Friss hírek

Pályázat - Tablet és notebook térítésmentes használatbavételére


Tisztelt Újfehértóiak!
 
A Digitális Magyarország program keretében közel 5000 db notebook és tablet térítésmentes használatbavételére, és ehhez kapcsolódóan informatikai képzésben való részvételre nyílik lehetőség a Nyíregyházi járás településein, köztük az Újfehértón élők körében is.
A pályázatot azon újfehértói lakosok nyújthatják be, akik:
 • magyar állampolgárságúak
 • büntetlen előéletűek
 • háztartásuk nem rendelkezhet közüzemi tartozással
 • a háztartásuk egy főre jutó havi jövedelme nem haladhatja meg a nettó 98.000 Ft-ot (egyedül élők esetében a 140.000 Ft-ot)
 • a nyertes pályázók vállalják, hogy kötelező képzésben vesznek részt, illetve ezzel párhuzamosan internet-szolgáltatással rendelkeznek.
 
A támogatandó pályázói célcsoportok:
 
 • nagycsaládosok
 • gyermekét egyedül nevelő szülők
 • megváltozott munkaképességű személyek, fogyatékkal élők
 • nyilvántartott álláskeresők, közfoglalkoztatási programban részt vevők
 • 45 év feletti munkavállalók
 • aktív idősek
 
Az aktív idős célcsoportba tartozó pályázók csak tablet, míg a többi célcsoportba tartozók – a nagycsaládosok kivételével – csak notebook elnyerésére jogosultak.
 
A pályázat benyújtásának módjáról, a részletes határidőkről, a kötelezően csatolandó mellékletekről bővebb tájékoztatást kaphat az Újfehértói E-Magyarország Pont (4244 Újfehértó, Rákóczi út 2. - Nonprofit Közösségi-Szolgáltatóház épülete) 1. sz. irodájában Zámbó Péter eTanácsadótól (Tel.:06/30-547-4976), aki a következő időpontokban segítséget nyújt a pályázati dokumentumok kitöltésében, a pályázat benyújtásában:
H-P: 14-18 óra között
SZO: 8-12 óra között
 
Kérem Önöket, hogy a pályázati dokumentumok teljes körű kitöltése érdekében az ügyintézéshez alábbi dokumentumokat vigyék magukkal:

 

-          pályázó és a vele egy háztartásban élők személyi igazolványa, lakcímkártyája,

-          előző havi befizetett áramszámla bizonylata,

-          munkáltatói igazolás az előző három hónap átlag nettó jövedelméről, vagy 2014. évi jövedelemről NAV igazolás, vagy közfoglalkoztatotti munkaszerződés másolata,

-          nyugellátás esetén nyugdíjszelvény, vagy nyugdíjösszesítő másolata,

-          rokkantsági ellátás, fogyatékossági támogatás, gyermek ellátásával és gondozásával kapcsolatos támogatások esetén a támogatás összegét tartalmazó bizonylat másolata,

-          tartásdíj és árvasági ellátást megállapító határozat és az összegét tartalmazó bizonylat,

-          önkormányzati vagy munkaügyi szerv által folyósított rendszeres pénzellátás esetén az ellátás összegét tartalmazó dokumentum másolata (határozat vagy hatósági szerződés),

-          célcsoport igazolására irányuló dokumentumok:

a)                  nagycsaládos - az eltartott gyermekek iskolalátogatási igazolásai,

b)                 gyermekét egyedül nevelő szülő - az eltartott gyermekek iskolalátogatási igazolásai ÉS a házasság felbontásáról szóló határozat másolata VAGY a halotti anyakönyvi kivonat másolata,

c)                  megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal élő – Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy elődintézményei (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézete) által kiállított szakvélemény másolata VAGY a Magyar Államvasutak Orvosszakértői Intézete által kiállított szakvélemény másolata VAGY a Fogyatékossági támogatásról (FOT) szóló határozat másolata,

d)                 nyilvántartott álláskeresők, közfoglalkoztatási programban résztvevők, aktív idősek, 45 év feletti munkavállalók – az előzőekben meghatározott, a jövedelem igazolásához kapcsolódó dokumentumokon kívül más igazolás benyújtása nem szükséges,

e)                  alacsony iskolázottsággal rendelkező személyek – iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

f)                  hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő személyek - az állapotot igazoló jegyzői határozat másolata.

 

 

A pályázat 2015. november 16 – 2015. december 30. között nyújtható be.

 

Mindenkinek sikeres pályázást kívánok!

                                                                                                          Nagy Sándor

                                                                                                          polgármester

Módosítás dátuma: 2015. november 12. csütörtök, 09:51