Friss hírek

Pályázati Felhívás

Újfehértó Város Polgármestere meghirdeti az Újfehértó, Vasvári P. u. 1. szám alatti 55 lakásos társasházban lévő C. lépcsőház em. 7. számú, 52 m2 területű, 1+fél szobás, 2016. 07. 01.-én beköltözhető bérlakás bérleti jogát.
A pályázatok 2016. június 17. (péntek) 12-óráig, a Polgármesteri Hivatal Iktatójába (12. számú irodahelyiség) nyújthatók be.
Azon pályázók, akik érvényes ajánlatot nyújtottak be, licittárgyaláson vehetnek részt.
 
A licittárgyalás helye, időpontja: Polgármesteri Hivatal, 4244. Újfehértó, Szent István út 10. 2016. június 20. ( hétfő) de. 8-óra
 
A pályázó a licittárgyaláson teheti meg a bérleti díjra, valamint a vállalt egyösszegű befizetésre az ajánlatát. A legkisebb lakbér mértéke: 645.-Ft/nm, - mely nem tartalmazza a külön szolgáltatásokért fizetendő díjakat. (Az önkormányzat évente legfeljebb egy alkalommal módosíthatja a bérleti díjat.)
Az egyösszegű befizetés minimum 3 havi, maximum 5 évi lakbérnek megfelelő összeg lehet.
 
Azonos licitajánlat esetén a lakásra bérleti szerződéssel rendelkező, bérleti díj hátralékkal nem rendelkező licitáló ajánlatát kell elfogadni.
 
A nyertes ajánlattevővel határozott idejű – legfeljebb 5 év – bérleti szerződés kerül megkötésre, amely egyszer, öt évre meghosszabbítható.
 
A bérleti szerződés megkötését megelőzően a sikeres licitáló óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke a liciteljárás alapján kialakuló havi lakbér háromszorosának megfelelő összeg.
 
 
Az önkormányzat fenntartja a pályázati felhívás indokolás nélküli visszavonásának jogát.
 
Az ajánlattételi feltétekről, a pályázathoz kötelezően benyújtandó mellékletekről bővebb tájékoztatásolvasható és apályázatok benyújtásához szükséges formanyomtatvány letölthető a város honlapjáról (www.ujfeherto.hu). Személyesen vagy telefonon tájékoztatást ad: Jászay László, a Polgármesteri Hivatal 2. számú irodájában vagy a 06-42/290-000/102 telefonszámon.
 
Nagy Sándor sk. polgármester


50lakasos2