Friss hírek

TÁJÉKOZTATÓ HELYI KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSRÓL /BUSZBÉRLET/

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya megkezdi a 2019. évre szóló buszbérlethez biztosított helyi közlekedési támogatás osztását.

Helyszín: Újfehértói Polgármesteri Hivatal 4244 Újfehértó, Szent István út 10. fsz. 9.

Időpont: 2019. 01. 14. – 2019. 01. 18. (Hétfő – Kedd – Csütörtök 8.00-16.00, Szerda 8.00 – 17.00, Péntek 8.00 – 12.00)

A kérelemnyomtatványok beszerezhetők: www.ujfeherto.hu honlapon, a Polgármesteri Hivatal Portáján, valamint a fsz. 9-es irodában.

A kérelemnyomtatványhoz adategyeztetés céljából szükségesa kérelmező személyes adatait igazoló dokumentumok (személyi igazolvány, lakcímkártya), valamint a gyermek lakcímkártyája, valamint diákigazolványának fénymásolata.

Jövedelemvizsgálat nélkül jogosult helyi közlekedési támogatásra az a személy, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

 

Amennyiben a gyermek nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, akkor a kérelemhez csatolni kell a család jövedelmét igazoló dokumentumokat:

- a kérelmező és házastársának/élettársának, a kérelem benyújtását megelőző hónap (2018. december havi) nettó jövedelmét igazoló, a munkáltató által kitöltött cégszerű bélyegzővel hitelesített dokumentumot, vagy folyószámla kivonatot

- gyermekek után kapott ellátást, ellátásokat (családi pótlék, gyermektartásdíj) igazoló dokumentum (postai szelvény/számlakivonat)

- elvált kérelmező esetén az egyedülállóság tényét igazoló dokumentum (bírósági végzés).

 

Az Újfehértour Kft. tájékoztatása alapján az előző évben kibocsátott bérleteket 2019. január 20. napjáig fogadják el a tömegközlekedési eszközön.

 

Újfehértó, 2019. január 3.

 

Nagy Sándor
polgármester