Friss hírek

TÁJÉKOZTATÓ Fűtési támogatás igényléséről

Tisztelt Városlakók!

 

Az előző évekhez hasonlóan 2018. november 1-től ismételten lehetőség van a fűtési támogatás, mint rendkívüli lakásfenntartási költségek csökkentését célzó települési támogatás, igénylésére.

 

A fűtési támogatás igénylésére jogosultak azok a személyek, akik a tárgyévben (2018. évben) 65. életévüket betöltik/betöltötték vagy attól idősebbek, és a kérelemmel érintett ingatlanra bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, és életvitelszerűen itt tartózkodnak.

 

A kérelem az erre rendszeresített formanyomtatványon 2018. november 01. napjától 2018. november 15. napjáig nyújtható be Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (Újfehértó, Szent István út 10. szám fsz.9. szoba). A határidő jogvesztő, lejáratot követően kérelem benyújtására nincs lehetőség.

 

Egy kérelmező csak egy ingatlanra/háztartásra veheti igénybe a támogatást, ahol életvitelszerűen él. Egy ingatlanra amennyiben ott több jogosultsági feltételnek megfelelő személy él, csak egy jogosult veheti igénybe a háztartásra a támogatást.

 

A kérelemhez csatolni szükséges a kérelmező és a kérelemmel érintett ingatlanba bejelentkezett illetve ott tartózkodó személyek lakcímkártya másolatát, valamint a folyószámlaszám hitelt érdemlő igazolását – folyószámla másolat (folyószámla-kivonat, értesítő .. stb.). Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik aktív folyószámlával, abban az esetben családtag, hozzátartozó számlaszáma is megadható.

 

A támogatás mértéke háztartásonként 12.000. – forint, mely támogatási összeg a kérelmező által megadott folyószámlára utalással kerül kifizetésre.

 

 

                                                                                       Nagy Sándor sk.

                                                                                           polgármester