2011 évi határozatok

Október

Október
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
172/2011.(X. 13.) számú
h a t á r o z a t a
„Újfehértó Város Önkormányzata részére fejlesztési hitel biztosítása”
tárgyú Kbt. 251.§. (2) bek. szerinti hirdetmény közzététele nélküli, általános, egyszerû közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött hitelszerzõdés módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
174/2011.(X. 27.) számú
h a t á r o z a t a
a helyi önkormányzat  és költségvetési szervei 2012. évi belsõ ellenõrzési tervének jóváhagyásáról
 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
173/2011.(X. 27.) számú
h a t á r o z a t a
Az Általános Mûvelõdési Központ álláshely bõvítésérõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
175/2011.(X. 27.) számú
h a t á r o z a t a
mûködési célú hitel felvételérõl