Friss hírek

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Városlakók!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Újfehértó Város Önkormányzatának újonnan megválasztott Képviselő-testülete az alábbi - tárgyévben biztosított - szociális támogatások módosításáról döntött.

2019. november 1-től ismételten lehetőség van a fűtési támogatás, mint rendkívüli lakásfenntartási költségek csökkentését célzó települési támogatás iránti kérelmek benyújtására.

 

A fűtési támogatás igénylésére jogosultak azok a személyek, akik a tárgyévben (2019. évben) 65. életévüket betöltik/betöltötték vagy attól idősebbek, a kérelemmel érintett ingatlanra bejelentett lakóhellyel rendelkeznek,és életvitelszerűen itt tartózkodnak.

 

A kérelem az erre rendszeresített formanyomtatványon 2019. november 01. napjától 2019. november 15. napjáig nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (Újfehértó, Szent István út 10. szám fsz. 9. szoba). A határidő jogvesztő, lejáratot követően kérelem benyújtására nincs lehetőség.

 

Egy kérelmező csak egy ingatlanra/háztartásra veheti igénybe a támogatást, ahol életvitelszerűen él. Egy ingatlanra amennyiben ott több jogosultsági feltételnek megfelelő személy él, csak egy jogosult veheti igénybe a támogatást.

 

A kérelemhez bemutatásra szükséges a kérelmező és a kérelemmel érintett ingatlanba bejelentkezett, illetve ott tartózkodó személyek lakcímkártyája, valamint a folyószámlaszám hitelt érdemlő igazolására becsatolandó a folyószámla-kivonat, értesítő .... másolata stb.. Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik aktív folyószámlával, abban az esetben családtag, hozzátartozó számlaszáma is megadható.

 

A támogatás mértéke a Képviselő-testület döntésének megfelelően háztartásonként 10.000. – forint összegre került visszaemelésre, mely támogatási összeg a kérelmező által megadott folyószámlára utalással kerül kifizetésre.

 

A város 60. életévet betöltött és attól idősebb lakossága számára már ismert a decemberi hónapban ünnepek közeledtével az Önkormányzat által nyújtott „Karácsonyai csomagként” ismert természetbeni ellátás.

 

A Képviselő-testület alakuló ülést követő első ülésén a „Karácsonyi csomag” természetbeni ellátás megtartásáról, és annak 5.000 - Ft/fő összegben történő megállapításáról döntött. A csomagok külön erre irányuló kérelem nélkül, a tárgyévben 60. életévet betöltő/ vagy betöltött és attól idősebb lakosok számára az előző évekhez hasonlóan december hónapban folyamatosan kerülnek házhozszállításra.

 

Újfehértó, 2019. október 30.

                                                                                      Dr. Hosszú József s.k.
                                                                                            polgármester