Kiemelt hírek

HIRDETMÉNY

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

2021. ÉVI 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hatáskörében eljárva a 39/2021. (III.11.) számú határozattal döntés született a hatályos településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és leírása, helyi építési szabályzat és szabályozási tervek) módosításáról.

 

Beavatkozási terület: Újfehértó Város Farkasnyári u. – 0108 hrsz-ú út – 0150 hrsz-ú út – 0116 hrsz-ú út által határolt tömb

 

A módosítás oka: A tervezéssel érintett területen egy gyümölcs feldolgozó kapacitású hűtőházat és csomagoló üzemet, valamint konferencia termet, tudásteret és azokat kiszolgáló irodát, dolgozói szociális blokkot kíván megvalósítani.

 

Újfehértó Város településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 4/2017. (II. 14.) ÖKT. rendelete a város hivatalos honlapján (www.ujfeherto.hu) olvasható. A rendelet személyi hatálya kiterjed Újfehértó város a település teljes lakosságára, a településen működő érdekképviseleti szervezetekre, a településen működő civil szervezetekre, a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetekre, a településen működő vallási közösségekre, akik a rendelet alkalmazása során Partnernek tekintendők.

 

Amennyiben a módosítással kapcsolatosan javaslata, észrevétele van, kérem a tájékoztatás megjelenésétől számított 15 napon belül személyesen vagy postai úton (Újfehértó Város Önkormányzata 4244 Újfehértó, Szent István út 10.), illetve elektronikus úton a (polghiv@ujfeherto.hu) eljuttatni szíveskedjen.

 

Az ezzel kapcsolatos munkaközi tájékoztatási anyag a város hivatalos honlapján (www.ujfeherto.hu) letölthetők.

 

 

Újfehértó, 2021. március 22.

 
 

                                                                      

                                                                                                

Dr. Hosszú József sk.
                                                                                                                                                                                                                    polgármester
 hirdetmeny