2012-2013-2014-2015 évi határozatok

2013 Május

2013 Május
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
95/2013.(V.14.)
h a t á r o z a t a
a szakszolgálati intézményrendszer átalakításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
96/2013.(V.14.)
h a t á r o z a t a
a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei feladatellátási, intézményhálózat - működtetési és köznevelés- fejlesztési terv véleményezéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
97/2013.(V.16.)
h a t á r o z a t a
"Újfehértó, Kodály Z. u. 33. sz. alatti "Hancurka" Játszóház és Fejlesztő Centrum kialakítása" tárgyú a Kbt. 122.§(7) bek. a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánitásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2013.(V.16.)
h a t á r o z a t a
"Újfehértó, Kodály Z. u. 33. sz. alatti "Hancurka" Játszóház és Fejlesztő Centrum kialakítása tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás meginításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2013. (V. 29.) számú
h a t á r o z a t a
a helyi önszerveződő közösség
pénzügyi támogatására benyújtott
pályázat elbírálásáról
 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
100/2013. (V. 29.) számú
h a t á r o z a t a
háromoldalú megállapodás jóváhagyásáról
(dr. Bélteki Béla- NEDI-MED Kft-önkormányzat)
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2013. (V. 29.) számú
h a t á r o z a t a
közreműködői megállapodás jóváhagyásáról
( NEDI-MED Kft-önkormányzat)
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
102/2013. (V. 29.) számú
h a t á r o z a t a
háromoldalú megállapodás jóváhagyásáról
(Dr. Raáp és Társa Eü BT.
- Gindele Generál Kft -önkormányzat)
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
103/2013. (V. 29.) számú
h a t á r o z a t a
közreműködői megállapodás jóváhagyásáról
(Gindele Generál Kft -önkormányzat)
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
104/2013. (V. 29.) számú
h a t á r o z a t a
háromoldalú megállapodás jóváhagyásáról
(ART SANO KFT. -  Orvosi
Ügyelet Egészségügyi Közhasznú
Nonprofit Kft. -önkormányzat)
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
105/2013. (V. 29.) számú
h a t á r o z a t a
közreműködői megállapodás jóváhagyásáról
(Orvosi Ügyelet Egészségügyi
Közhasznú Nonprofit Kft.-önkormányzat)
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
106/2013. (V. 29.) számú
h a t á r o z a t a
A Lengyel Laura Óvoda
alapító okiratának módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
107/2013. (V. 29.) számú
h a t á r o z a t a
Az Újfehértói Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
108/2013. (V. 29.) számú
h a t á r o z a t a
Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap,
„Autó nélkül a városban” című
rendezvényhez történő csatlakozásról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
109/2013. (V. 29.) számú
h a t á r o z a t a
„Újfehértó, Kodály Z. u. 33. sz.
alatti „Hancurka” Játszóház és
Fejlesztő Centrum kialakítása
elnevezésű pályázathoz kapcsolódó
műszaki ellenőri tevékenység
ellátásához saját forrás biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
110/2013. (V. 29.) számú
h a t á r o z a t a
A Lengyel Laura Óvoda álláshelyeinek bővítésérről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
111/2013. (V. 29.) számú
h a t á r o z a t a
Az Újfehértói Általános Művészeti
Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat
és Szakiskola dolgozói részére
törzsgárda jutalom biztosításáról