Friss hírek

TÁJÉKOZTATÓ

Nevelési – és iskolakezdési támogatásról

Tisztelt Szülők!

 

Az előző évekhez hasonlóan 2019. szeptember 1-től ismételten lehetőség van a nevelési- és iskolakezdési támogatás céljára biztosított települési támogatás igénylésére.

 

A támogatást Újfehértón bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen itt tartózkodó, a bölcsődei vagy óvodai nevelésben részesülő gyermekek, valamint az általános iskolai, középfokú oktatási intézményben 18. életév betöltéséig nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanulók jogán a törvényes képviselő igényelheti. Támogatásra saját jogán jogosult továbbá az Újfehértón bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen itt tartózkodó, középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló, aki 18. életévét tárgyévben tölti be.

A támogatás az erre rendszeresített formanyomtatványon 2019. szeptember 01. napjától 2019. szeptember 20. napjáig igényelhető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

 

A kérelemhez csatolni szükséges a kérelmező és a támogatással érintett kiskorú személy/ek lakcímkártyái másolatát, a középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató tanuló esetén a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló jogviszonyról szóló tanulói jogviszony igazolást, valamint a folyószámla hitelt érdemlő igazolását – kivonat másolata, értesítő .. stb.). Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik aktív folyószámlával, abban az esetben családtag, hozzátartozó számlaszáma is megadható.

 

A támogatás mértéke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek jogán gyermekenként 9.000.- forint, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek jogán gyermekenként 13.500. – forint, mely támogatási összeg a kérelmek egységes feldolgozását követően - kérelmező által megadott folyószámlára utalással kerül kifizetésre.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek után idei évben sem vehető igénybe a támogatás.

 

Újfehértó, 2019. augusztus 21.

 

                                                                                       Nagy Sándor s.k.
                                                                                         polgármester