2011 évi határozatok

December

December
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
192/2011.(XII. 15.) számú
h a t á r o z a t a
az Újfehértó Önkéntes Tûzoltóság támogatásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
200/2011.(XII. 15.) számú
h a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
208/2011.(XII. 15.) számú
h a t á r o z a t a
az önkormányzat 2011. évi közmûvelõdési tevékenységérõl szóló beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
193/2011.(XII. 15.) számú
h a t á r o z a t a
az Újfehértó Sportegyesület támogatásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
201/2011.(XII. 15.) számú
h a t á r o z a t a
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban való képviseletrõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
209/2011.(XII. 15.) számú
h a t á r o z a t a
Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetérõl szóló beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
194/2011.(XII. 15.) számú
h a t á r o z a t a
az Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának felhasználásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
202/2011.(XII. 15.) számú
h a t á r o z a t a
Az Újfehértói Református Egyházközösség presbitériumának elõzetes szándéknyilatkozatáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
210/2011.(XII. 15.) számú
h a t á r o z a t a
az Újfehértó Önkéntes Tûzoltóság  2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
195/2011.(XII. 15.) számú
h a t á r o z a t a
az INNOHÍD Zrt. részvényének értékesítésérõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
203/2011.(XII. 15.) számú
h a t á r o z a t a
A „Játékvár” Bölcsõde intézményvezetõi állásának betöltésére pályázat kiírásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
211/2011.(XII. 15.) számú
h a t á r o z a t a
a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
196/2011.(XII. 15.) számú
h a t á r o z a t a
a Nyírségvíz Zrt-vel kötendõ finanszírozási  elõszerzõdésrõl szóló 188/2011.(XI. 29.) számú határozat visszavonására
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
204/2011.(XII. 15.) számú
h a t á r o z a t a
Az Újfehértói ÁMK Városi Könyvtár, Mûvelõdési Központ és Helytörténeti Gyûjtemény
Intézményegység 2012. évi Munkatervének jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
212/2011. (XII. 21.) számú
h a t á r o z a t a
labor (vérvételi hely) mûködéséhez szükséges megbízási szerzõdés jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
197/2011.(XII. 15.) számú
h a t á r o z a t a
a Nyírségvíz Zrt-vel kötendõ finanszírozási  elõszerzõdésrõl jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
205/2011.(XII. 15.) számú
h a t á r o z a t a
Újfehértó Város Képviselõ-testületének 2012. évi Munkatervérõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
213/2011.(XII. 21.) számú
h a t á r o z a t a
Önkormányzati fejlesztési feladatokhoz támogatást megelõlegezõ hitel felvételérõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
198/2011.(XII. 15.) számú
h a t á r o z a t a
„Újfehértó, Bocskai utca  2. szám alatti Napsugár óvoda épületének rekonstrukciója és bõvítése” címû, ÉAOP-4.1.1/A-11 kódszámú  pályázat benyújtásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
206/2011.(XII. 15.) számú
h a t á r o z a t a
Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról
 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
199/2011.(XII. 15.) számú
h a t á r o z a t a
Feladatellátási és finanszírozási megállapodás módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
207/2011.(XII. 15.) számú
h a t á r o z a t a
A személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok 2011. évi ellátásáról szóló beszámolók elfogadásáról