Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás


Határozatok

 A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
 HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ TÁRSULÁSI TANÁCS
 ELNÖKÉNEK 2/2021. (II. 18.)2/2021  számú
határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás fenntartásában működő Pindur Palota Bölcsőde
2021. évi nyári nyitvatartási rendjéről
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI
TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ TÁRSULÁSI
TANÁCS ELNÖKÉNEK 3/2021. (IV. 14.)3/2021 számú
határozata
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2021. évi közbeszerzési
tervéről
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI
TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK
4/2021. (V. 04.)4/2021 számú
határozata
A l'indur Palota Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására s/óló
pályázati felhívás ismételt kiírásáról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK 5/2021. (V. 31.)5 számú
határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2020. évi belső ellenőrzési
jelentésének jóváhagyásáról
       
       
       
       
       
       A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi TársulásTársulási Tanácsának10/2020. (III. 18.) számúH a t á r o z a t aA Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2020. évi Munkatervéről

Határozatok


A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
1/2020. (III. 18.)120200318 számú
H a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.18.) számú határozatának módosításáról
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
2/2020. (III. 18.)220200318 számú
H a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
megállapításáról
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
3/2020. (III. 18.) 320200318számú
H a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetéséről
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
4/2020. (III. 18.)420200318 számú
 határozata
A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ intézményi térítési díjairól
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
5/2020. (III. 18.)520200318 számú
 határozata
A Pindur Palota Bölcsőde intézményi térítési díjairól
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
6/2020. (III. 18.)620200318 számú
H a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ intézményi térítési díjairól
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
7/2020. (III. 18.)720200318 számú
H a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
8/2020. (III. 18.)820200318 számú
H a t á r o z a t a
A belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyásáról
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
9/2020. (III. 18.)920200318 számú
H a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Pindur Palota Bölcsőde nyitva tartásával kapcsolatos fenntartói döntés meghozataláról
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
10/2020. (III. 18.) 1020200318számú
H a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2020. évi Munkatervéről 
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS
ELNÖKÉNEK
11/2020. (IV.14.)11 számú
határozata
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsa Pénzügyi Bizottságának veszélyhelyzet idején
2020. március 18. napján megtartott ülésén hozott határozatok megerősítéséről
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS
ELNÖKÉNEK
12/2020. (IV.14.)12 számú
határozata
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
veszélyhelyzet idején 2020. március 18. napján megtartott ülésén hozott határozatok megerősítéséről
A DÉL-NYÍRSEGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ TÁRSULÁSI TANÁCS
ELNÖKÉNEK 13/2020. (IV. 30.)a13 számú határozata
A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Érpataki Intézményegysége szociális étkeztetés térítési díjainak módosításáról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS
ELNÖKÉNEK
14/2020. (IV. 30.) a14számú határozata
A Pindur Palota Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
pályázat kiírásáról 
 A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS
ELNÖKÉNEK
15/2020. (IV. 30.)15a számú
határozata
Az Ujfehértói Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának módosításáról
 A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS
ELNÖKÉNEK
TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK
16/2020. (IV. 30.)a16 számú határozata
Az Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
17/2020. (VII. 07.)17 számú
Határozata
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
 A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
18/2020. (VII. 07.)18ad-l számú
Határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK
31/2020. (XI. 27.)a31 számú
határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás fenntartásában működő Dél-Nyírségi Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális
Szolgáltató Központ által biztosított támogató
szolgáltatás térítési díjairól
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK
32/2020. (XI. 27.) a32számú
határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ
alapító okiratának módosításáról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK
33/2020. (XI. 27.)a33 számú
határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK
34/2020. (XI. 27.) a34számú
határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ
támogató szolgáltatás szociális ellátás Szakmai Programjának elfogadásáról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK
35/2020. (XI. 27.)a35 számú
határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programjának elfogadásáról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK
36/2020. (XI. 27.)a36számú
határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti
és Működési Szabályzatának elfogadásáról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK
37/2020. (XI. 27.)a37számú
határozata
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK
39/2020.(XII.21)ad39 számú
határozata
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói  Szociális Szolgáltató Központ szakmai programjának, valamint szervezeti és működési
szabályzatának a támogató szolgáltatás működtetése érdekében történő módosítására