290-000/102-es mellék (varosuzemeltetes@ujfeherto.hu ).

Árverezni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratban, ügyvédi meghatalmazásba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az árverésen az vehet részt, aki az induló ár 10%-át letéti díjként az Önkormányzat számlájára legkésőbb az árverés megkezdéséig befizeti.A licitálás az induló ár 5 %-ának megfelelő licitlépcsőkkel történik.

                                                          

                                                                                                                                              Nagy Sándor sk.

                                                                                                                                                polgármester