Friss hírek

Önkormányzati Földingatlanok Haszonbérbe Adásáról

Újfehértó Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról, és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 1/2013. ( I.31) önkormányzati rendelet alapján árverés útján a 2019-es gazdasági évre nyilvános versenytárgyaláson haszonbérbe meghirdeti az Önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági föld ingatlanjait az alábbiak szerint:

 

Ingatlan helyrajzi száma

Ingatlan

Hasznosítása

Terület

(ha)

Aranykorona

Tulajdoni

hányad

Induló ár/ha/ gazdasági év

0191/16

szántó

2,4919

17,49

1/1

90.000 Ft

0191/14

szántó

0,6

4,84

1/1

90.000 Ft

1524/9

kivett beépítetlen terület

1,9725

0,00

1/1

60.000 Ft

058/9

szőlő

0,3978

1,39

1/1

90.000 Ft

0252/7

gyümölcsös

0,5434

9,46

1/1

90.000 Ft

 
A versenytárgyalás helye:               Újfehértói Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
                                                           Újfehértó, Szent István út 10. Fsz.8.

A versenytárgyalás időpontja:                    2018. szeptember. 17. 08:00 óra


További tájékoztatás:                      Dr. Kovács Róbert, Újfehértói Polgármesteri Hivatal Fsz. 2-es számú hivatali helyisége vagy a 42/290-000/102-es mellék (jogireferens@ujfeherto.hu ).


Árverezni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba, ügyvédi meghatalmazásba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A licitálás az induló ár 5 %-ának megfelelő licitlépcsőkkel történik. Az ingatlanok haszonbérleti jogát az az ajánlattevő szerzi meg, aki az árverésen a legmagasabb ajánlatot teszi.Az induló ár az árverésen nem csökkenthető.
Az ingatlanra a haszonbérleti szerződés a hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályok figyelembe vételével történik.
Az árverésen haszonbérleti jogot szerző köteles a használatot, annak megkezdésétől számított 30 napon belül a használt földterület fekvése szerint illetékes járási hivatalhoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.


                                                                                Nagy Sándor sk.
polgármester