2011 évi határozatok

Július

Július
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
145/2011. (VII. 21.) számú
h a t á r o z a t a
az Újfehértó 2857. helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett közterület átminõsítésérõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
147/2011. (VII. 21.) számú
h a t á r o z a t a
a 2010/2011. tanév/nevelési év szakmai munkájának értékelésérõl szóló beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
149/2011. (VII. 21.) számú
h a t á r o z a t a
Margitai Sándor támogatásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
146/2011. (VII. 21.) számú
h a online casino t á r o z a t a
Önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére tett ajánlatról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
148/2011. (VII. 21.) számú
h a t á r o z a t a
a civil szervezetek részére 2010.-ben nyújtott pénzügyi támogatások felhasználásáról szóló elszámolások elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
150/2011. (VII. 21.) számú
h a t á r o z a t a
A  Lengyel Laura Óvoda hatékonyabb és költségtakarékosabb mûködését
szolgáló racionalizálásról