Friss hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PIAC BÉRLETI JOGRA

Újfehértó Város Önkormányzata a vásárok és piacok rendjéről szóló 11/2007. (II.23.) önkormányzati rendeletének vonatkozó fejezete alapján nyilvános pályázati felhívást tesz közzé 2021. január 01-től a kispiac, a nagypiac és a virágpiac árusító helyeire az alábbiak szerint:

A pályázaton történő sikeres részvétel feltétele:

 • kereskedelmi tevékenységre jogosító érvényes okirat (őstermelői, kistermelői mezőgazdasági vállalkozói igazolvány, egyéni vállalkozói igazolás vagy cégkivonat)
 • a megpályázott árusító hely használatának jogát a magasabb díjat ajánló nyeri el.
 • a Kiíró külön felhívja a figyelmet a vonatkozó jogszabályi előírások betartására különös tekintettel a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre, a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendeletre, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29) Korm. rendeletre, valamint a piacok rendjéről szóló 11/2007. (II.23.) önkormányzati rendeletre.

A bérleti szerződés maximális időtartama: 2021. január 01- 2021. december 31. (12 hónap)

Minimális bérlési időszak: 3 hónap

Minimális piaci díjtételek

A

B

C

Árusítás

Napi díj

Éves díj

Piaci területen:

115.- Ft+ÁFA/m2/nap

19 770 - Ft + ÁFA/év/m2

Járműről történő árusítás 6 m2-ig

370.- Ft+ÁFA/jármű/nap

6 540.- Ft+ÁFA/év/m2

Járműről történő árusítás 6-8 m2-ig

590.- Ft+ÁFA/jármű/nap

7 790.- Ft+ÁFA/év/m2

Járműről történő árusítás 8 m2 felett

860.- Ft+ÁFA/jármű/nap

11 140.- Ft+ÁFA/év/m2

 

„Kispiac”:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • licitálási sorrend: licitálni akár több asztalra is lehet, ezért egy sorrendet meg kell határozni, hogy mely asztalokra kíván pályázni, milyen összeggel.
 • a pályázó nevét, címét, elérhetőségét, a kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító okirat adatait.

Egyéb információk:

Versenytárgyalásra abban az estben kerül sor, ha egy árusító asztalra több ajánlat érkezik.

A versenytárgyalás menete a következőképpen alakul: a több ajánlatot kapó asztal bérleti joga licitálásra kerül és a helyszínen a legmagasabb bérleti díjat megajánló és tartó pályázó nyeri el az adott sorszámú árusító hely használatára való jogot.

Egy sorszám egy fél asztalnak felel meg, melynek mérete 1 m2. Egy asztal 2 sorszámmal rendelkezik, melynek mérete 2 m2. Az elbírálásnál előnyt élvez az, aki az egész asztalra licitál. A bérleti jogviszony maximálisan 2 asztalra, azaz 4 m2 –re létesíthető. A kispiac területén található szabad területen újabb asztalok helyezhetők el, amennyiben a pályázó vállalja annak gyártási költségét, mely utólag beszámít a hátralevő bérleti díjába. Ennek feltétele, hogy sikeres pályázóként legalább egy asztal bérleti jogával rendelkezzen.

A kispiaci asztalok kiosztása árusítható termékek szerint:

 • 1-10. és 81-82. sorszámú fél asztalok –húsáru
 • 11-14. sorszámú fél asztalok- tej, tojás, méz áru
 • 15-80. és 83-98. sorszámú fél asztalok- egyéb őstermelői áruk pl: zöldségfélék, gyümölcs, palánta, virág, méz, tojás, stb.

„Virágpiac”:

A kispiac területén helyezkedik el, a tűzoltóság mellett. Minden pályázónak m2 –ben kell megadnia a bérelni kívánt területet. A virágárusok a saját maguk által egységesen elkészített asztalt bevihetik a kispiac területére.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázni kívánt m2 –t, összeggel megjelölve.
 • a pályázó nevét, címét, elérhetőségét
 • a kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító okirat adatait.

„Nagypiac”:

Minden pályázónak m2-ben kell megadnia a bérelni kívánt területet. A nagypiac árusító helyei a következők:

 • 1. zóna: zöldség, gyümölcs (járműről történő árusítás)
 • 2. zóna: vegyes: (élőállat, járműről történő árusítás, fák stb.)
 • 3. zóna: sátor

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázni kívánt m2 –t, összeggel megjelölve,
 • az árulni kívánt termék megnevezését,
 • a pályázó nevét, címét, elérhetőségét, a kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító okirat adatait.

A „nagypiac” árusító helyein a „Piaccsarnok kialakítása fenntartható zöldterület fejlesztéssel kombinálva Újfehértón” elnevezésű TOP-2.1.2.-15-SB1-2017-00035 azonosítószámú projekt keretében 2021. évben a piac területét érintő kivitelezési munkálatok fognak folyni, melyből adódóan a lehetséges maximálisan pályázható időszak a nagypiac területére: 2021.01.01-2021.06.30. Amennyiben a munkálatok hamarabb kezdődnek, Újfehértó Város Önkormányzata jogosult az érintett pályázókkal kötött bérleti szerződéseket egyoldalú jognyilatkozattal megszüntetni. A beruházás várható idejéről az Önkormányzat tájékoztatja az érintetteket

Az esetleges változások jogát fenntartjuk!

Díjfizetés:

A helypénzt a mindenkori díjszabásnak megfelelően kell megfizetni. A helypénz összegét a szerződéses helyfoglalás esetén egy összegben a szerződés aláírását követő hónap 10. napjáig előre kell befizetni készpénzben az Önkormányzat házipénztárába, vagy átutalással az Önkormányzat folyószámlájára.

Pályázat beadásának módja:

A pályázatot zárt, jelzés nélküli borítékban „Piac állandó helyfoglalás” jeligére, egy eredeti példányban személyesen vagy postai úton, a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályára vagy az iktatóba kell benyújtani (4244 Újfehértó, Szent István út 10.). A pályázati borítékot a Kiíró sorszámmal látja el és kérésre a benyújtásról a pályázónak igazolást ad.

A pályázat beadási határideje:

2021. január 05. napjától (kedd) - 2021. január 14. napjáig (csütörtök) 12:00 óra,

Versenytárgyalás és kihirdetés helye, ideje:

Nonprofit Közösségi –Szolgáltató Ház

Civil szervezetek terme (volt Kollégium épülete)

Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2.

2021. január 21. (hétfő) délelőtt 8:00 óra kezdettel.

 

A járványhelyzetre való tekintettel csak abban az esetben kerül sor licitálásra és csak azok számára, akik azonos asztalszámra adják be pályázatukat, ebben az esetben telefonon értesítjük az érintetteket.

Melyre a pályázók külön értesítés nélkül jelen kiírással kerülnek meghívásra.

 

Dr. Hosszú József
polgármester