Friss hírek

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

2019. május 26-án  európai parlamenti választások megtartására kerül sor Magyarországon, mely negyedik ilyen jellegű voksolás az ország történetében.
Európai parlamenti választásokat ötévente tartanak az Európai Unióban. A választás egyfordulós,  amin Magyarországon csak pártok indulhatnak. Magyarország az EP javaslata alapján, a 2019-es választásokon is 21 képviselőt küldhet majd az Európai Parlamentbe. A választáson az a párt állíthat listát, amely legalább 20 000 választópolgár aláírását össze tudta gyűjteni. Mandátumot csak az a lista szerezhet, amely megkapta az érvényes szavazatok legalább 5%-át.
Magyarországon a 2019. május 26-i választáson 9 párt vagy pártszövetség listája közül lehet választani, a Nemzeti Választási Bizottság által kisorsolt szavazólapi sorrend a következő.
1.    Magyar Szocialista Párt–Párbeszéd Magyarországért
2.    Magyar Kétfarkú Kutya Párt
3.    Jobbik Magyarországért Mozgalom
4.    Fidesz – Magyar Polgári Szövetség–Kereszténydemokrata Néppárt
5.    Momentum Mozgalom
6.    Demokratikus Koalíció
7.    Mi Hazánk Mozgalom
8.    Magyar Munkáspárt
9.    Lehet Más a Politika
A választás napján érvényesen egy pártlistára lehet szavazni 6 és 19 óra között (a 19 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak).

Hol lehet szavazni?
A választás napján Újfehértón 8 szavazókörben szavazhatnak a választópolgárok, a Nemzeti Választási Iroda által a választópolgárok részére megküldött értesítőben megjelölt helyszíneken.
A választópolgár – ha nem kapta meg az értesítőt, vagy ha az megsemmisül vagy elvész – a helyi választási irodától (a jegyzőtől) új értesítőt lehet igényelni. Az értesítő bemutatása nem feltétele a szavazásnak.
Átjelentkezésre mikor van lehetőség?
Ha a választópolgár nem az értesítőben megjelölt szavazókörben szeretne szavazni, át kell jelentkeznie.
Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be, akik a szavazás napján Magyarországon, de a lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni.
A kérelmet  legkésőbb 2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig lehet benyújtani.
Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (illetve budapesti kerületbe) lehet.
Átjelentkezés esetén is igényelhet a választópolgár mozgóurnát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben.
Az átjelentkezési kérelmet a választópolgár
•    2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig módosíthatja vagy - levélben történő vagy ügyfélkapu nélküli elektronikus benyújtás esetén - visszavonhatja,
•    2019. május 24-én (péntek) 16.00 óráig - személyesen vagy ügyfélkapuval történő benyújtás esetén – visszavonhatja.
Milyen tennivalójuk van azoknak a választópolgároknak, akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel, de Magyarországon kívül szeretnének szavazni?
•    Aki a szavazás napján külföldön Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szeretne élni a választójogával, annak kérnie kell felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben vagy a www.valasztas.hu oldalon. A külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig be kell érkeznie az illetékes választási irodához.
•    A választópolgár – 2019. május 17-én  16 óráig – módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván szavazni, vagy 2019.  május 22-én 16. óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből, így visszakerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe.
A fogyatékossággal élő választópolgár az alábbi segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
•    Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során. A kérelem benyújtásának határideje 2019. május 17. (péntek) 16.00 óra.
•    Akadálymentes szavazóhelyiség kérése. A kérelem benyújtásának határideje 2019. május 22. (szerda) 16.00 óra.
Ki igényelhet mozgóurnát, és hogyan?
Azok, akik mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt, vagy fogva tartásuk miatt akadályozottak.
Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.

Mozgóurnát
•    levélben vagy ügyfélkapu nélkül elektronikus úton 2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig,
•    személyesen vagy ügyfélkapuval elektronikus úton 2019. május 24-én (péntek) 16.00 óráig,
•    2019. május 24-én (péntek) 16.00 órát követően ügyfélkapuval elektronikus úton a szavazás napján 12.00 óráig a helyi választási irodától,
•    2019. május 26-án (vasárnap) 12.00 óráig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
Mozgóurna igénylésével kapcsolatos  kérelmet levélben vagy ügyfélkapu nélkül elektronikus úton 2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig, személyesen vagy ügyfélkapuval elektronikus úton 2019. május 24-én (péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni.
A mozgóurna iránti kérelem akkor elfogadható, ha
- írásban nyújtják be
-  az érintett választópolgár írta alá a kérelmet vagy
- az érintett választópolgár írásbeli meghatalmazást adott valakinek, hogy helyette írja alá a kérelmet – ebben az esetben a kérelem mellett a közokiratba (közjegyzői okirat) vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú által hitelesített vagy a meghatalmazó saját kezével írt) meghatalmazást is el kell helyezni az iratok között.
Ha a választópolgár a mozgóurnát bejelentett lakóhelyétől eltérő helyre kívánja igényelni, nem szükséges előtte külön átjelentkeznie.
A fentiekben részletezett kérelmek letölthetők: http://www.valasztas.hu/en/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek

Választási bizottságok:
Az európai parlamenti képviselők választásán a szavazókörökben szavazatszámláló bizottságok működnek.
A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait Újfehértó Város Képviselő-testülete, az 50/2018. (III. 05.) számú határozatával választotta meg.
A választási bizottságokba a választott tagokon kívül, a listát állító pártok 2-2 tagot  delegálhatnak  2019. május 17-én 16.00 óráig. Az SZSZB megbízott tagjait  a HVI vezetőjénél kell bejelenteni.
Személyazonosság, személyi azonosító/lakcím igazolása:
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját.
A személyazonosság és a személyi azonosító/lakcím igazolására a következő, a magyar hatóságok által kiállított érvényes igazolványok alkalmasak:
-    Érvényes személyazonosító igazolvány,
-     magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyv formátumú személyazonosító igazolványok (a kemény borítójú, népköztársasági címerrel és a puha borítójú, köztársasági címerrel)
-    magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány,
-    magyar hatóság által kiállított vezetői engedély,
-    magyar hatóság által kiállított útlevelek,
-    magyar hatóság által kiállított ideiglenes útlevél.

Az Európai Unió más tagállamának hatósága által kiállított útlevél vagy személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély ha tartalmazza a választópolgár nevét, születési idejét, arcképmását és aláírását.

Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

Ha a választópolgár neve a szavazást közvetlenül megelőző napokban megváltozott (pl. házasságkötés miatt) és a személyazonosításra alkalmas okmánya még az előző nevét tartalmazza, az okmány egyéb adatai és az új névre szóló lakcímkártya adatai összevetésével kerül megállapításra a személyazonosság.

A személyi azonosító igazolása:
• személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímigazolvány hátoldala)
• hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről.

A lakcím igazolása:
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
• a lakcímbejelentő-lap átvételi elismervény szelvény része, amelyet a lakcímbejelentéskor a hatóság ügyintézője a bejelentés igazolásaként aláírásával, dátummal és hivatalos bélyegzőlenyomattal látott el.
• a régi, könyv alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet.
Érvényes személyazonosító okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség, ezért kérem ellenőrizzék okmányaikat és amennyiben szükséges, intézkedjenek az érvényes okmányok beszerzéséről.

Helyi Választási Iroda:
A választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatokat a Helyi Választási Iroda látja el. A választásokért felelős: dr. Szűcs Andrea HVI vezető (jegyző). A HVI helyiségének címe: 4244. Újfehértó, Szent István út 10., Telefonszám: 42/290-000, 06/30 66-34-218, e-mail: jegyzo@ujfeherto.hu, Telefax: 06/42/290-003.     

Forrás: www.valasztas.hu, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény és egyéb vonatkozó választási jogszabályok.


Újfehértó, 2019. május 04.                            
Dr. Szűcs Andrea
                jegyző