2011 évi határozatok

Június

Június
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
130/2011. (VI. 06.) számú
h a t á r o z a t a
„Újfehértó Város közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló berendezések korszerûsítése”
tárgyú egyszerû közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
137/2011. (VI. 23.) számú
h a t á r o z a t a
A Polgármesteri Hivatal és az Újfehértói ÁMK közötti munkamegosztásra és felelõsségvállalásra vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
141/2011. (VI. 23.) számú
h a t á r o z a t a
A Városszépítõ Újfehértóiak Egyesületével kötött területbérleti szerzõdés
megszüntetésérõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
131/2011. (VI. 06.) számú
h a t á r o z a t a
Az európai területi társulásról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
138/2011. (VI. 23.) számú
h a t á r o z a t a
az "Újfehértó-Bököny szennyvízelvezetési és tisztítási projekt"
elnevezésû KEOP projektben rögzített szennyvíz beruházással kapcsolatos
döntések meghozataláról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
142/2011. (VI. 23.) számú
h a t á r o z a t a
- az önkormányzat és Szilágyi Sándorné közötti csere- megállapodás létrejöttérõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
132/2011. (VI. 08.) számú
h a t á r o z a t a
Képviselõ-testületi határozatok visszavonásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
139/2011. (VI. 23.) számú
h a t á r o z a t a
az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. feladattervérõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
143/2011. (VI. 23.) számú
h a t á r o z a t a
Szabolcs Takarékszövetkezet által nyújtott DÖ109030607 szerzõdés számú éven túli lejáratú devizahitel futamidejének meghosszabbításáról, és a tõketörlesztés átütemezésérõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
133/2011. (VI. 08.) számú
h a t á r o z a t a
Földhasználati jogot alapító szerzõdés jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
140/2011. (VI. 23.) számú
h a t á r o z a t a
A Városszépítõ Újfehértóiak Egyesülete támogatásáról