Friss hírek

Önkormányzati Földingatlanok Haszonbérbe Adásáról

Újfehértó Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról, és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 1/2013. ( I.31) önkormányzati rendelet alapján árverés útján a 2020-as gazdasági évre nyilvános versenytárgyaláson haszonbérbe meghirdeti az Önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági föld ingatlanjait az alábbiak szerint:

Ingatlan helyrajzi száma

Ingatlan

Hasznosítása

Terület

(ha)

Aranykorona

Tulajdoni

hányad

Induló ár/ha/ gazdasági év

 

1524/9

kivett beépítetlen terület

 

1,9725

 

0

 

1/1

 

60.000 Ft

058/9

Szántó

0,3978

1,39

1/1

90.000 Ft

0191/14

Szántó

0,6

4,48

1/1

90.000 Ft

0191/16

Szántó

2,4919

17,49

1/1

216.000 Ft

 

A versenytárgyalás helye:               Újfehértói Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

                                                           Újfehértó, Szent István út 10. Fsz.8.

A versenytárgyalás időpontja:                    2019. szeptember 12. 08:00 óra

További tájékoztatás:                      CsegénynéNagy Nikoletta, Újfehértói Polgármesteri Hivatal Fsz. 2-es számú hivatali helyisége vagy a 42/290-000/102-es mellék (varosuzemeltetes@ujfeherto.hu ).

Árverezni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratban, ügyvédi meghatalmazásba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A licitálás az induló ár 5 %-ának megfelelő licitlépcsőkkel történik. Az induló ár az árverezésen nem csökkenthető. Az ingatlanok haszonbérleti jogát az az ajánlattevő szerzi meg, aki az árverésen a legmagasabb ajánlatot teszi.

Az ingatlanra a haszonbérleti szerződés a hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályok figyelembe vételével történik.

Az árverésen haszonbérleti jogot szerző köteles a használatot, annak megkezdésétől számított 30 napon belül a használt földterület fekvése szerint illetékes járási hivatalhoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.

 

                                                          

Nagy Sándor sk.
polgármester