Friss hírek

Tehetségígéretek támogatása a Lengyel Laura Óvodában

A Tehetségsegítő Tanács újfehértói ovis ösztöndíjasai: Sztányi Mira, Zelei Szimonetta!!!

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége évek óta kiemelt feladatának tekinti a tehetséges fiatalok felkutatását, komplex fejlesztésük támogatását.

Az egyénekre szabott tehetségtámogató programok mellett, évről évre lehetőséget biztosít a csoportos tehetségsegítő tevékenységet folytató szervezetek, intézmények számára is, hogy munkájukhoz támogatásra pályázzanak.

Óvodánk az elmúlt nevelési évben önálló pályázóként már sikeresen vett részt a „Tehetségek Magyarországa” projekt keretében támogatott csoportos tehetségsegítő tevékenység megvalósításában, az idei nevelési évben pedig a Fiatal Tehetségek Alapítvánnyal karöltve nyújtottunk be eredményes pályamunkát.

A program a résztvevő gyerekek zenei képességének fejlesztését, valamint az igényesen válogatott zene által inspirált gondolatok, benyomások képi megjelenítését segíti változatos technikák alkalmazásával.

A pályázat arra is lehetőséget adott, hogy a Csoportos tehetségsegítő tevékenységbe bevontak közül két olyan gyerek nyújtson be ösztöndíj pályázatot, akik esetében már akár eredményekkel is bizonyítható valamely területen, hogy birtokában vannak a tehetség potenciálnak.

Egyikük Sztányi Mira, aki a Micimackó csoport nagyóvodásaként több területen is megmutatta a benne rejlő értékeket és lehetőségeket.

Kiemelkedő nyelvi adottsága, alkotó fantáziája rendszeresen arra inspirálja, hogy változatos témájú meséket, történeteket alkosson. Ezeket az óvó nénik segítségével papírra vetve, korábban és jelenleg is részt vesz gyermekek részére meghirdetett megyei, és országos meseíró pályázaton.

Az óvodánkban működő „Okoskodó” – tehetségműhely munkájában a kiemelkedő kognitív képességeinek köszönhetően vesz részt. Itt az idei nevelési évben a sakkozás alapjaival ismerkedik. Mindezek mellett kiemelkedően fejlett a zenei és ábrázoló képessége.

 

Másik pályázónk Zelei Szimonetta, a Pillangó csoport utolsó éves óvodása.

A rá jellemző végtelen nyitottság és elfogadás elsősorban az interperszonális kapcsolatok fejlesztését célzó területeken kamatoztatható. Oszlopos tagja a „Varázs tükör” tehetségműhelynek, ahol a drámapedagógia eszközeinek és módszereinek alkalmazásával támogatjuk a gyermekek képességeinek kibontakoztatását.

Kiemelkedő éneklési készségének, ritmusérzékének fejlesztése az óvodai ének-zenei nevelés mellett az otthoni környezetében is maximális támogatást kap. Olyan miliő veszi körül, ahol a nagyobb testvér által lehetősége van a hangszeres zene közvetlen megismerésére.

A napokban örömmel értesültünk arról, hogy mindketten az ösztöndíj pályázat által nyújtható maximális támogatásban részesülnek.

A támogatás a pályázatban megjelölt célok elérése, a két kislány kiemelkedő képességeinek fejlesztése, támogatása érdekében használható fel.

Gratulálunk nekik a sikeres pályázathoz.

Bízunk benne, hogy a jövőben, az iskolai évek során is megmarad a lelkesedésük és az érdeklődésük, s a támogató családi és pedagógus környezet hozzásegíti őket ahhoz, hogy a bennük rejlő tehetségcsírák és lehetőségek kiteljesedjenek.

Újfehértó, 2018. március 02.


Gyurján László Jánosné
       általános helyettes vezető óvodapedagógus
 

 

 mira  szimi