Friss hírek

Veszélyhelyzet idején a piac nyitva tartásáról és látogatásának rendjéről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

15/2020. (IV.21.) önkormányzati rendelete

veszélyhelyzet idején a piac nyitva tartásáról és látogatásának rendjéről

Újfehértó Város Önkormányzat Polgármestere,a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.09.) Korm. rendelet 6. §-ában,, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1. § Az őstermelői piac a pénteki és szombati napokon 7 órától 11 óráig tart nyitva.
  2. § Az őstermelői piacot az alábbiak betartásával:

a)  07:00 – 08:00 időintervallumban a 65. életévüket be nem töltött vásárlók,

b)      08:00 – 09:00 időintervallumban a 65. életévüket betöltött vásárlók,

c)      09:00 – 11:00 időintervallumban a 65. életévüket be nem töltött vásárlók

látogathatják.

  1. § A kirakodóvásár a veszélyhelyzet megszűnéséig zárva tart.
  2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
  3. § Hatályát vesztiaHúsvéti időszakban érvényes, üzletek nyitva tartása és egyéb magatartási szabályok betartásáról szóló 13/2020. (IV.10.) Polgármesteri rendelet.

 

Újfehértó, 2020. április 21.

                 

               Dr. Hosszú József  sk.                                                          Dr. Veres Ildikó sk.

                      polgármester                                                                            jegyző

A rendeletet kihirdettem:

 

Újfehértón, 2020. április 21-én.

                                                                                                                Dr. Veres Ildikó sk.

                                                                                                                         jegyző
15/2020. (IV.21.) önkormányzati rendelete
veszélyhelyzet idején a piac
nyitva tartásáról és látogatásának rendjéről itt olvasható pdf-es formátumban: 15/2020.(IV.21.)


15-2020-polgarmesteri-rendelet-1