Friss hírek

Reformáció 500 Újfehértón

„Soli Deo Gloria”

1517. október 31-én Luther Márton kiszögelte a Wittenbergi templom ajtajára 95 pontból álló téziseit. Ekkor még nem gondolta, hogy forradalmi változásokat fog eredményezni új nézeteivel a keresztény egyházban.

A hitvallás hamarosan egész Európában elterjedt. Magyarországon immár 450 éve, hogy a református egyház létrejött, így ebben az évben, hazánkban kettős évfordulót ünnepelhetünk a reformáció kapcsán. Luther Mártonnak hamarosan olyan tudós követői lesznek, mint Ulrich Zwingli vagy Kálvin János.

Itthon olyan neves társai fogják terjeszteni az új hitet, mint Szilveszter János, Bíró Mátyás, Huszár Gál, Kálmáncsehi Sánta Márton, Méliusz Juhász Péter, csak néhányat említve a sok jeles prédikátor közül.

Magyarországon elsősorban a Tiszántúlon és Erdélyben terjedt erőteljesebben a református hit. Hamarosan Debrecen lesz a Tiszántúli Református Egyházkerület központja. Itt fog prédikálni a korábban már említett Márton pap, vagy tisztítja meg a város szellemi életét Méliusz Juhász Péter.

Debrecen vonzáskörzetébe tartozó Újfehértón is hamar meggyökeresedett a reformáció. Igaz írásos bizonyítékok szerint, csupán 316 éve, de a szóbeli hagyomány valószínűsíti, hogy már jóval korábban létrejött a „Reformata Eklézsia” városunkban. A gazdag és szorgalmas közösség meglétének egyik legszebb bizonyítéka a Református templom mely 1754-ben épült újjá.

A Reformáció 500 éves évfordulójáról, 2017. október 31-én a Zajti Ferenc Kulturális Központ Helytörténeti Gyűjteménye és az Újfehértói Református Gyülekezet városunkban több rendezvénnyel is megemlékezett.

„Kettős kopjafa avatással” állítottak először is emléket a Reformációnak. Balogh Miklós fafaragó iparművész munkáján megelevenedik az összes olyan jelkép, mely a történelem során az új hitet jellemezte,

A református templomban tartott ünnepi istentiszteleten igét hirdetett Nagytiszteletű Végh Tamás nyugalmazott lelkipásztor. Az istentisztelet után kiállítás megnyitóval folytatódott az ünnepi program. A Nonprofit Közösségi Szolgáltató Házban kiállításon mutattuk be a Reformáció és az Újfehértói Református Gyülekezet történetét.

A tárlatot dr. Polgári András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal főigazgatója, az Újfehértói Református Gyülekezet presbitere nyitotta meg.

Beszédében hangsúlyozta, hogy a reformáció elősegítette a hitbeli közösség létrejöttét. Az anyanyelven való igehirdetés, valamint a saját nyelven való zsoltáréneklés lehetősége erőteljesen hozzájárult a közösség kialakulásához. Az újfehértói gyülekezet mindig is szorgalmas és adakozó emberekből „épült fel”, akik a szellemi fejlődést is szem előtt tartották. Az első iskolát 1748-ban hozták létre, ahol külön iskolamestert is alkalmaztak. Ennek a történelmi értékrendszernek kell napjainkban is megfelelni az itteni református közösségnek.

A megnyitó beszéd után Nagytiszteletű Baracsi István az Újfehértói Református Gyülekezet lelkipásztora mondta el köszöntőjét. Szavaiban a református prédikátor elődök áldozatos munkáját méltatta, valamint azt a több évszázados utat, melyet a reformátusvallás bejárt.

A kiállítás bemutatja a reformáció kialakulását, az új hit legjellemzőbb jelképeit, a Tiszántúli Református Egyházkerület létrejöttét, benne Debrecen vezető szerepét. A második részben az Újfehértói Református Gyülekezet története, úrasztali edényeken, festményeken és fényképeken keresztül elevenedik meg.

Ezért ezen a napon a Reformáció nagy alakjai mellett az Újfehértón élt és hitvallásukat megvalló prédikátorok mellett a közösségre is emlékeztek.

„Az egyház az élő Isten háza

mely élő és lelki kövekből épült”

                                                               ( II. Helvét hitvallás)

 

A kiállítás létrejöttéért szeretnénk köszönetet mondani: Nagytiszteletű Baracsi István református lelkipásztornak, az Ibrányi Református Gyülekezetnek és Szabó Katalin viselet készítő iparművésznek, a Hortobágyi Nemzeti Park Kézművesudvar munkatársának, akik munkájukkal és tárgyakkal segítették a bemutató létrejöttét.

További képek: https://www.facebook.com/pg/%C3%9Ajfeh%C3%A9rt%C3%B3i-Helyt%C3%B6rt%C3%A9neti-Gy%C5%B1jtem%C3%A9ny-338931533234672/photos/?tab=album&album_id=354430241684801

 

 

Fogarasiné Tóth Zsuzsanna

muzeológus

1
2
3
4
5
6