Friss hírek

Tájékoztatás

az önkormányzat hatáskörébe tartozó adók ASP Elektronikus Fizetési Szolgáltatással történő megfizetési lehetőségéről

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően 2020. március 9. napjától az önkormányzatok számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése az ASP Elektronikus Fizetési szolgáltatás (továbbiakban: ASP e-fizetés) keretében. Kizárólag azon önkormányzatok esetében van lehetőség az elektronikus fizetésre, amelyek az E-Önkormányzati Portál önkormányzat keresőfelületén megjelennek. Az ASP e-fizetés szolgáltatással az újfehértói önkormányzati adóhatóság 2020. március 10. napjától lehetővé tette az önkormányzati adóhatóságnál fizetési kötelezettséggel rendelkező adózók számára az elektronikus fizetés lehetőségét. Az ASP e-fizetéssel az önkormányzati adóhatóság biztosítani szeretné az adózóknak, hogy kényelmesen, otthonról, a nap bármelyik szakában, interneten keresztül, bankkártyás fizetéssel eleget tehessenek adófizetési kötelezettségüknek, úgy, hogy egy tranzakcióval akár több adószámlán nyilvántartott fizetési kötelezettség is teljesíthető

Az ASP e-fizetés az OHP-n keresztül alábbi címeken érhető el:

 

https://ohp.asp.lgov.hu

https://ohp-20.asp.lgov.hu

https://eonkormanyzat.gov.hu

https://e-onkormanyzat.gov.hu.

 

Az ASP Adó e-fizetés igénybevételének feltételei

 

A szolgáltatás használatával lehetőség van arra, hogy az állampolgár saját vagy más nevében (meghatalmazás szükséges) a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton teljesítse. A szolgáltatás igénybevétele elektronikus (ügyfélkapus) azonosítást követően lehetséges!

Az adófizetési kötelezettség lekérdezéséhez a KAÜ-s (ügyfélkapus) azonosítás után a saját adóazonosító jelét nem kell megadnia. Amennyiben képviselőként járnak el, akkor a képviselt adózó adóazonosító jelével vagy adószámával kell kitölteni a lekérdezettre vonatkozó adatmezőt.

Ahhoz, hogy a képviselő által az adózó adófizetési kötelezettsége elektronikus úton lekérdezhető legyen, az szükséges, hogy a meghatalmazásról szóló dokumentumot a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt eredeti példányban előzetesen, postai úton, vagy személyesen eljuttassa az önkormányzati adóhatósághoz.

Kizárólag az a személy jogosult elektronikus úton adóbevallást teljesíteni, folyószámla egyenleget lekérdezni, illetve elektronikus befizetés során adóztatási adatokat lekérni, akinek a személyes azonosító adatai (név/születési név, anyja neve, születési hely, születési idő) hiánytalanul és pontosan szerepelnek az adónyilvántartásban, mint adózó, vagy mint meghatalmazott személy. Az önkormányzati ügyintézés során történő adatkezeléshez az ügyfél hozzájáruló nyilatkozata is szükséges, ami az OHP felületen az első bejelentkezéskor tehető meg.

 

 

A fizetés menete

A felhasználó bejelentkezik az E-Önkormányzat Portál (OHP) felületre. Sikeres bejelentkezés esetén az Adók, díjak, illetékek befizetése menüpontra kattintva megjelenik az „Adók, díjak, illetékek befizetése” felület.

A saját adófizetési kötelezettség lekérdezéséhez a saját adóazonosító jelét nem kell megadnia. Amennyiben képviselő, Képviselt nevében járok el" mező bejelölése esetén megjelenik a „Lekérdezett adószáma/adóazonosító jele” plusz mező. Itt a lekérdezett adószámát/adóazonosítóját meg kell adni.

Az adatok megadása után a „Befizetések lekérése” nyomógombra kattintva - amennyiben a lekérdező és az adóalany is beazonosítható az Adó szakrendszerben - az Adó szakrendszertől visszakapott számla és adóegyenleg adatok, illetve az OHP felületéről korábban indított, folyamatban lévő befizetés adatok információi kerülnek megjelenítésre.

Ezt követően a befizetni kívánt adószámlákat ki kell jelölni, majd a befizetni kívánt adóösszegeket be kell írni, az adatok számlánként módosíthatók.

Ezt követően a „Fizetés összesítés gombra kattintva az OHP megjeleníti a fizetendő összeget. Ha az összeg megegyezik az adózó által megfizetni kívánt adó összegével, akkor „Tovább a fizetéshez” gombra kattintva egy újabb felületen megjelennek az internetes fizetésre vonatkozó információk.

Ezután következik a terhelendő bankkártya adatok megadása (kártya típusa, kártyát kibocsátó bank neve, kártyaszám, kártyára írt név, lejárati idő, érvényesítési kód). A kártya adatok megadása, majd a „Jóváhagyás” után megtörténik a fizetés.

Sikeres tranzakciót követően a Fizetés státusza Feldolgozás alatt státuszból Sikeres státuszba kerül. Ez az információ az ASP ADÓ szakrendszerben is nyomon követhető.

Tájékoztatjuk az adózókat, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatása az adóhatóságnak. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.

A fizetéssel kapcsolatban ábrákkal ellátott részletes tájékoztató a www.ujfeherto.hu honlapon, a (2020.03.12) napján megjelent legfrissebb hírek között található.

 

 

Az adózók az elektronikus fizetéshez kapcsolódó kérdését, bejelentését, hibajelentését az önkormányzati adóhatóságnál teheti meg: telefonon 42/290-000/101, 102 telefonszámon, illetve személyesen az Újfehértói Polgármesteri Hivatal (4244 Újfehértó, Szent István út 10.) Fsz. 1. vagy Fsz. 2. számú hivatali helyiségében.

 

AZ ASP ELEKTRONIKUS FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS ITT OPVASHATÓ PDF-ES FORMÁTUMBAN:
AZ ASP ELEKTRONIKUS FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS

                                                                                              Dr. Veres Ildikó
                                                                                                     jegyző