Friss hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PIAC BÉRLETI JOGRA

Újfehértó Város Önkormányzata a Vásárok, piacok rendjéről szóló 11/2007. (II.23.) Önkormányzati rendeletének vonatkozó fejezete alapján nyilvános pályázati felhívást tesz közzé 2019. január 01-től kispiac, nagypiac és virágpiac árusító helyeire az alábbiak szerint:
A pályázaton történő sikeres részvétel feltétele:
 • Kereskedelmi tevékenységre jogosító érvényes okirat ( őstermelői, kistermelői mezőgazdasági vállalkozói igazolvány, egyéni vállalkozói igazolás vagy cégkivonat)
 • A megpályázott árusító hely használatának jogát a magasabb díjat ajánló nyeri el.
 • A Kiíró külön felhívja a figyelmet a vonatkozó jogszabályi előírások betartására különös tekintettel a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29) Korm. rendeletben, valamint a piacok rendjéről szóló 11/2007. (II.23.) Önkormányzati rendeletében foglalt feltételekre.

Bérleti szerződés maximális időtartama: 2019. január 01- 2019. december 31. (12 hónap)

Minimális bérlési időszak: 3 hónap

Minimális Piaci díjtételek

 

A

B

C

 

Árusítás

Napi díj

Éves díj

 

Piaci területen:

115.- Ft+ÁFA/m2/nap

19 770 - Ft + ÁFA/év/m2

 

Járműről történő árusítás 6 m2-ig

370.- Ft+ÁFA/jármű/nap

6 540.- Ft+ÁFA/év/m2

 

Járműről történő árusítás 6-8 m2-ig

590.- Ft+ÁFA/jármű/nap

7 790.- Ft+ÁFA/év/m2

 

Járműről történő árusítás 8 m2 felett

860.- Ft+ÁFA/jármű/nap

11 140.- Ft+ÁFA/év/m2

 

Kispiac:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Licitálási sorrend: licitálni akár több asztalra is lehet, ezért egy elsődleges sorrendet meg kell határozni, mely asztalokra kíván pályázni, milyen összeggel.
 • A pályázó nevét, címét, elérhetőségét
 • A pályázó érvényes okmányainak másolatát

Egyéb információk:

Versenytárgyalásra abban az estben kerül sor, ha egy sorszámra több ajánlat érkezik.

A versenytárgyalás menete a következőképpen alakul: Több ajánlatot kapó asztal licitálásra kerül és a helyszínen a legmagasabbat megajánló és tartó pályázó nyeri el az adott sorszámot.

Egy sorszám egy fél asztalnak felel meg, melynek mérete 1 m2. Egy asztal 2 sorszámmal rendelkezik, melynek mérete 2 m2. Az elbírálásnál előnyt élvez az, aki az egész asztalra licitál. A bérleti jogviszony maximálisan 2 asztalra, azaz 4 m2 –re létesíthető. A kispiac területén található szabad területen újabb asztalok helyezhetőek el, amennyiben a pályázó vállalja annak gyártási költségét, mely utólag beszámít a hátralevő bérleti díjába. Ennek feltétele, hogy sikeres pályázóként legalább egy asztal bérleti jogával rendelkezzen.

Kispiaci asztalok kiosztása árusítható termékek szerint:

 • 1-10. és 81-82. sorszámú fél asztalok –húsáru
 • 11-14. sorszámú fél asztalok- tej, tojás, méz áru
 • 15-80. és 83-98. sorszámú fél asztalok- egyéb őstermelői áruk pl: zöldségfélék, gyümölcs, palánta, virág, méz, tojás, stb.

Virágpiac:

A kispiac területén helyezkedik el, a tűzoltóság mellett. Minden pályázónak m2 –ben kell megadnia a bérelni kívánt területet. A virágárusok a saját maguk által egységesen elkészített asztalt bevihetik a kispiac területére.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázni kívánt m2 –t, összeggel megjelölve.
 • A pályázó nevét, címét, elérhetőségét
 • A pályázó érvényes okmányainak másolatát, jogosultságának igazolását

Nagypiac:

Minden pályázónak m2-ben kell megadnia a bérelni kívánt területet. A nagypiac árusító helyei a következők:

 • 1. zóna: zöldség, gyümölcs (járműről történő árusítás)
 • 2. zóna: vegyes: (élőállat, járműről történő árusítás, fák stb.)
 • 3. zóna: sátor

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázni kívánt m2 –t, összeggel megjelölve.
 • Az árulni kívánt termék megnevezését
 • A pályázó nevét, címét, elérhetőségét

A „nagypiac” árusító helyein a „Zöld város” nyertes pályázatnak köszönhetően a 2019-es évben kivitelezési munkálatok fognak folyni, melyből adódóan a lehetséges maximálisan pályázható időszak a nagypiac területére: 2019.01.01-2019.06.30.

Az esetleges változások jogát fenntartjuk!

Díjfizetés:

A helypénzt a mindenkori díjszabásnak megfelelően kell megfizetni. A helypénz összegét a szerződéses helyfoglalás esetén egy összegben a szerződés aláírását követő hónap 10. napjáig előre kell befizetni készpénzben az üzemeltető pénztárába, vagy átutalással az üzemeltető folyószámlájára.

Pályázat beadásának módja:

A pályázatot zárt, jelzés nélküli borítékban „Piac állandó helyfoglalás” jeligére, egy példányban személyesen vagy postai úton, a Polgármesteri Hivatal földszint 2. számú szobájában kell benyújtani. A pályázati borítékot a Kiíró sorszámmal látja el és kérésre a benyújtásról a pályázónak igazolást ad.

Pályázat beadási határideje:

2018. November 30. ( Péntek ) 12:00 óra.

Versenytárgyalás és kihirdetés helye, ideje:

Nonprofit Közösségi –Szolgáltató Ház

Civil szervezetek terme (volt Kollégium épülete)

Újfehértó, Rákóczi utca 2.

2018. December 04. ( Kedd ) 08:00 órai kezdettel.

Melyre a pályázó külön értesítés nélkül jelen kiírással kerül meghívásra.

Újfehértó, 2018. November 12.

Nagy Sándor s.k.
                                                                                                                                                                                                                             polgármester

nyomtatvány - nagypiac
nyomtatvány - kispiac