Friss hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PIAC BÉRLETI JOGRA

Újfehértó Város Önkormányzata a Vásárok, piacok rendjéről szóló 11/2007. (II.23.) Önkormányzati rendeletének vonatkozó fejezete alapján nyilvános pályázati felhívást tesz közzé 2018. január 01.-től kispiac, nagypiac és virágpiac árusító helyeire az alábbiak szerint:
A pályázaton történő sikeres részvétel feltétele:
 • Kereskedelmi tevékenységre jogosító érvényes okirat ( őstermelői, kistermelői mezőgazdasági vállalkozói igazolvány, egyéni vállalkozói igazolás vagy cégkivonat)
 • A megpályázott árusító hely használatának jogát a magasabb díjat ajánló nyeri el.
 • A Kiíró külön felhívja a figyelmet a vonatkozó jogszabályi előírások betartására különös tekintettel a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29) Korm. rendeletben, valamint a piacok rendjéről szóló 11/2007. (II.23.) Önkormányzati rendeletében foglalt feltételekre.
Bérleti szerződés maximális időtartama: 2018. január 01- 2018. december 31. (12 hónap)
Minimális bérlési időszak: 3 hónap
Minimális Piaci díjtételek

 

A

B

C

 

Árusítás

Napi díj

Éves díj

 

Piaci területen:

115.- Ft+ÁFA/m2/nap

19 770 - Ft + ÁFA/év/m2

 

Járműről történő árusítás 6 m2-ig

370.- Ft+ÁFA/jármű/nap

6 540.- Ft+ÁFA/év/m2

 

Járműről történő árusítás 6-8 m2-ig

590.- Ft+ÁFA/jármű/nap

7 790.- Ft+ÁFA/év/m2

 

Járműről történő árusítás 8 m2 felett

860.- Ft+ÁFA/jármű/nap

11 140.- Ft+ÁFA/év/m2

Kispiac:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • Licitálási sorrend: licitálni akár több asztalra is lehet, ezért egy elsődleges sorrendet meg kell határozni, mely asztalokra kíván pályázni, milyen összeggel.
 • A pályázó nevét, címét, elérhetőségét
 • A pályázó érvényes okmányainak másolatát
Egyéb információk:
Versenytárgyalásra abban az estben kerül sor, ha egy sorszámra több ajánlat érkezik.
A versenytárgyalás menete a következőképpen alakul: Több ajánlatot kapó asztal licitálásra kerül és a helyszínen a legmagasabbat megajánló és tartó pályázó nyeri el az adott sorszámot.
Egy sorszám egy fél asztalnak felel meg, melynek mérete 1 m2. Egy asztal 2 sorszámmal rendelkezik, melynek mérete 2 m2. Az elbírálásnál előnyt élvez az, aki az egész asztalra licitál. A bérleti jogviszony maximálisan 2 asztalra, azaz 4 m2 –re létesíthető. A kispiac területén található szabad területen újabb asztalok helyezhetőek el, amennyiben a pályázó vállalja annak gyártási költségét, mely utólag beszámít a hátralevő bérleti díjába. Ennek feltétele, hogy sikeres pályázóként legalább egy asztal bérleti jogával rendelkezzen.
Kispiaci asztalok kiosztása árusítható termékek szerint:
 • 1-10. és 81-82. sorszámú fél asztalok –húsáru
 • 11-14. sorszámú fél asztalok- tej, tojás, méz áru
 • 15-80. és 83-98. sorszámú fél asztalok- egyéb őstermelői áruk pl: zöldségfélék, gyümölcs, palánta, virág, méz, tojás, stb.
Virágpiac:
A kispiac területén helyezkedik el, a tűzoltóság mellett. Minden pályázónak m2 –ben kell megadnia a bérelni kívánt területet. A virágárusok a saját maguk által egységesen elkészített asztalt bevihetik a kispiac területére.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • A pályázni kívánt m2 –t, összeggel megjelölve.
 • A pályázó nevét, címét, elérhetőségét
 • A pályázó érvényes okmányainak másolatát, jogosultságának igazolását
 Nagypiac:
Minden pályázónak m2-ben kell megadnia a bérelni kívánt területet. A nagypiac árusító helyei a következők:
 • 1. zóna: zöldség, gyümölcs (járműről történő árusítás)
 • 2. zóna: vegyes: (élőállat, járműről történő árusítás, fák stb.)
 • 3. zóna: sátor
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • A pályázni kívánt m2 –t, összeggel megjelölve.
 • Az árulni kívánt termék megnevezését
 • A pályázó nevét, címét, elérhetőségét
 • A pályázó érvényes okmányainak másolatát, jogosultságának igazolását
Díjfizetés:
A helypénzt a mindenkori díjszabásnak megfelelően kell megfizetni. A helypénz összegét a szerződéses helyfoglalás esetén egy összegben a szerződés aláírását követő hónap 10. napjáig előre kell befizetni készpénzben az üzemeltető pénztárába, vagy átutalással az üzemeltető folyószámlájára.
Pályázat beadásának módja:
A pályázatot zárt, jelzés nélküli borítékban „Piac állandó helyfoglalás” jeligére, egy példányban személyesen vagy postai úton, a Polgármesteri Hivatal földszint 2. számú szobájában kell benyújtani. A pályázati borítékot a Kiíró sorszámmal látja el és kérésre a benyújtásról a pályázónak igazolást ad.
Pályázat beadási határideje:
2018. január 17. ( Szerda ) 17:00 óra.
Versenytárgyalás és kihirdetés helye, ideje:
Nonprofit Közösségi –Szolgáltató Ház
Többfunkciós tér előadó terem (volt Kollégiumi épület)
Újfehértó, Rákóczi utca 2.
2018. január 22. ( Hétfő ) 08:00 órai kezdettel.
Melyre a pályázó külön értesítés nélkül jelen kiírással kerül meghívásra.
Újfehértó, 2018. január 09.

                                                                                                                                               Nagy Sándor s.k.

                                                                                                                                                   polgármester