Friss hírek

Pályázati felhívás

 Újfehértó Város Polgármestere meghirdeti az Újfehértó, Vasvári P. u. 1. szám alatti 55 lakásos társasházban lévő A. lépcsőház földszint 2. számú, 48 m2 területű, 1+ fél szobás, 2019. 07. 24-én beköltözhető bérlakás bérleti jogát.

A pályázatok 2019. július 10 - én (szerda) 17:00-óráig, a Polgármesteri Hivatal Iktatójába (12. számú irodahelyiség) nyújthatók be.

 

Azon pályázók, akik érvényes ajánlatot nyújtottak be, licittárgyaláson vehetnek részt.

 

A licittárgyalás helye, időpontja: Polgármesteri Hivatal, 4244. Újfehértó, Szent István út 10. 2019. július 11. (csütörtök). de. 8:00-óra

 

A pályázó a licittárgyaláson teheti meg a bérleti díjra, valamint a vállalt egyösszegű befizetésre az ajánlatát. A legkisebb lakbér mértéke: 790.-Ft/m2, - mely nem tartalmazza a külön szolgáltatásokért fizetendő díjakat. (Az önkormányzat évente legfeljebb egy alkalommal módosíthatja a bérleti díjat.)

Az egyösszegű befizetés minimum 3 havi, maximum 5 évi lakbérnek megfelelő összeg lehet.

 

Azonos licitajánlat esetén a lakásra bérleti szerződéssel rendelkező, bérleti díj hátralékkal nem rendelkező licitáló ajánlatát kell elfogadni. A lakásra csak tartózkodási hely létesíthető!

 

A nyertes ajánlattevővel határozott idejű – legfeljebb 5 év – bérleti szerződés kerül megkötésre, amely egyszer, öt évre meghosszabbítható.

 

A bérleti szerződés megkötését megelőzően a sikeres licitáló óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke a liciteljárás alapján kialakuló havi lakbér háromszorosának megfelelő összeg.

Amennyiben a pályázat nyertese felhívás ellenére a bérleti szerződést 15 napon belül nem köti meg, úgy az óvadék összegét elveszti, visszafizetésre nem tarthat igényt, az óvadék összege fedezetül szolgál, a pályázati eljárás során felmerült költségekre és az elmaradt bérleti díjra.

 

Az önkormányzat fenntartja a pályázati felhívás indokolás nélküli visszavonásának jogát.

 

Az ajánlattételi feltétekről, a pályázathoz kötelezően benyújtandó mellékletekről bővebb tájékoztatásolvasható és apályázatok benyújtásához szükséges formanyomtatvány letölthető a város honlapjáról (www.ujfeherto.hu). Személyesen vagy telefonon tájékoztatást ad: Görögh László Polgármesteri Hivatal 2. számú irodájában vagy a 06-42/290-000/102; 06-30-497-4291 telefonszámon.

 

Nagy Sándor sk.
polgármester