2012-2013-2014-2015 évi határozatok

2015 Február

2015 Február
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2015. (II. 25.) számú
határozata
Újfehértó város településszerkezeti terv és leírása módosításának jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2015. (II. 25.) számú
határozata
a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2015. (II. 25.) számú
határozata
a területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat ellátása
tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződések és a
háziorvosi központi orvosi ügyelet ellátása tárgyában létrejött megbízási szerződések módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2015. (II. 25.) számú
határozata
területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosokkal kötött feladatellátási szerződések módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2015. (II. 25.) számú
határozata
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével kapcsolatos döntésről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2015. (II. 25.) számú
határozata
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Újfehértó Város intézményein című projekt
megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról”
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2015. (II. 25.) számú
határozata
„Európa a polgárokért Program 2014-2020 Testvérvárosi találkozók 2015.
pályázati azonosító számú projektről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2015. (II. 25.) számú
határozata
Az önkormányzat által nyújtott 2014. évi pénzügyi támogatás felhasználási és elszámolási idejének meghosszabbításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2015. (II. 25.) számú
határozata
Az önkormányzat által nyújtott 2014. évi pénzügyi támogatások felhasználásáról
 szóló elszámolások elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2015. (II. 25.) számú
határozata
A központi háziorvosi ügyelet ellátása tárgyában létrejött megbízási szerződések módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2015. (II. 25.) számú
határozata
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
kötött használat jogát alapító szerződés 1. számú kiegészítésének jóváhagyásáról