Friss hírek

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatom Önöket, hogy a második félévi gépjárműadó és helyi adó
(magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó) befizetési határideje 2019. szeptember 15.
2019. március 15. előtt minden adózó részére megtörtént a 2019. évi fizetési kötelezettségeket részletező fizetési értesítés postázása, amelynek mellékletét képezték az I. és II. félévi adó befizetéséhez szükséges készpénzátutalási megbízások (csekkek) is. Az év közben keletkező fizetési kötelezettségekhez szintén mellékelve lett mindkét félévi adó befizetéséhez szükséges csekk, míg az elektronikus ügyintézésre kötelezettek az elektronikus tárhelyükre kapták meg a fizetési kötelezettségükről az értesítést.

A leírtak miatt, az adóhatóság szeptember 15. napja előtt nem fog újabb értesítést és készpénzátutalási megbízást (csekket) küldeni az adózók részére. Kérem, hogy a II. féléves adó befizetéséhez az év elején megküldött készpénzátutalási megbízásokat (csekkeket) legyenek szívesek felhasználni. Amennyiben nem áll rendelkezésre a befizetéshez szükséges készpénzátutalási megbízás (csekk), azt a Polgármesteri Hivatal Fsz. 1. számú hivatali helyiségében ügyfélfogadási napokon és időben az adózók beszerezhetik.

Tájékoztatom Önöket, hogy az érvényes ügyfélkapuval rendelkező nem elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóknak lehetőségük van az adóegyenlegük lekérdezésére, amelyet a https://ohp.asp.lgov.hu/ portálra lépve, ott bejelentkezve az ügyfélkapun, kiválasztva a települést, tehetnek meg.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók (egyéni vállalkozók, társas vállalkozások) szintén a fenti linken tekinthetik meg adóegyenlegüket. Társas vállalkozások esetében az egyenleg lekérdezésére az erre meghatalmazott személy jogosult, ha az adóhatósághoz előzetesen benyújtotta az erről szóló meghatalmazást. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számláról történő átutalással köteles teljesíteni!

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Adózókat, hogy amennyiben a fizetési kötelezettségüket a törvényben meghatározott időpontig nem teljesítik, úgy az adóhatóság a tartozás behajtása érdekében a végrehajtási eljárást előzetes értesítés nélkül megindíthatja. Amennyiben az adóhatóság a végrehajtási eljárást megindítja, úgy az adótartozás mellett a végrehajtás foganatosításáért az 5000.-Ft költségáltalány megfizetése is az adózót terheli.

További tájékoztatás kérhető a 42/290-000/101 telefonszámon, illetve személyesen 4244 Újfehértó, Szent István u. 10. Fsz. 1. számú hivatali helyiségében ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8-13 óráig, kedd: 8-12 óráig, szerda 8-17 óráig, csütörtökön: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8-12 óráig.

dr. Szűcs Andrea
         jegyző