2011 évi határozatok

Március

Március
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
47/2011. (III. 01.) számú
határozata
az „Újfehértó, Rákóczi úti áteresz kivitelezõjének kiválasztásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
59/2011. (III. 24.) számú
h a t á r o z a t a
az Újfehértó, Fõ tér 3. szám alatti épület bérbeadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
64/2011. (III. 24.) számú
h a t á r o z a t a
Újfehértó Város közigazgatási területén  a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló berendezések korszerûsítésérõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
46/2011. (III. 01.) számú
határozata
„Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem”
tárgyú hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
60/2011. (III. 24.) számú
h a t á r o z a t a
a Szak-Ma  Szakképzõ Iskola és Gimnázium  új telephelyének létesítésérõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
65/2011. (III. 24.) számú
h a t á r o z a t a
Közvilágítási eszközök megvásárlásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
56/2011. (III. 24.) számú
h a t á r o z a t a
a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységrõl szóló  beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
61/2011. (III. 24.) számú
h a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
66/2011. (III. 24.) számú
h a t á r o z a t a
intézményvezetõi feladatok ellátásáról szóló megbízásról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
57/2011. (III. 24.) számú
h a t á r o z a t a
a 29/2011. (II. 04.) számú Képviselõ-testületi határozat módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
62/2011. (III. 24.) számú
h a t á r o z a t a
az Önkormányzat HU0000340534 ISIN kódú CHF alapú kötvény teljes sorozatának törlésérõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
67/2011. (III. 24.) számú
h a t á r o z a t a
az Újfehértó Mályváskert Polgárõr Egyesület valamint az Újfehértó Város Polgárõr Egyesülete 2010. évi tevékenységérõl szóló beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
58/2011. (III. 24.) számú
h a t á r o z a t a
az Újfehértói Rendõrõrs támogatásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
63/2011. (III. 24.) számú
h a t á r o z a t a
Újfehértó Város Önkormányzata
2011. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
68/2011. (III. 24.) számú
h a t á r o z a t a
a helyi önszervezõdõ közösség  pénzügyi támogatására benyújtott önerõs
pályázat elbírálására